Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Πλουραλισμός θεμάτων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Μαρτίου 2022

Περιεκτικό και ενδιαφέρον είναι το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαρτίου 2022 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται καίρια και επίκαιρα θέματα που προάγουν περαιτέρω την τεχνογνωσία των διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού.

Τα θεματικά αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος και ο χρονικός σχεδιασμός παρουσίασής τους έχουν ως εξής: 

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 8 Μαρτίου έως και την Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2022, 16.00-19.20

Τρίτη και Πέμπτη, 15 και 17 Μαρτίου 2022, 16:00 – 19:20

Δευτέρα και Τετάρτη, 21 και 23 Μαρτίου 2022, 16:00 – 19:20

Δευτέρα και Τρίτη, 28 και 29 Μαρτίου 2022, 10:00 – 16:00, Ανακεφαλαίωση Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022,

12:00 – 16:00

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 29 Μαρτίου, έως και την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022, 16:00 – 19:20

Κύριο μέλημα του Εκπαιδευτικού Προγράμματος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών είναι η συνεισφορά του στην πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας και στη διαμόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων επαγγελματικής εξέλιξής του, προς όφελος βεβαίως της ποιότητας των παρεχόμενων ασφαλιστικών υπηρεσιών προς την κοινωνία μας.  


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας