Εταιρείες

Εργοστάσιο παραγωγής Βιοαερίου από τον Όμιλο ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στην Καρδίτσα

Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επενδύει ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, με ένα ποσό συνολικής επένδυσης €4 εκατ., στην περιοχή Παλαιοκκλήσιο Καρδίτσας, προωθώντας στρατηγικά το κυκλικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, από τον Ιούλιο του 2023, τέθηκε σε σταδιακή λειτουργία μονάδα παραγωγής βιοαερίου 500kW, με την εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας να καλύπτει τις ανάγκες περίπου 1.000 νοικοκυριών.

Η ολοκληρωμένη εγκατάσταση μετατρέπει βιολογικά απόβλητα, όπως τρόφιμα, φυτικά υπολείμματα και άλλα οργανικά υλικά, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και άλλα παράγωγα για τη γεωργία.

Αναλυτικότερα, το υλικό που συλλέγεται, επεξεργάζεται μέσω αναερόβιας διαδικασίας παράγοντας βιοαέριο, το οποίο χρησιμοποιείται ως επιτρεπόμενο κλιματικό καύσιμο για παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Τα υπολείμματα της όλης διαδικασίας (ίζημα), χρησιμοποιούνται ως λίπασμα για τα αγροκτήματα, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία του τόπου και της χώρας.

Το εργοστάσιο βιοαερίου του Ομίλου ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ συμβάλλει, επίσης, στη μείωση του ρυπαντικού φορτίου και στη μείωση ζήτησης παραδοσιακών ορυκτών καυσίμων, αλλά και στην αποτελεσματική ανακύκλωση των οργανικών αποβλήτων, που μετατρέπονται σε Κυκλική και Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ) στη χώρα μας υπό τη συνεχή ηλεκτρονική εποπτεία και τηλεπαρακολούθηση υπό εξειδικευμένων Μηχανικών της χώρας μας και του εξωτερικού.

Ταυτόχρονα αποτελεί μια σημαντική επένδυση στην τοπική κοινωνία της Καρδίτσας ανοίγοντας άμεσες και έμμεσες νέες θέσεις εργασίας ως έμπρακτη υλοποίηση συνειδητής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Πάντα και παντού ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ αναπτύσσει επιχειρησιακά μοντέλα, με στόχο και σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας, τη δημιουργία νέων και μόνιμων θέσεων εργασίας ιδίως στην Αποκεντρωμένη Ελλάδα, παράλληλα με την προστασία της φύσεως και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων, που εμπιστεύονται τον Ελληνικών συμφερόντων και αποκεντρωμένο Όμιλο αυτόν και τον ανέδειξαν ως πρωταγωνιστή στον τομέα του, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη γνώση και τον τρόπο εφαρμογής της όλης ευεργετικής εθνικής κυκλικής οικονομίας, που έχει άμεση ανάγκη η χώρα.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας