Ν. Μπαδήμας: Οι παράγοντες ESG έχουν αυξανόμενη σημασία στις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών

Του Νικόλα Μπαδήμα,
Chief Commercial Officer – Head of Trade Credit and Surety, AON

Οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και διακυβερνητικοί παράγοντες (ESG) αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) παγκοσμίως, καθώς οι dealmakers και στις δύο πλευρές του τραπεζιού αναγνωρίζουν την αυξανόμενη σημασία κάθε στοιχείου στην επιτυχία ή αποτυχία μιας συμφωνίας.

Γιατί το ESG έχει σημασία

Από την επιλογή στόχων και τον έλεγχο έως την ολοκλήρωση μετά τη συγχώνευση, οι εκτιμήσεις ESG οδηγούν τις επενδυτικές αποφάσεις, για να βοηθήσουν τις εταιρείες να επιτύχουν τις δικές τους φιλοδοξίες βιωσιμότητας και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες μιας οικονομίας μηδενικού ισοζυγίου. Οι αγοραστές εξετάζουν όλο και περισσότερο εάν η εταιρεία-στόχος ενεργεί με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

Σύμφωνα με το M&A Risk in Review της Aon, το 96% των επενδυτών εταιρικών και ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων δηλώνουν πως αναμένουν ότι ο έλεγχος ESG στις συμφωνίες θα αυξηθεί τα επόμενα τρία χρόνια, με το 48% να αναμένει ότι θα αυξηθεί σημαντικά.

Είτε η συναλλαγή είναι δημόσια είτε ιδιωτική, τα ζητήματα ESG απαιτούν, όλο και περισσότερο, το ίδιο επίπεδο δέουσας επιμέλειας που είναι τυπικό για άλλες ροές εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του χρηματοοικονομικού, νομικού και ανθρώπινου κεφαλαίου. Οι dealmakers αναγνωρίζουν ότι οποιαδήποτε εξαγορά φέρνει επίσης μαζί της μια σειρά κινδύνων ESG, που μπορεί να είναι εξαιρετικά σημαντικοί, δύσκολο να βρεθούν και υπόκεινται σε μετατόπιση των στόχων.

«Οι ρυθμιστικές αρχές απαιτούν γνωστοποιήσεις με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια, οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη διαφάνεια και οι εργαζόμενοι θέλουν επίσης να δουν τις δεσμεύσεις να συνοδεύονται από πράξεις», λέει η κα Luise O’Gorman, Global Head of ESG Transaction Advisory Services της Aon.

Πώς οι συνιστώσες ESG επηρεάζουν τις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών

Η αποτυχία αποκάλυψης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων ή η συνειδητοποίηση ότι υπάρχει αποσύνδεση μεταξύ δέσμευσης ESG και δράσης, δημιουργεί κίνδυνο δικαστικής διαμάχης μετά τη συναλλαγή. Οι κίνδυνοι αυτοί ενδέχεται να ενταθούν στις δημόσιες συναλλαγές, δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού απαιτήσεων δημοσιοποίησης ESG σε πολλές αγορές.

Δεν υπάρχει μια ενιαία προσέγγιση για το ESG. Θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στον συγκεκριμένο τομέα μιας εταιρείας και στην ωριμότητά της. «Για έναν στόχο, αυτός μπορεί να είναι το αποτύπωμα άνθρακα και η αξιοπιστία των καθαρών μηδενικών στόχων. Από την άλλη, μπορεί να είναι τα εργασιακά πρότυπα και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην αλυσίδα εφοδιασμού που μπορεί να αποτελέσουν πιο ουσιαστικό κίνδυνο», λέει ο κ. Laurence Hesleden, Διευθυντής M&A και Transaction Solutions της Aon.

Κάθε στοιχείο του ESG μπορεί να επηρεάσει τις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών με διαφορετικούς τρόπους:

Περιβάλλον

Η πρόβλεψη των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής εξακολουθεί να είναι μια αναπτυσσόμενη επιστήμη. Οι επενδυτές, ωστόσο, πρέπει να αξιολογήσουν πώς το μεταβαλλόμενο κλίμα θα επηρεάσει έναν πιθανό στόχο. Αυτό περιλαμβάνει φυσικούς κινδύνους, όπως η αυξημένη συχνότητα ή ο αντίκτυπος των ακραίων καιρικών φαινομένων, και μεταβατικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων πολιτικής, τεχνολογίας, αγοράς και φήμης. Επίσης, οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις ανοικτού τύπου, οι οποίες μπορεί να σχετίζονται με ακίνητα και υποδομές, μπορούν να έχουν πιο σημαντική έκθεση.

Το M&A Risk in Review της Aon διαπίστωσε ότι σχεδόν ένας στους τέσσερις εταιρικούς επενδυτές και επενδυτές ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων λέει ότι οι περιβαλλοντικές διαφορές δημιουργούν τη μεγαλύτερη ανησυχία, όσον αφορά πιθανές διαφορές σε μια συμφωνία –από μόλις 2% στις αρχές του 2022.

Ν. Μπαδήμας: Οι παράγοντες ESG έχουν αυξανόμενη σημασία στις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών

Οι επενδύσεις για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθίστανται ολοένα και πιο σημαντικές, επηρεάζοντας το κόστος και τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ορισμένους κλάδους, όπως οι τομείς της ενέργειας και των μεταφορών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση τεχνολογιών ή ικανοτήτων που θα βοηθήσουν στην οικοδόμηση και τον μετασχηματισμό αυτών των περιβαλλοντικών προσπαθειών. Ωστόσο, στον τομέα της τεχνολογίας, η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα δεν αποτελεί βασικό ζήτημα, καθώς η οικοδόμηση ενός ποικιλόμορφου οργανισμού μπορεί να απαιτήσει μεγαλύτερη εστίαση, η οποία μπορεί να ενισχύσει τη φήμη ενός εμπορικού σήματος και να οδηγήσει σε αυξημένα έσοδα.

Κοινωνικός

Οι κοινωνικοί κίνδυνοι περιλαμβάνουν τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία επηρεάζει τους υπαλλήλους, τους προμηθευτές, τους εργολάβους και τους καταναλωτές της. Περιλαμβάνει, επίσης, τις σχετικές αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να προκύψουν μέσω άμεσων δραστηριοτήτων και αλυσίδων αξίας.

Η αποτυχία αντιμετώπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ένταξης και της διαφορετικότητας, της δίκαιης αμοιβής, της ιδιωτικότητας ευαίσθητων δεδομένων πελατών ή της επένδυσης σε έργα ή τομείς με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία είναι επικίνδυνη, καθώς όλα αυτά εμπίπτουν σε κοινωνικούς κινδύνους. Καθώς το διεθνές νομικό πλαίσιο γύρω από θέματα ESG συνεχίζει να αλλάζει, το ίδιο συμβαίνει και με τη διεξαγωγή δέουσας επιμέλειας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Αυτό το εξελισσόμενο νομικό πλαίσιο περιλαμβάνει την πρόσφατα εγκριθείσα οδηγία δέουσας επιμέλειας για την εταιρική βιωσιμότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οδηγία θεσπίζει ένα εταιρικό καθήκον δέουσας επιμέλειας, το οποίο περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για τον εντοπισμό, τον τερματισμό, την πρόληψη, τον μετριασμό και τη λογοδοσία των αρνητικών επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον στις δραστηριότητες, τις θυγατρικές και τις αλυσίδες αξίας της ίδιας της εταιρείας.

Διακυβέρνηση

Πέρα από καθένα από τα στοιχεία ESG που πρέπει να ληφθούν υπόψη για μια εταιρεία-στόχο, οι κίνδυνοι της αλυσίδας εφοδιασμού εμπίπτουν, σε καθένα από τα στοιχεία ESG και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά ζητήματα:

 • Αποτύπωμα άνθρακα.
 • Έκθεση σε ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπές λειτουργίας.
 • Ανθρώπινα δικαιώματα και εργασιακά πρότυπα.
 • Επιχειρηματική ηθική και διαφθορά.

«Ο βαθμός στον οποίο μπορείτε να αναλύσετε αυτά τα σημεία, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας και χρονοδιαγραμμάτων συμφωνίας, ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολος», προσθέτει η κα O’Gorman.

Ν. Μπαδήμας: Οι παράγοντες ESG έχουν αυξανόμενη σημασία στις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών

Βήματα για αγοραστές και πωλητές, για την επιτυχή πλοήγηση στη διαδικασία ESG κατά τη διάρκεια συγχωνεύσεων και εξαγορών

Για την παροχή βέλτιστης αποτίμησης, οι αγοραστές και οι πωλητές σε συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών ενθαρρύνονται να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις βέλτιστες πρακτικές:

Πωλητές

 • Προετοιμασία δέουσας επιμέλειας σχετικά με τα σχέδια ESG, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων γνωστοποίησης.
 • Δημιουργία ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση του τρόπου με τον οποίο η επιχείρηση τηρεί τις υποχρεώσεις ESG και λήψη των απαραίτητων μέτρων σε όλα τα στοιχεία ESG για την παροχή της βέλτιστης πιθανότητας βέλτιστης αποτίμησης.
 • Εδραιώστε τις αξιολογήσεις ESG της εταιρείας.
 • Έχετε μια συναρπαστική ιστορία ESG να μοιραστείτε με υποψήφιους αγοραστές.

Αγοραστές

 • Εφαρμόστε μια διαδικασία δέουσας επιμέλειας, για να κατανοήσετε πλήρως τους κινδύνους της εταιρείας-στόχου, και χρησιμοποιήστε αυτές τις πληροφορίες, για να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τους όρους της συμφωνίας.
 • Αναζητήστε στοιχεία για το greenwashing –μια συνεχή ανησυχία– μαζί με δικαστικές διαφορές και ρυθμιστικές ενέργειες.
 • Χρησιμοποιήστε το ESG ως δοκιμή. Εάν η εταιρεία δεν ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις της ESG, τι άλλο της λείπει;

Για πολλά χρόνια, το ESG ήταν ένα αναξιοποίητο εργαλείο στις συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών. Ωστόσο, το ESG ήρθε για να μείνει. Οι πρόσφατες τάσεις έχουν φέρει την αυξανόμενη σημασία του στο προσκήνιο ως μέθοδο τόσο για τον μετριασμό του κινδύνου όσο και για την ενίσχυση της αξίας.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΕργοστάσιο παραγωγής Βιοαερίου από τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στην Καρδίτσα
Επόμενο άρθροΠΑΝΟΡΜΟΣ: Συνάντηση γνωριμίας με στελέχη της Μινέττα