Όμιλος Generali: €1,7 δις τα καθαρά κέρδη στο 9μηνο, ξεπέρασαν τα επίπεδα όλου του 2014

353

Ο Όμιλος Generali έκλεισε τους πρώτους εννέα μήνες του 2015 με μια ισχυρή ανάπτυξη, τόσο των ασφαλίστρων όσο και του λειτουργικού αποτελέσματος. Στο σημερινό μακροοικονομικό περιβάλλον, που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ασταθείς αγορές και χαμηλά επιτόκια, τα έσοδα από ασφάλιστρα και τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου αναπτύσσονται συνεχώς σε δύο άξονες:

τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 5,1% σε €54,2 δις (€ 51,2 δις, το 9μηνο του 2014 ) και το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 4,7%, σε €3.840 εκατ. (€3.668 εκατ. το 9μηνο του 2014). Κατά συνέπεια, η λειτουργική απόδοση των τελευταίων δώδεκα μηνών, που υπολογίζεται από την ετήσια λειτουργία του RoE2, είναι πάνω από τον στόχο του Ομίλου, σε 13,9%.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €1.727 εκατ. (€ 1.588 εκατ. το 9μηνο του προηγούμενο έτους) και αυξήθηκαν κατά 8,7%, χάρη στις καλές λειτουργικές και μη-λειτουργικές επιδόσεις, ξεπερνώντας ήδη τα επίπεδα ολόκληρου του 2014.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα στις ασφαλίσεις Ζωής παραμένει σταθερό στα €2.338 εκατ., έναντι €2.251 εκατ. το 9μηνο του 2014 (+ 3,9%), χάρη στην απόδοση των τεχνικών και επενδυτικών περιθωρίων κέρδους. Η θετική εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων συνεχίζεται, με αύξηση 7% σε €38.425 εκατ. (€35.610 εκατ. το 9μηνο του 2014), χάρη στην καλή απόδοση όλων των επιχειρηματικών κλάδων και ιδιαίτερα των συμβολαίων Unit Linked (+ 16,1%).

Οι νέες εργασίες από την άποψη των ΑΠΕ (Annual premium equivalent) αυξήθηκαν σε €3.784 εκατ., έναντι €3.666 εκατ. το 9μηνο του 2014 (+ 1,7%), καθοδηγούμενες από την ισχυρή αύξηση των unit linked (+ 23,9%) και τα συμβόλαια προστασίας (+ 21%), ενώ τα αποταμιευτικά μειώθηκαν κατά 10%.

Τα ενιαία ασφάλιστρα παρουσίασαν σημαντική αύξηση (+12,1%), κυρίως στην Ιταλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Η αξία των νέων εργασιών (NBV) ανήλθε σε €757 εκατ. (€ 934 εκατ. το 9μηνο του 2014). Η ισχυρή ανάκαμψη του περιθωρίου κέρδους των νέων εργασιών (NBM) στο 3ο τρίμηνο, κατά 26,2%, οδήγησε το περιθώριο κέρδους στο 9μηνο (NBM) στο 20% (25,5% το 9μηνο του 2014).

Παρά την εξασθένηση των εξωτερικών χρηματοοικονομικών συνθηκών, οι αποφασιστικές ενέργειες που έχουν γίνει από τον Όμιλο για τη βελτίωση του μίγματος των προϊόντων και την αναπροσαρμογή των εγγυήσεων, έχουν δημιουργήσει βασική βελτίωση της κερδοφορίας.

Η απόδοση του κλάδου Περιουσίας & Ατυχημάτων (P & C) βελτιώθηκε, με το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης 4,8% υψηλότερο, στα €1.605 εκατ., έναντι €1.530 εκατ. το 9μηνο του 2014. Ειδικότερα, η τεχνική κερδοφορία βελτιώθηκε περαιτέρω, με το combined ratio να φτάνει το 92,7% (-0,8 ποσοστιαίες μονάδες), λόγω της βελτίωσης σε όλες τις κύριες χώρες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, και παρά τη μεγαλύτερη επίπτωση των φυσικών καταστροφών κατά 0,4 π.μ. (€57 εκατ.) κατά την περίοδο. Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι για άλλη μια φορά η καλύτερη περιοχή του Ομίλου, από την άποψη της τεχνικής κερδοφορίας (86,5%).

Τέλος, η απόδοση των ασφαλίστρων ήταν θετική, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,8% και ανήλθαν σε €15.775 εκατ., έναντι €15.564 εκατ. το 9μηνο του 2014, χάρη στην ανάπτυξη των εκτός αυτοκινήτου κλάδων (+ 1,7%).

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου παραμένουν σταθερά σε €22,8 δις, έναντι €23,2 το προηγούμενο έτος (-1,9%), παρά τις μειώσεις της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαθέσιμα προς πώληση, τα μερίσματα που καταβάλλονται, καθώς και τη διάθεση του Ομίλου BSI3.

Η φερεγγυότητα του ομίλου ανέρχεται σε 166% (+2 ποσοστιαίες μονάδες, έναντι ολόκληρου του 2014).

Το ενδεικτικός δείκτης του εσωτερικού μοντέλου οικονομικής φερεγγυότητας ανέρχεται σε 196%, με αύξηση 10% έναντι της 31ης Δεκεμβρίου 2014. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στη συμβολή των κανονικοποιημένων λειτουργικών κερδών της περιόδου. Επιπλέον, ο Όμιλος ζήτησε από το Σώμα των Εποπτικών Αρχών να χρησιμοποιεί το δικό του εσωτερικό υπόδειγμα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το καθεστώς του Solvency II. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας εφαρμογής αναμένεται μέχρι τον Μάρτιο το 2016.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου Generali, κ. Alberto Minali, το 2015 θα κλείσει με καθαρά κέρδη σημαντικά υψηλότερα από το 2014, χάρη στα καλά αποτελέσματα που αναμένονται  κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.


 

2Το ετήσιο λειτουργικό RoE υπολογίζεται ως το άθροισμα των τεσσάρων τελευταίων τριμηνιαίων λειτουργικών δεικτών Roe.

3 Ως συνέπεια της ολοκλήρωσης της διάθεσης Ομίλου BSI, τα αντίστοιχα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού δεν περιλαμβάνονται πλέον στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Ο αντίκτυπος της διάθεσης περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Κέρδη ή ζημιές από διακοπείσες δραστηριότητες» του Παραρτήματος 3) Από λειτουργικές αποτέλεσμα τα ενοποιημένα αποτελέσματα.

Προηγούμενο άρθροΠλατινένιο Βραβείο Επιχειρηματικής Ηθικής για την Ευρωπαϊκή Πίστη
Επόμενο άρθροΟι εργαζόμενοι της Interamerican για τους πρόσφυγες του καταυλισμού στο Γαλάτσι