Άρθρα

Ν. Μπαδήμας: Πώς μπορεί η Ασφάλιση Πιστώσεων να βοηθήσει την επιχείρησή σας;

Ν. Μπαδήμας: Πώς μπορεί η Ασφάλιση Πιστώσεων να βοηθήσει την επιχείρησή σας;

Του Νικόλα Μπαδήμα,
Chief Commercial Officer – AON

Η Ασφάλιση Πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των εμπορικών πιστώσεων και των πολιτικών κινδύνων, αλλά και η παροχή εγγυητικών επιστολών μέσω ασφαλιστικών εταιρειών αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για τις εταιρείες που αναπτύσσουν στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης. Παρέχουν, επίσης, στις επιχειρήσεις έναν πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο εξασφάλισης χρηματοδότησης. Είναι σημαντικό ότι μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική πιστώσεων δημιουργεί οικονομικά ελκυστικές επιλογές και για τους δανειστές της εταιρείας.
Εφόσον έχει εξασφαλιστεί η προστασία του κεφαλαίου κίνησης, όλα τα μέρη επωφελούνται, οι σχέσεις ενισχύονται και οι επιχειρήσεις μπορούν να αναπτυχθούν ακόμη και όταν ο πληθωρισμός εξακολουθεί να δημιουργεί ανησυχία.

Γιατί η Ασφάλιση Πιστώσεων είναι κρίσιμης σημασίας στη σημερινή αγορά;

Όλοι οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν αυξανόμενες οικονομικές αντιξοότητες, καθώς νέες μορφές αστάθειας, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, των πανδημιών, των γεωπολιτικών συγκρούσεων και της διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας, εμποδίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και αλλάζουν τις προσδοκίες, τόσο των καταναλωτών, όσο και των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα, οι σημερινές συνθήκες της αγοράς προσφέρουν στους ηγέτες ευκαιρίες να αναλάβουν δράση. Ενέργειες που συχνά απαιτούν εισφορές κεφαλαίου, για την απόκτηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η Ασφάλιση Πιστώσεων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις, χωρίς απαραίτητα να αυξήσουν το επίπεδο δανεισμού ή να χρησιμοποιήσουν τις υπάρχουσες τραπεζικές γραμμές, παρέχοντάς τους πρόσθετη ευελιξία στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων έρχονται αντιμέτωποι με προκλήσεις, όπως:

  • Αυξανόμενοι κίνδυνοι επενδύσεων – μη πληρωμής, ρευστότητας και επενδύσεων σε περιβάλλον πληθωρισμού.
  • Αλλαγές στη συμπεριφορά των αγοραστών – στις ραγδαία μεταβαλλόμενες αγοραστικές προσδοκίες.
  • Εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις – Εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις και απαιτήσεις φερεγγυότητας ως προς τις τράπεζες, οι οποίες επηρεάζουν τη στρατηγική και τη δυνατότητα δανειοδότησης.
  • Διασφάλιση οικονομικής ευρωστίας – Ανάγκη διασφάλισης οικονομικής ευρωστίας και βιωσιμότητας, μέσω της προστασίας των περιουσιακών στοιχείων.
  • Αλλαγή της δυναμικής του εμπορίου – Αλλαγή της δυναμικής του διεθνούς εμπορίου, λόγω κοινωνικών και πολιτικών αναταραχών, τρομοκρατίας και πολέμου.
  • Διασφάλιση της ανάπτυξης σε νέους τομείς – Συνεχής ανάγκη εντοπισμού και διασφάλισης της ανάπτυξης σε νέους τομείς, με βιώσιμο και συνεπή τρόπο.

Πώς μπορεί να βοηθήσει η Aon

Συνδυάζοντας την ασφάλιση πιστώσεων και τις λύσεις παροχής εγγυητικών επιστολών, παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, που βοηθούν τους πελάτες στο να προστατεύσουν τις εμπορικές τους απαιτήσεις, να απελευθερώσουν κεφάλαια και να αναπτύξουν περαιτέρω την εμπορική δραστηριότητά τους.

Αξιοποιούμε, επίσης, το διεθνές δίκτυo της Aon με μια προσέγγιση 360 μοιρών, ώστε να αποκτήσουν οι πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των κινδύνων τους.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τη διευρυμένη αλλά και διαφοροποιημένη πελατειακή μας βάση σε πολλές χώρες, αποκτούμε πρόσβαση σε πληθώρα δεδομένων και πληροφοριών, που βοηθούν τους πελάτες μας στη λήψη καλύτερων αποφάσεων για την ασφάλισή τους. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε αυτήν την πληροφόρηση ώστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να ενισχύσουν την προστασία τους έναντι των πιστωτικών κινδύνων με πιο αποδοτικό οικονομικά τρόπο.

Μείωση της αβεβαιότητας για τη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών

Βασική επιδίωξη των πελατών, στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν, αποτελεί η ελαχιστοποίηση των παραγόντων αβεβαιότητας και μεταβλητότητας.

«Η ασφάλιση πιστώσεων θεωρούνταν πάντα ότι αφορά την προστασία, η οποία είναι και δεν είναι. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι περισσότερο προστασία ευκαιριών», λέει ο κ. Gary Lorimer, Head of business development της Aon Credit Solutions.

Οι Λύσεις Ασφάλισης Πιστώσεων & Εγγυήσεων της Aon εξετάζουν τη δυναμική, τις τάσεις της αγοράς και των πελατών.

Όπως επισημαίνεται στο Global Risk Management Insights της Aon, που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2023, καθίσταται σαφές ότι ο κόσμος είναι πιο ασταθής και το μακροοικονομικό περιβάλλον, στο οποίο πρέπει να διαχειριστούμε τους διάφορους κινδύνους, βρίσκεται σε διαρκή ροή.

Σε αυτό το ευμετάβλητο πλαίσιο, οι ζημιές στις ασφαλίσεις πιστώσεων συνεχίζουν να εξομαλύνονται αργά, με τους μεγαλύτερους ασφαλιστές να αναφέρουν μεικτούς δείκτες ζημιών μεταξύ 37% και 47%. Το περιβάλλον τιμολόγησης ασφαλίστρων παραμένει σταθερό, ενώ ο ρυθμός της αύξησης των ασφαλίστρων επιβραδύνθηκε το 3ο τρίμηνο του 2023, σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίμηνα, αντανακλώντας μια καθυστέρηση στις δηλώσεις του ασφαλισμένου κύκλου εργασιών. Αναμένουμε ότι αυτή είναι μία τάση που θα συνεχιστεί και το 2024.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, τα στελέχη καλούνται να λάβουν επιχειρηματικές αποφάσεις με ταχύτητα, αντιμετωπίζοντας πολύπλοκες και εξαιρετικά διασυνδεδεμένες προκλήσεις.

Ν. Μπαδήμας: Πώς μπορεί η Ασφάλιση Πιστώσεων να βοηθήσει την επιχείρησή σας;
Το Ετήσιο Συνέδριο Πιστώσεων της Aon 

Το Credit Solutions Conference 2024 θα συγκεντρώσει διακεκριμένους ομιλητές, για να συζητήσουν ζητήματα και προβληματισμούς της αγοράς. 

Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 19-20 Μαρτίου 2024, σε διαδικτυακή μορφή, και σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε μέσα από την πλατφόρμα της Aon. Επιπλέον, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, θα διοργανωθεί ειδικά στην Ελλάδα και μία επιπλέον ημερίδα, σε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία, με φυσική παρουσία. 

Περισσότερες πληροφορίες, Agenda και εγγραφή στο συνέδριο δίνεται στο παρακάτω link: https://www.aon.com/events/credit-solutions-conference. 

Όπως πάντα, ο ρόλος της ομάδας Credit Solutions της Aon είναι να διασφαλίσει ότι κάθε πελάτης είναι καλύτερα ενημερωμένος, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησής του, την απελευθέρωση κεφαλαίων και την εξασφάλιση των εμπορικών απαιτήσεων από τους πελάτες του.

Διαβάστε επίσης: Ν. Μπαδήμας: Οι παράγοντες ESG έχουν αυξανόμενη σημασία στις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας