παραγωγή ασφαλίστρων 2015

MetLife: Σημαντική Αύξηση στα Αποτελέσματα του Agency για το 2015

MetLife: Σημαντική Αύξηση στα Αποτελέσματα του Agency για το 2015

«Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική ασφαλιστική αγορά σήμερα, όπως η ύφεση, η ανεργία, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων και οι σημαίνουσες ανακατατάξεις που προκαλούν, για εμάς στη MetLife, αποτελούν μεγάλες ευκαιρίες προκειμένου να…

Ισχυρή κερδοφορία και το 9μηνο του 2015 για την ΑΤΕ Ασφαλιστική

Ισχυρή κερδοφορία και το 9μηνο του 2015 για την ΑΤΕ Ασφαλιστική

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική, συνεχίζοντας την κερδοφόρο πορεία της και κατά το 9μηνο του 2015, παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους  ύψους 17,9 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών μετά από φόρους, ύψους 12 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Στις εξαιρετικά δύσκολες…

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών το εννεάμηνο 2015

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση όλων των οικονομικών μεγεθών το εννεάμηνο 2015

Κέρδη προ φόρων €9,271 εκατ. και παραγωγή ασφαλίστρων €128,803 εκατ. πέτυχε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, στο εννεάμηνο του έτους, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία στο 9μηνο του 2015 σημείωσε: Αύξηση των προ φόρων κερδών…

Κόντρα στο ρεύμα η Generali Hellas και στο 9μηνο 2015

Κόντρα στο ρεύμα η Generali Hellas και στο 9μηνο 2015

Την  σταθερή αναπτυξιακή πορεία της Generali Hellas επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματα του πρώτου εννιαμήνου του 2015. Συγκεκριμένα: Τα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα έκλεισαν στο εννεάμηνο λίγο πάνω από τα € 125 εκατ. Υπολογίζεται ότι η χρονιά θα κλείσει χωρίς να σημειωθεί κάποια μείωση,…

Καθαρά κέρδη €488 εκατ. στο εννεάμηνο 2015 για τον Όμιλο Talanx

Καθαρά κέρδη €488 εκατ. στο εννεάμηνο 2015 για τον Όμιλο Talanx

Με βελτιωμένα λειτουργικά αποτελέσματα εμφανίζεται στο 9μηνο ο Όμιλος Talanx,που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling. Τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 12,1% συγκρινόμενα με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σε 24,4 δισ. ευρώ (από…

Πάνω από €28 εκατ. αποζημιώσεις από την International Life το 9μηνο του 2015

Πάνω από €28 εκατ. αποζημιώσεις από την International Life το 9μηνο του 2015

Με υψηλούς δείκτες ποιότητας και εξυπηρέτησης ολοκληρώθηκε το 9μηνο του 2015 για την International Life με άξονα την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των πελατών και την οικοδόμηση μακρόχρονων σχέσεων εμπιστοσύνης μαζί τους. Όπως ανακοινώθηκε, στους 9 πρώτους μήνες  της χρονιάς,…

Allianz: Σταθερά λειτουργικά κέρδη €8,15 δις στο 9μηνο

Allianz: Σταθερά λειτουργικά κέρδη €8,15 δις στο 9μηνο

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του έτους, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου Allianz αυξήθηκαν 3,5% σε 95,5 (92,2) δις ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σταθερά στα 8,15 (8,14) δις ευρώ. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους αυξήθηκαν…

Όμιλος Generali: €1,7 δις τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο, ξεπέρασαν τα επίπεδα όλου του 2014

Όμιλος Generali: €1,7 δις τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο, ξεπέρασαν τα επίπεδα όλου του 2014

Ο Όμιλος Generali έκλεισε τους πρώτους εννέα μήνες του 2015 με μια ισχυρή ανάπτυξη, τόσο των ασφαλίστρων όσο και του λειτουργικού αποτελέσματος. Στο σημερινό μακροοικονομικό περιβάλλον, που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ασταθείς αγορές και χαμηλά επιτόκια, τα έσοδα από ασφάλιστρα και…

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Αύξηση κερδοφορίας κατά το α’ 6μηνο του 2015

ΑΤΕ Ασφαλιστική: Αύξηση κερδοφορίας κατά το α’ 6μηνο του 2015

Η ΑΤΕ Ασφαλιστική, συνεχίζοντας την κερδοφόρο πορεία της και κατά το α’ 6μηνο του 2015, παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους 11,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρων, ύψους 9,8 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Ξεπερνώντας τα πολυσύνθετα προβλήματα…

Η ACHMEA διπλασίασε τα λειτουργικά της αποτελέσματα το 1ο εξάμηνο 2015

Η ACHMEA διπλασίασε τα λειτουργικά της αποτελέσματα το 1ο εξάμηνο 2015

Αύξηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων 101% πέτυχε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους η ACHMEA, μητρική της Interamerican. Τα λειτουργικά αποτελέσματα του οργανισμού έφθασαν στα 285 εκατ. ευρώ, έναντι 142 εκατ. κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014, ενώ τα καθαρά…

Ορίζων Ασφαλιστική: Προ φόρων κέρδη €2 εκατ. το α’ εξάμηνο 2015

Ορίζων Ασφαλιστική: Προ φόρων κέρδη €2 εκατ. το α’ εξάμηνο 2015

Σταθερά ανοδική πορεία για την Ορίζων Ασφαλιστική και το α’ εξάμηνο 2015, σε μια περίοδο που η παρατεταμένη αρνητική οικονομική συγκυρία της χώρας επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό και την ασφαλιστική αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία σημείωσε: Αύξηση των προ φόρων…

Interlife: Αύξηση Παραγωγής κατά 29,45% το α’ εξάμηνο 2015

Interlife: Αύξηση Παραγωγής κατά 29,45% το α’ εξάμηνο 2015

Μεγάλη αύξηση κατά 29,45% στην παραγωγή Εγγεγραμμένων Ασφαλίστρων κατέγραψε η Interlife Ασφαλιστική το α’ εξάμηνο του 2015 έναντι του αντίστοιχου α’ εξαμήνου του 2014, παρά τη μείωση που υπέστη ο Κλάδος κατά 9,1% την αντίστοιχη περίοδο. Τα Δεδουλευμένα Ασφάλιστρα αυξήθηκαν…

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ισχυροποίηση των οικονομικών μεγεθών και το Α’ εξάμηνο 2015

Ευρωπαϊκή Πίστη: Ισχυροποίηση των οικονομικών μεγεθών και το Α’ εξάμηνο 2015

Η ισχυροποίηση όλων των οικονομικών μεγεθών της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ συνεχίστηκε και το Α’ εξάμηνο 2015, παρά τις γενικότερες δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική οικονομία και έχουν επηρεάσει και την ασφαλιστική αγορά. Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία παρουσίασε: Σημαντική αύξηση…

Talanx: Καθαρά Κέρδη €311 εκατ. στο α’ εξάμηνο 2015

Talanx: Καθαρά Κέρδη €311 εκατ. στο α’ εξάμηνο 2015

Όμιλος Talanx Θετικά είναι τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου για τον Όμιλο Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling. Τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €311 εκατ. στο α’ εξάμηνο (381). Εξαιρουμένης της απομείωσης υπεραξίας…

Generali: Με ρεκόρ 8ετίας έκλεισε το 1o εξάμηνο του 2015

Generali: Με ρεκόρ 8ετίας έκλεισε το 1o εξάμηνο του 2015

Αποτελέσματα ρεκόρ παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του 2015 ο Όμιλος Generali. Παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, που συνθέτουν τα χαμηλά επιτόκια και οι επιπτώσεις της ελληνικής κρίσης, ο Όμιλος πέτυχε το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα των τελευταίων οκτώ χρόνων, σημαντική άνοδο…

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση κύκλου εργασιών παρά την επιβολή capital controls

Ευρωπαϊκή Πίστη: Αύξηση κύκλου εργασιών παρά την επιβολή capital controls

Αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 3,66% παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη κατά το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούλιος 2015, παρά την περιορισμένη ρευστότητα και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης της κοινωνίας τον μήνα Ιούλιο λόγω της επιβολής των Capital Controls.…

Παραγωγή ασφαλίστρων Α' εξαμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Α’ εξαμήνου 2015

Στο πλαίσιο της μηνιαίας καταγραφής της εξέλιξης της Παραγωγής ασφαλίστρων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εκπόνησε μελέτη για την Παραγωγή Ασφαλίστρων α΄ εξαμήνου (Ιανουαρίου – Ιουνίου) 2015. Στην έρευνα συμμετείχαν 57 ασφαλιστικές επιχειρήσεις- μέλη της ΕΑΕΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν…

Όμιλος ΑΧΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2015

Όμιλος ΑΧΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 1ου Εξαμήνου 2015

Ισχυρή επίδοση ευθυγραμμισμένη με τη Φιλοδοξία ΑΧΑ    –  Αύξηση στα λειτουργικά κέρδη κατά 12% επί των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων, κερδίζοντας από θετικές ισοτιμίες.  –   Αύξηση στα λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή κατά 11% και αύξηση στα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή κατά…

Ευρωπαϊκή Πίστη: Κέρδη προ φόρων €2,8 εκατ. το α’ τρίμηνο 2015

Ευρωπαϊκή Πίστη: Κέρδη προ φόρων €2,8 εκατ. το α’ τρίμηνο 2015

Βελτίωση του συνόλου των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ κατά το 1ο 3μηνο του 2015 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2014, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών. Πιο αναλυτικά, η εταιρεία σημείωσε: Αύξηση των προ…

Ιδιαίτερα θετικό το πρώτο τρίμηνο 2015 για τον Όμιλο Talanx

Ιδιαίτερα θετικό το πρώτο τρίμηνο 2015 για τον Όμιλο Talanx

Με θετική απόδοση ξεκίνησε το έτος ο Όμιλος Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling, εμφανίζοντας ενισχυμένα καθαρά κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 251 εκ. ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο – αύξηση 16,2% συγκριτικά με…

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας