«Χωρίς ίχνος έπαρσης, νιώθουμε υπερήφανοι γι’ αυτά τα αποτελέσματα», ανέφερε ο Δ/νων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης, κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος, στον χαιρετισμό που απηύθυνε, κατά την έναρξη της διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου της 7ης Απριλίου, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2020.

Και πώς να μη νιώθει υπερήφανος, όταν η Εταιρεία ανακοινώνει θετικές μεταβολές στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών της; Και μάλιστα όταν αυτό επιτυγχάνεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, με πρωτόγνωρες συνθήκες λόγω της πανδημίας.

Οι δύσκολες συνθήκες, όμως, δεν στάθηκαν ικανές να ανακόψουν την ανοδική πορεία της Ευρωπαϊκής Πίστης, γιατί, όπως υπενθύμισε ο κ. Γεωργακόπουλος, η Εταιρεία διαθέτει ισχυρά ερείσματα. Αυτά είναι οι αρχές με τις οποίες οικοδομήθηκε και πορεύεται καθ’ όλη τη διαδρομή της, δηλαδή εντιμότητα, συνέπεια, φιλεργατικότητα, χρηστή διαχείριση, αλλά και η φιλοσοφία της, που εκφράζεται με το μήνυμα: πληρώνει αμέσως. Αυτά ήταν που λειτούργησαν σαν «κύρια ωστική δύναμη», σε συνδυασμό με «κατανόηση», όπως είπε ο κ. Γεωργακόπουλος. Κατανόηση του γεγονότος ότι εμπόδια και δύσκολες συνθήκες υπήρχαν πάντα στην ιστορία της ανθρωπότητας, εμφανιζόμενες με διαφορετικά κάθε φορά ονόματα. Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή για την Ευρωπαϊκή Πίστη και το σύνολο του δυναμικού της ήταν ξεκάθαρη: δεν χρησιμοποίησαν τις δυσκολίες ως άλλοθι, δεν επικαλέστηκαν την καραντίνα για να βρουν δικαιολογίες, δεν αφέθηκαν να παρασυρθούν από τα αρνητικά συναισθήματα της απογοήτευσης, του φόβου, της μεμψιμοιρίας, της γκρίνιας.  Αντίθετα, συνέχισαν να κάνουν τη δουλειά τους, ο καθένας στον τομέα του, στηρίζοντας «ο ένας τον άλλο».

Αντιπαρήλθαν, λοιπόν, στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού τα εξωτερικά εμπόδια, αλλά και τα εμπόδια που κουβαλάει ο καθένας μας μέσα του, τις «προσωπικές μας αδυναμίες», όπως είπε ο κ. Γεωργακόπουλος, για να σημειώσει εμφαντικά: «Δεν υπάρχει πιο λαμπρή νίκη από το να νικήσει κανείς τον εαυτό του».

«Έτσι πετύχαμε τον καλύτερο ισολογισμό από ιδρύσεως της εταιρείας μας», υπογράμμισε καταλήγοντας ο Δ/νων Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Πίστης, εκφράζοντας «ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους των πωλήσεων και το προσωπικό των εσωτερικών υπηρεσιών, για τη συνεπή διαχείριση όλων όσων δημιούργησαν οι πωλήσεις, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες».

Οι «ζηλευτές επιδόσεις» της Ευρωπαϊκής Πίστης το 2020

«Ζηλευτές» χαρακτήρισε τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Πίστης ο κ. Στέφανος Βερζοβίτης, σε σχέση με τη συρρίκνωση που έχει υποστεί η ελληνική ασφαλιστική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών αναφέρθηκε στη δυναμική ανάπτυξη και την ισχυρή κερδοφορία που επετεύχθησαν το 2020, υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της φερεγγυότητας, τη σημαντική αύξηση εσόδων, κερδών προ φόρων, ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων, την πλούσια γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών, το ότι τα προϊόντα είναι κερδοφόρα και ταυτόχρονα ανταγωνιστικά, την παρουσία της Ευρωπαϊκής Πίστης σε 112 σημεία σε όλη την Ελλάδα, την αύξηση του μεριδίου αγοράς της, την αύξηση κατά 6,4% στις αμοιβές του δικτύου συνεργατών, την πολύ καλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων, την ενίσχυση της καθαρής θέσης της Εταιρείας. Αναφέρθηκε, ακόμα, στους 500.000 ασφαλισμένους, στους 6.000 εργαζόμενους, στους περισσότερους από 5.500 συνεργάτες της Εταιρείας.

Ας δούμε, όμως, πιο αναλυτικά τι πέτυχε ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη το 2020:

 • Αύξηση 10,6% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε €24,8 εκατ., από €22,4 εκατ. το 2019.
 • Αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 5,1%, στα €236,8 εκατ.
 • Αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 5,1%, τα οποία διαμορφώθηκαν στα €223,3 εκατ. από €212,4 εκατ. το 2019, με τον κλάδο Ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση (13,5%).
 • Αύξηση του συνολικού Ενεργητικού κατά 5,6% στα €511,9 εκατ., έναντι €484,6 εκατ. της χρήσης 2019.
 • Σημαντική ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 8,7% στα €153,6 εκατ., έναντι €141,2 εκατ. την 31/12/2019.
 • Περαιτέρω ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 10,6 ποσοστιαίες μονάδες σε 174,6%, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρείας και εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της.
 • Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα €412,5 εκατ., έναντι €382,1 εκατ. στα τέλη του 2019.
 • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 3,4% στα €312,9 εκατ., έναντι €302,6 εκατ. της προηγουμένης χρήσης.

Το μερίδιο αγοράς που κατέχει ο Όμιλος, με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, εκτιμάται σε 5,7%, το οποίο μάλιστα διπλασιάστηκε τα δέκα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών το μερίδιο αγοράς εκτιμάται στο 7,2% και στις Ασφαλίσεις Ζωής στο 4%.

Αξιοσημείωτη είναι η υψηλή ρευστότητα του Ομίλου, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά, και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους και δικαιούχους τρίτους.

Ο κ. Βερζοβίτης αναφέρθηκε και στην απόφαση του Δ.Σ., να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. (θα πραγματοποιηθεί στις 27 Απριλίου 2021) τη διανομή μερίσματος €0,30 ανά μετοχή.

Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στους στόχους για το τρέχον έτος, που περιλαμβάνουν την αύξηση των εσόδων από επενδύσεις στα €7 εκατ., την αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων κατά 7,1%, τη μείωση του κόστους λειτουργίας. Καταλήγοντας, υπογράμμισε ότι είναι ψηλά στις προτεραιότητες του Ομίλου και η θετική συνεισφορά του στην κοινωνία και στο περιβάλλον, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν δουλεύουμε μόνο για οικονομικές επιδόσεις, μας ενδιαφέρει πολύ το αποτύπωμά μας στην κοινωνία και στον πλανήτη γενικότερα». Οι δράσεις ΕΚΕ συνεχίστηκαν και το 2020 και μάλιστα, όπως σημείωσε, σε αυτές εμπλέκεται όλο το ανθρώπινο δυναμικό και όχι μόνο ένα τμήμα της εταιρείας.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων από τον κ. Βερζοβίτη, τέθηκαν ερωτήματα προς τη Διοίκηση από δημοσιογράφους και μετόχους της Εταιρείας, στα οποία απάντησαν, κατά περίπτωση, τόσο οι κ.κ. Γεωργακόπουλος και Βερζοβίτης, όσο και ο κ. Νίκος Χαλκιόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Δ/ντής Χαρτοφυλακίου.

Από τις απαντήσεις που δόθηκαν σε τεθέντα ερωτήματα, σημειώνουμε συνοπτικά τα εξής:

 • Η Ευρωπαϊκή Πίστη, κατά το 2020, προσάρμοσε στις νέες συνθήκες τις υπηρεσίες που παρείχε σε πελάτες και συνεργάτες, εμπλουτίζοντας άμεσα τις μηχανογραφικές της εφαρμογές. Τα προϊόντα της κάλυπταν την πανδημία και όπου υπήρχε όρος εξαίρεσης αυτός καταργήθηκε.
 • Το β΄ εξάμηνο του 2021 προβλέπεται να αρχίσει η ανάκαμψη της οικονομίας, που θα επηρεάσει και τον ασφαλιστικό κλάδο, ενώ το 2022 αναμένεται σημαντικότατη ανάπτυξη, για την οποία η Εταιρεία ήδη προετοιμάζεται.
 • Οι περαιτέρω επενδύσεις σε ΑΠΕ εντάσσονται στον πλάνο της Εταιρείας.
 • Η Ευρωπαϊκή Πίστη είναι ανοιχτή σε πιθανή πρόταση συνεργασίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα εξυπηρετούνται ταυτόχρονα τα συμφέροντα ασφαλισμένων, εργαζομένων και επενδυτών.
 • Μετά την άρση του lockdown και των περιορισμών στην κυκλοφορία, θα χρειαστεί να επανεξεταστούν από την ελληνική ασφαλιστική αγορά τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων.
 • Η Κυβέρνηση να καταργήσει τον ΦΠΑ στις αποζημιώσεις υγείας και να μειώσει τον φόρο ασφαλίστρων, για να συγκρατηθούν οι ανοδικές τάσεις στα ασφάλιστρα υγείας. Να εξετάσει, επίσης, το θέμα των φορολογικών κινήτρων στις Ασφαλίσεις Περιουσίας.
 • Ενθαρρυντικές είναι οι εκτιμήσεις για τις ασφαλίσεις που σχετίζονται με την τουριστική δραστηριότητα.
 • Η πανδημία ευαισθητοποίησε την κοινωνία και την έκανε πιο δεκτική στην ιδέα της ασφάλισης.

Ολοκληρώνοντας, επιλέγουμε ως κατακλείδα την ακόλουθη τοποθέτηση του κ. Χρήστου Γεωργακόπουλου, ο οποίος, για μια ακόμη φορά, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, υπογράμμισε την αξία του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να επιδιωχθούν direct ή online πωλήσεις: «Η ανάπτυξή μας στηρίζεται στον άνθρωπο, στον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Είναι αντίληψη ζωής. Η τεχνολογία είναι ο λοστός που πολλαπλασιάζει τη δύναμη του χεριού».

Σούλα Κορμά


Δηλώσεις

Europisti 40 xronia

Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος: «Η χρονιά που διανύσαμε ήταν ιδιαίτερα απαιτητική εξαιτίας της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που πλήττει το σύνολο της κοινωνίας μας και επηρεάζει ασύμμετρα τόσο τη δημόσια υγεία, όσο και την οικονομία.

Από την πρώτη μέρα εμφάνισης του ιού στη χώρα μας σταθήκαμε έμπρακτα δίπλα στην κοινωνία και στην πολιτεία, πράττοντας το χρέος μας ως κοινωνικά υπεύθυνος οργανισμός και ανταποδώσαμε την εμπιστοσύνη που εισπράττουμε επί 43 συναπτά έτη.

Μέσα σε αυτό το δυσχερές και αβέβαιο περιβάλλον, η Ευρωπαϊκή Πίστη πέτυχε να ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει οικοδομήσει με τους Ασφαλισμένους της όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας άνοδο συνολικών εσόδων και αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς που εκτιμά ότι κατέχει, στο 5,7% έναντι 5,2% το 2019.

Η αύξηση των οικονομικών μεγεθών που σημείωσε η Ευρωπαϊκή Πίστη για άλλη μια χρονιά, είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας του συνόλου των εργαζομένων και της διοικητικής συνοχής σε κάθε επίπεδο της διοίκησης. Η πολυετής εμπειρία που διαθέτουμε σε συνδυασμό με το άριστα καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό και με το δυναμικό των πωλήσεων, μας δίνει τη δυνατότητα να επιτυγχάνουμε ακόμη και στις πιο δύσκολες περιόδους. Διατηρούμε την αισιοδοξία μας για το μέλλον και κάνουμε κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των στρατηγικών και οικονομικών μας στόχων».

Europisti 40 xronia

Στέφανος Βερζοβίτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών: «Από τις αρχές του 2020 έως και σήμερα η πανδημία πλήττει την κοινωνία μας, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Πίστη θέτοντας στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της τον άνθρωπο, εφάρμοσε όλα τα απαιτούμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας, ενώ παράλληλα στήριξε ενεργά ευάλωτες κοινωνικές δομές και κρατικούς φορείς.

Μέσα σε ένα δύσκολο και αμφίβολο οικονομικό περιβάλλον, ο Όμιλος μας κατόρθωσε να αυξήσει τα προ φόρων Κέρδη του κατά 10,6%, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, τα οποία ανήλθαν σε €24,8 εκ., επηρεασμένα κυρίως από την παροχή νέων και καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων στο Δίκτυο Πωλήσεων, καθώς και την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, επιδρώντας θετικά στα Μικτά Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα με άνοδο 6,0%.

Θα παραμείνουμε συνεπείς στις αξίες μας και στο σεβασμό μας στον άνθρωπο, στην κοινωνία και στο περιβάλλον και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Εταιρίας, στηρίζοντας τους Συνεργάτες μας, οι οποίοι συμβάλλουν ενεργά στη μεγέθυνση της Εταιρείας, φροντίζοντας ως πρώτο μέλημα για την υγεία τους».


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΣτο προσκήνιο οι δευτερεύοντες κίνδυνοι αλλά μην ξεχνάτε και τους πρωτογενείς
Επόμενο άρθροH ΕΤΕ ανακοίνωσε τους όρους της συμφωνίας για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής