Στο προσκήνιο οι δευτερεύοντες κίνδυνοι αλλά μην ξεχνάτε και τους πρωτογενείς

1563
Fysikes katastrofes

Η Lucia Bevere και ο Andreas Weigel, Senior Catastrophe Data Analyst και Weather Perils Lead, αντίστοιχα, στο Swiss Re Institute, παραθέτουν τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν για τον ασφαλιστικό κλάδο, από τη φετινή έκθεση καταστροφών Sigma.

Οι παγκόσμιες οικονομικές απώλειες από γεγονότα φυσικών καταστροφών για το 2020 ανήλθαν σε $190 δισ. Σε όρους ομαλοποιημένου ΑΕΠ, οι απώλειες αυξήθηκαν 1,6% την περίοδο μεταξύ 1970-2020 σε δεκαετή κινητή μέση βάση. Αυτό είναι ενδεικτικό της μεγαλύτερης κλίμακας απωλειών που θα μπορούσαν να προκύψουν αν συνέβαινε σήμερα ένα γεγονός του παρελθόντος, δεδομένης της συσσώρευσης κοινωνικοοικονομικής αξίας και άλλων δυναμικών, όπως η αλλαγή των καιρικών συνθηκών κατά το μεσοδιάστημα. Από τη σκοπιά της ασφαλιστικής βιομηχανίας, οι ασφαλισμένες απώλειες από όλα τα γεγονότα καταστροφών του περασμένου έτους παγκοσμίως ήταν $89 δις, το πέμπτο υψηλότερο ρεκόρ που καταγράφεται στις εκθέσεις Sigma.

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη φετινή έκθεση καταστροφών και αφορούν τον ασφαλιστικό κλάδο είναι τα εξής:

• Οι ασφαλισμένες απώλειες από φυσικές καταστροφές παγκοσμίως ανήλθαν σε $81 δις το 2020. Οι ανθρωπογενείς καταστροφές οδήγησαν σε ασφαλισμένες ζημίες $8 δις.

Τα γεγονότα από δευτερογενείς κινδύνους αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 70% των ασφαλισμένων απωλειών από φυσικές καταστροφές, που προέρχονταν κυρίως από σοβαρές καταιγίδες (SCS) και πυρκαγιές. Τα τελευταία 10 χρόνια, οι SCS έχουν προκαλέσει περισσότερες από τις μισές παγκόσμιες ασφαλισμένες ζημίες από δευτερογενείς κινδύνους. Δεδομένων των υψηλών απωλειών, στην τελευταία έκθεση Sigma περιλαμβάνεται μια βαθιά ανάλυση ειδικά αυτής της κατηγορίας καταστροφών (SCS).

• Ωστόσο, το 2020 χρησιμεύει επίσης ως υπενθύμιση της δυναμικής που υπάρχει ως προς τη μέγιστη απώλεια από πρωτογενείς κινδύνους. Συγκεκριμένα, η περσινή περίοδος των τυφώνων στην περιοχή του Βόρειου Ατλαντικού ήταν πολύ έντονης δραστηριότητας. Είναι τυχαίο ότι οι καταιγίδες έπληξαν περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού/δραστηριότητα και/ή χαμηλή ασφαλιστική διείσδυση.

• Επιπλέον, η ιστορία δείχνει ότι υπάρχει μια παρόμοια τάση αύξησης των απωλειών από πρωτογενείς κινδύνους, κάτι που υποδηλώνει ότι τα μελλοντικά σενάρια μέγιστων απωλειών θα μπορούσαν επίσης να αυξηθούν σημαντικά. Για παράδειγμα, εκφράζεται η εκτίμηση ότι σε ένα έτος που θα έχουμε παράλληλα σεζόν τυφώνων με μέγιστες απώλειες και πολλαπλά γεγονότα δευτερεύοντος κινδύνου, οι συνδυασμένες ετήσιες ασφαλιστικές απώλειες θα μπορούσαν να φτάσουν τα $250-300 δις.

• Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τα αποτελέσματα συμβάντων πρωτογενούς και δευτερογενούς κινδύνου είναι οι ίδιοι, συμπεριλαμβανομένων των μεταβαλλόμενων κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων και των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Οι πρωτογενείς κίνδυνοι παρακολουθούνται επαρκώς από τον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά οι δευτερογενείς κίνδυνοι λιγότερο. Οι προσπάθειες εκτίμησης κινδύνου πρέπει να εξισορροπηθούν, για να καταστούν προτεραιότητα οι δευτερογενείς κίνδυνοι.

• Δεδομένης της δυναμικής φύσης των κινδύνων, η ανάλυση δεδομένων με προοπτική μελλοντική και όχι παρελθοντική είναι υψίστης σημασίας, ώστε να μην υποτιμάται η κλίμακα των πιθανών σημερινών και μελλοντικών απωλειών. Προς τον σκοπό αυτό, η ανάπτυξη μοντέλων κινδύνου πρέπει επίσης να απαλάσσεται από την εξάρτηση από ιστορικές παρατηρήσεις δεδομένων, οι οποίες μπορεί να μην είναι ένας καλός δείκτης για τις σημερινές συνθήκες.

Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο κ. Jérôme Haegeli, Επικεφαλής Οικονομολόγος της Swiss Re:

«Η κλιματική αλλαγή αποτελεί συστημικό κίνδυνο για ολόκληρο τον κόσμο. Σε αντίθεση με την κρίση COVID-19, δεν έχει ημερομηνία λήξης»

Ετήσια έκθεση της Swiss RE sigma 1/2021 – Natural catastrophes in 2020

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΑλέξανδρος Μπόζας: Η Ορίζων Ασφαλιστική είναι στις πρώτες επιλογές συνεργασίας των διαμεσολαβητών
Επόμενο άρθροΥπερήφανος και ευγνώμων ο κ. Χρήστος Γεωργακόπουλος