Μελέτες

€41-82 δις οι απώλειες του ασφαλιστικού κλάδου λόγω Covid-19

Οι απώλειες του ασφαλιστικού κλάδου που σχετίζονται με τον Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ $50 δις και $100 δις (€41-82 δις). Αυτό σημειώνει η Γενική Δ/ντρια της Insurance Europe, Michaela Koller, προλογίζοντας την ετήσια έκδοση «European Insurance in Figures 2019».

H έκθεση αυτή βασίζεται σε έρευνα που διενεργεί η Insurance Europe κάθε χρόνο επί των ασφαλιστικών αγορών όλων των ευρωπαϊκών χωρών μελών της με σκοπό την παρουσίαση των εξελίξεων των βασικότερων οικονομικών μεγεθών της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς.

«Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται δείχνουν τη σημασία της ασφάλισης για τις οικονομίες και τις κοινωνίες της Ευρώπης», τονίζει στον πρόλογό της η καMichaela Koller. «Ειδικότερα, τα €2,7 δις που εκτιμάται ότι κατέβαλε ο ασφαλιστικός κλάδος της Ευρώπης καθημερινά σε απαιτήσεις το 2019 δείχνει την έκταση της προστασίας που παρέχουν οι ασφαλιστές. Και τα περισσότερα από €10,4 δις που επένδυσαν στην οικονομία το 2019 καταδεικνύουν σαφώς την αξία του κλάδου ως πάροχος σταθερής, μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης».

Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα στις 32 χώρες μέλη της Insurance Europe ανήλθαν σε περισσότερα από €1,2 δις. Η συνολική ανάπτυξη, εξαιρουμένου του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά 4,5%, ελαφρώς υψηλότερη από τη μέση αύξηση 3,9% κατά τη διάρκεια των επτά ετών έως το 2019. Σε όλες τις χώρες μέλη, σημειώθηκε σταθερή αύξηση 2,2% στην ασφάλιση Περιουσίας & Ατυχημάτων (P&C) και ισχυρότερη ανάπτυξη στην ασφάλιση υγείας στο 6,8%. Τα ασφάλιστρα ζωής, με εξαίρεση το ΗΒ, αυξήθηκαν κατά 4,7%.

«Τα παραπάνω στοιχεία ήταν αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης, τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και στα μειωμένα επίπεδα πληθωρισμού. Τα χρηματιστήρια, ωστόσο, είχαν μία από τις καλύτερες χρονιές τους», επισημαίνει η κα Koller.

Φυσικά, τα παραπάνω αποτελέσματα προηγούνται της πανδημίας Covid-19. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις αξιώσεις, τα περιουσιακά στοιχεία και τις επιχειρηματικές ροές στις ασφαλιστικές αγορές της Ευρώπης θα φανούν μόνο στα δεδομένα του 2020, τα οποία θα συμπεριληφθούν στην έκδοση «European Insurance in Figures» του επόμενου έτους. Τα πλήρη αποτελέσματα ίσως πάρει πολύ περισσότερο χρόνο για να αποτυπωθούν. Σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις, πάντως, οι απώλειες του ασφαλιστικού κλάδου που σχετίζονται με τον Covid σε παγκόσμιο επίπεδο κυμαίνονται μεταξύ $50 δις και $100 δις (€41-82 δις).

Σύμφωνα με την κα Koller, «οι απαιτήσεις στους κλάδους ζωής και υγείας έχουν παραμείνει διαχειρίσιμοι, ενώ ορισμένοι ασφαλιστές P&C έχουν δει μια αύξηση των απαιτήσεων που αφορούν διακοπή εργασιών, ταξιδιωτική βοήθεια και ακύρωση εκδηλώσεων. Σε γενικές γραμμές, το lochdown οδήγησε σε πτώση των αξιώσεων στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων λόγω των περιορισμών στις μετακινήσεις, αν και με σημαντικές διαφορές μεταξύ των αγορών. Αντίθετα, σε γενικές γραμμές υπήρξε αύξηση των αξιώσεων στον κλάδο περιουσίας, καθώς οι άνθρωποι έμεναν περισσότερο στο σπίτι. Οι επενδύσεις των ασφαλιστών επηρεάστηκαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και από την παρατεταμένη περίοδο χαμηλών επιτοκίων. Μακροπρόθεσμα, οι εξασθενημένες οικονομίες θα επηρεάσουν αρνητικά τον κλάδο P&C, ενώ η μειωμένη ικανότητα αποταμίευσης των ανθρώπων είναι πιθανό να επηρεάσει τον κλάδο ζωής, αν και η πανδημία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αυξημένο ενδιαφέρον για αγορά προστασίας».

Ωστόσο, συνολικά, ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ευρώπη παρέμεινε ισχυρός το 2020, με τους ασφαλιστές να διατηρούν τα επίπεδα φερεγγυότητάς τους. Την ίδια στιγμή, τα ασφάλιστρα στις Γενικές ασφαλίσεις αυξήθηκαν, σύμφωνα με την EIOPA, ακόμη και 3,5% το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Όπως εξηγεί η κα Koller, «ένας λόγος είναι ότι –παρά το δύσκολο περιβάλλον– οι ασφαλιστές κατάφεραν να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια των lockdown που επέβαλαν οι κυβερνήσεις, με πολλούς να εκμεταλλεύονται πλήρως τα ψηφιακά εργαλεία για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους, προστατεύοντας παράλληλα τους πελάτες και τους υπαλλήλους τους».

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας