Ο Covid-19 ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη οι επιχειρήσεις να αναπροσαρμόσουν τις προτεραιότητές τους όσον αφορά τον κίνδυνο, να καινοτομήσουν και να διερευνήσουν νέες στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου. Αυτό διαπιστώνει η παγκόσμια έρευνα Reprioritizing Risk and Resilience For a Post-COVID-19 Future, που δημοσίευσε πρόσφατα η Aon plc (NYSE: AON).

Σύμφωνα με την έκθεση, το 82% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι, πριν από τον Covid-19, μια πανδημία ή άλλη μεγάλη υγειονομική κρίση δεν ήταν μεταξύ των 10 κορυφαίων κινδύνων που απασχολούσαν τους οργανισμούς τους. Μάλιστα, στην παγκόσμια έρευνα διαχείρισης κινδύνων της Aon (Global Risk Management Survey) για το 2019, ο κίνδυνος της πανδημίας κατατάχθηκε 60ός μεταξύ των 69 εντοπισμένων κινδύνων. Επομένως, οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων των επιχειρήσεων και οι ομάδες διαχείρισης δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν γρήγορα στην απειλή της πανδημίας και, όταν αυτή προέκυψε, οι υποδομές τους για την αντιμετώπιση του κινδύνου δυσκολεύτηκαν σε πρώτη φάση να αντεπεξέλθουν.

Η έκθεση της Aon εντόπισε διαφορές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο. Πριν από τον Covid-19, λιγότερο από το 30% των ερωτηθέντων στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική) και το 31% των ερωτηθέντων στη Βόρεια Αμερική είχε ένα σχέδιο έναντι της πανδημίας. Αντίθετα, στην περιοχή της Ασίας – Ειρηνικού (APAC), το ποσοστό αυτό ανέβαινε στο 52%. Συγκεκριμένα, οι οργανισμοί στην APAC είχαν δημιουργήσει πιο ισχυρά προγράμματα πανδημίας σε απάντηση παρόμοιων απειλών που έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, όπως ο SARS και η γρίπη των χοίρων. Η έρευνα διαπίστωσε ότι σε όλους τους κλάδους και τις περιφέρειες, η προστασία των ανθρώπων και των περιουσιακών στοιχείων ήταν κορυφαία προτεραιότητα για τους συμμετέχοντες.

Τα διαφορετικά ποσοστά μολύνσεων από την πανδημία εντός των περιοχών επηρεάζουν σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι επιχειρήσεις («αντιδρούν και ανταποκρίνονται», «ανακάμπτουν» ή «αναμορφώνονται»). Για παράδειγμα, η Βόρεια Αμερική έχει το υψηλότερο ποσοστό οργανισμών στη φάση της «ανάκαμψης» (59%), ενώ οι οργανισμοί της περιοχής APAC ανέφεραν ότι βρίσκονταν στη φάση «ανασχηματισμού» σε υψηλότερο βαθμό από το σημείο αναφοράς.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πανδημία Covid-19 θα αλλάξει μόνιμα τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών. Πρέπει να διανύσουμε πολύ δρόμο πριν βρεθούμε στη “μετά-COVID εποχή”, αλλά καθώς προχωράμε προς μια φάση ανάκαμψης, οι εταιρείες πρέπει να αναρωτηθούν ποια θα πρέπει να είναι η διαχείριση κινδύνων και η ανθεκτικότητα από εδώ και πέρα. Μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων για τις εταιρείες που επιδιώκουν να αναμορφώσουν τις δραστηριότητές τους είναι η νέα και ταχεία χρήση της τεχνολογίας, η ανακατανομή πόρων, ο προγραμματισμός του εργατικού δυναμικού και η επανεξέταση του μέλλοντος της εργασίας –αυτή είναι μόνο η αρχή μιας πολύ πιο μακροπρόθεσμης εξέλιξης στη διαχείριση κινδύνου», επισημαίνει ο κ. Rory Moloney, Δ/νων Σύμβουλος της Global Risk Consulting, Aon.

Η παγκόσμια έκθεση της ΑΟΝ τόνισε ότι ένα κρίσιμο μέρος της αντίδρασης και της ανταπόκρισης των επιχειρήσεων στην κρίση και η οικοδόμηση μιας επιτυχημένης στρατηγικής διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου, θα είναι να διασφαλίσουν ότι το εργατικό δυναμικό είναι σε θέση να προσαρμόζεται, να επικοινωνεί και να συνεργάζεται όταν ενσκήψει μια κρίση. Η αυξημένη εξάρτηση των οργανισμών από ψηφιακές πλατφόρμες τους καθιστά δυνητικά ευάλωτους σε ανεπιθύμητα συμβάντα στον κυβερνοχώρο, απώλεια πληροφοριών και επιπτώσεις στη φήμη σε μεγαλύτερο βαθμό, και θα απαιτηθεί ανανέωση της στρατηγικής τους σε επίπεδο κυβερνοχώρου και διαχείρισης κινδύνων.

Η έρευνα της Aon συστήνει στους επικεφαλής επιχειρηματικών κινδύνων και δραστηριοτήτων, προχωρώντας προς τα εμπρός, να διευρύνουν την αντίληψή τους όσον αφορά την αξιολόγηση σημαντικών πληγμάτων, και όχι μόνο όσον αφορά τις αναμενόμενες απώλειες. Η πλοήγηση σε νέες μορφές μεταβλητότητας, η οικοδόμηση ενός ανθεκτικού εργατικού δυναμικού και η επανεξέταση της πρόσβασης σε κεφάλαια θα διαδραματίσουν όλα ρόλο στην ικανότητα των εταιρειών να αντιμετωπίσουν μελλοντικά συμβάντα. Ομοίως, μια πιο συνεκτική και ολοκληρωμένη προσέγγιση θα είναι απαραίτητη για την ανάκαμψη, όχι μόνο από την πανδημία, αλλά και από άλλα μελλοντικά πλήγματα.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΤα δικαιώματα του δανειστή σε περίπτωση μερικής ή ολικής καταστροφής ενυπόθηκου ακινήτου
Επόμενο άρθροΜε την Affidea ανοίγει τις εργασίες της η Γενική Συνέλευση της ΕΑΕΕ