Μπαδήμας Νικόλας

Ν. Μπαδήμας: Πώς μπορεί η Ασφάλιση Πιστώσεων να βοηθήσει την επιχείρησή σας;

Ν. Μπαδήμας: Πώς μπορεί η Ασφάλιση Πιστώσεων να βοηθήσει την επιχείρησή σας;

Η Ασφάλιση Πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των εμπορικών πιστώσεων και των πολιτικών κινδύνων, αλλά και η παροχή εγγυητικών επιστολών μέσω ασφαλιστικών εταιρειών αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για τις εταιρείες που αναπτύσσουν στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης. Παρέχουν, επίσης, στις επιχειρήσεις έναν πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο εξασφάλισης χρηματοδότησης. Είναι σημαντικό ότι μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική πιστώσεων δημιουργεί οικονομικά ελκυστικές επιλογές και για τους δανειστές της εταιρείας.
Ν. Μπαδήμας: Οι παράγοντες ESG έχουν αυξανόμενη σημασία στις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών

Ν. Μπαδήμας: Οι παράγοντες ESG έχουν αυξανόμενη σημασία στις συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών

Οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και διακυβερνητικοί παράγοντες (ESG) αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) παγκοσμίως, καθώς οι dealmakers και στις δύο πλευρές του τραπεζιού αναγνωρίζουν την αυξανόμενη σημασία κάθε στοιχείου στην επιτυχία ή αποτυχία μιας συμφωνίας.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας