Μελέτες

Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων 2009

Ο κλάδος των Μεταφερομένων εμπορευμάτων κατέγραψε μείωση των εργασιών του κατά 22,5% το 2009 κι έφτασε στα 39 εκατομμύρια €. Ο δείκτης ζημιών (loss ratio) επίσης μειώθηκε στο 18,4% (από 23,8%), παραμένοντας σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με τοναντίστοιχο δείκτη…

Δελτίο Ιδιωτικής Ασφάλισης 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009Δείτε εδώ το περιεχόμενο του Δελτίου Ιδιωτικής Ασφάλισης όπως αυτό συντάχθηκε από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης

Οι Αερομεταφορές στην Ελλάδα

Σύντομη μελέτη σχετικά με τους αερολιμένες στην Ελλάδα, τους Δημόσιους και Ιδιωτικούς αερομεταφορείς και την αεροπορική κίνηση

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας