Υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την ασφαλιστική αγορά, δηλώνει ο Πρόεδρος του Τμήματος, κ. Σωτήρης Μπερσίμης.

Στη σύγχρονη κοινωνία που στηρίζει ολοένα και περισσότερο την ανάπτυξή της στην πληροφορία και τα big data, σε περιβάλλον παγκοσμιοποιημένου επιχειρείν αλλά και αυξημένων κοινωνικών προσδοκιών, οι επιστήμες που είναι συνυφασμένες με την ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, όπως η Στατιστική και η Ασφαλιστική, αποκτούν νέα δυναμική και πρωταγωνιστούν στη διαμόρφωση μηχανισμών λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχουν σήμερα πολυδιάστατες επαγγελματικές προοπτικές και ότι Ακαδημαϊκά στελέχη του Τμήματος έχουν επιλεγεί σε θέσεις ευθύνης από την Πολιτεία, όπως ο Kαθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, που υπηρετεί σήμερα ως Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο Πρόεδρος και Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Σωτήρης Μπερσίμης, πρώην Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, και ο Καθηγητής Μιλτιάδης Νεκτάριος, πρώην διοικητής του ΙΚΑ.

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, ο κ. Μπερσίμης “ξεδιπλώνει” το εύρος της επιστημονικής γνώσης και εξειδίκευσης που παρέχει το Τμήμα, το οποίο, εδώ και 40 και πλέον χρόνια, πρωτοπορεί στην έρευνα και τη διδασκαλία της ασφαλιστικής και στατιστικής επιστήμης.

Τα Εργαστήρια και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του “τροφοδοτούν” με καταρτισμένα και εξειδικευμένα στελέχη την ασφαλιστική –και όχι μόνο– αγορά.

Μάλιστα, προκειμένου να εξασφαλιστούν περαιτέρω επαγγελματικές επιλογές για τους σημερινούς φοιτητές, δημιουργήθηκε πρόσφατα ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από καθηγητές του Τμήματος, το έργο της οποίας θα συμβάλει στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα του ασφαλιστικού τομέα. Όπως επισημαίνει μάλιστα ο κ. Μπερσίμης, στο Τμήμα υπάρχει αντιστοίχιση μεταξύ της ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης γνώσης, καθώς και σημαντική εμπειρία στον μετασχηματισμό
των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε κρίσιμα εργαλεία για τις επιχειρήσεις.

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πα.Πει. μπορεί να συνεργαστεί εποικοδομητικά με την αγορά σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η προώθηση της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης, η πρακτική άσκηση των φοιτητών, η αξιοποίηση της εφαρμοσμένης έρευνας για την προαγωγή καινοτομίας σε θέματα Ασφάλισης. Το Τμήμα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρός του, είναι στη διάθεση του ασφαλιστικού κλάδου.

Κάποιες ασφαλιστικές εταιρείες, δυστυχώς όχι ακόμα η πλειοψηφία τους, αναγνωρίζουν την άμεση σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην υγιή ανάπτυξη του κλάδου και την υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας, μέσα στην οποία αναπτύσσονται και διαμορφώνονται οι επαγγελματίες και τα στελέχη που θα υπηρετήσουν αύριο την αγορά.
Ελπίζουμε και τα στελέχη του κλάδου να κατανοήσουν πιο βαθιά, μέσω αυτής της συνέντευξης, τις δυνατότητες καινοτομίας και τεχνογνωσίας που τους προσφέρονται από το Τμήμα και να τις αξιοποιήσουν.

Συνέντευξη στην Αμαλία Ρουχωτά
Φωτό: Κώστας Βίττης

Tο Τμήμα σας είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα με αποκλειστικό αντικείμενο τη Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα κύρια αντικείμενα διδασκαλίας και έρευνας.

Σ.Μπ.: Το Τμήμα μας αναπτύσσει μια επιστήμη που μπορεί να δώσει ουσιαστικές λύσεις στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας, με ένα απαιτητικό πρόγραμμα σπουδών που, μέσα από μια δυναμική διαδικασία αναπροσαρμογής, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του συνεχώς εξελισσόμενου περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εδώ και τουλάχιστον τέσσερις δεκαετίες, είναι πρωτοπόρο στην έρευνα και τη διδασκαλία της στατιστικής, της αναλυτικής των δεδομένων, της στατιστικής μάθησης, της διαχείρισης των κινδύνων, της ασφάλισης και του αναλογισμού.

Κύρια μέριμνά μας αποτελεί να δώσουμε στους φοιτητές μας όλα τα επιστημονικά εφόδια που χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος επιστήμονας και ένα καταξιωμένο στέλεχος της αγοράς. Για αυτόν τον λόγο οι σπουδές στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση. Οι δύο κατευθύνσεις του τμήματος –Στατιστική και Ασφαλιστική– εξασφαλίζουν την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση και συνεπικουρούν στην ταχύτερη επαγγελματική ανέλιξη των αποφοίτων μας.

Πείτε μας λίγα λόγια για το αντικείμενο του Εργαστηρίου Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλίσεων και του Εργαστηρίου Στατιστικής του Τμήματος.

Σ.Μπ.: Τα δύο εργαστήρια του τμήματος συνεργάζονται με επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσφέροντας υψηλού επιπέδου λύσεις, αξιοποιώντας τη διαθέσιμη επιστημονική γνώση και εμπειρία.

Το Εργαστήριο Διαχείρισης Κινδύνων και Ασφαλίσεων αποτελεί κρίκο στην εμπεριστατωμένη διακυβέρνηση, στη διακυβέρνηση, δηλαδή, με αξιοποίηση των δεδομένων, αφού τα σύνθετα θέματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σήμερα απαιτούν κάτι πολύ περισσότερο από απλή καθημερινή διαχείριση. Παράγοντες όπως η μακροβιότητα, η πληθυσμιακή γήρανση και η παγκοσμιοποίηση συνθέτουν ένα μεταλλασσόμενο τοπίο στην Ελλάδα και διεθνώς, παράγοντας αυξημένη αβεβαιότητα, η οποία μπορεί να συνεπάγεται όχι μόνον απειλές αλλά και ευκαιρίες.Το Εργαστήριο εξειδικεύεται στη διαχείριση της αβεβαιότητας αυτής.

Πρόσφατα, το Εργαστήριο ολοκλήρωσε και αναμένεται να παρουσιάσει το «Ψηφιακό Λεξικό Ασφαλιστικών Όρων», το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία και χορηγία γνωστής ασφαλιστικής εταιρείας, ενώ ανέλαβε την επαγγελματική πιστοποίηση των Ελλήνων Πραγματογνωμόνων & Διακανονιστών Ζημιών, στο πλαίσιο των οδηγιών του European Federation of Loss Adjusters Experts.

Το Εργαστήριο Στατιστικής αποτελεί πυλώνα μεταφοράς τεχνογνωσίας, ανάπτυξης καινοτομικών εφαρμογών και παροχής υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε θέματα αιχμής της επιστήμης της στατιστικής, όπως η στατιστική μηχανική μάθηση, η αναλυτική των δεδομένων, οι μέθοδοι ανάλυσης μεγάλων δεδομένων, η μοντελοποίηση μεγάλης κλίμακας προβλημάτων και η βελτιστοποίηση. Και όλα αυτά σε ένα εξαιρετικά μεγάλο εύρος πεδίων εφαρμογής. μεταξύ αυτών η Ασφάλιση, η Υγεία, και η Βιομηχανία.

Σε ποιους υποψηφίους στοχεύει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αναλογιστική Επιστήμη και τη Διαχείριση των Κινδύνων και σε ποιους υποψηφίους στοχεύει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Στατιστική;

Σ.ΜΠ.: Το ΠΜΣ Αναλογιστική Επιστήμη και Διαχείριση Κινδύνων έχει ως στόχο να καταρτίσει στελέχη που να διαθέτουν σύγχρονη γνώση σε αντικείμενα όπως ο εντοπισμός, η μέτρηση και η διαχείριση των κινδύνων που απειλούν τις επιχειρήσεις σήμερα. Με δεδομένο ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τους περισσότερους και πιο σύνθετους κινδύνους, η έμφαση δίνεται στον αναλογισμό και στη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων. Με απλά λόγια, το εν λόγω ΠΜΣ απευθύνεται σε απόφοιτους που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στην ασφαλιστική αγορά, καθώς και σε στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς που θέλουν να εξειδικευτούν σε θέματα αναλογισμού και διαχείρισης κινδύνου.

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Στατιστική έχει στόχο να καλύψει με σύγχρονο τρόπο ένα ευρύ φάσμα γνώσεων, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη, σε σύγχρονα αντικείμενα, όπως η στατιστική μηχανική μάθηση, η αναλυτική των δεδομένων, οι μέθοδοι ανάλυσης και μοντελοποίησης μεγάλων δεδομένων, κ.ά. Το εν λόγω ΠΜΣ απευθύνεται σε απόφοιτους που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν ως επιστήμονες των δεδομένων, τόσο στον ασφαλιστικό κλάδο όσο και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, αλλά και σε στελέχη όλων των κλάδων της οικονομίας που θέλουν να εξειδικευτούν σε θέματα αναλυτικής των δεδομένων, διαχείρισης μεγάλων δεδομένων, μηχανικής μάθησης, ώστε να προάγουν τις δυνατότητές τους για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Σωτήρης Μπερσίμης: Υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας του Πα.Πει. με την ασφαλιστική αγορά

Το Τμήμα, με απόφασή του, τον Σεπτέμβριο του 2020, δημιούργησε ειδική επιτροπή αποτελούμενη από καθηγητές του Τμήματος, που έχει ως έργο τη σύνταξη και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μέσο-μακροπρόθεσμου σχεδίου για τη δημιουργία ισχυρών δεσμών με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα του ασφαλιστικού τομέα, ώστε να εξασφαλιστούν περαιτέρω επαγγελματικές επιλογές για τους σημερινούς φοιτητές.

Ως Πρόεδρος του Τμήματος, πώς θα περιγράφατε την έως σήμερα εμπειρία από τη συνεργασία του με την ελληνική ασφαλιστική αγορά;

Σ.Μπ.: Η συνεργασία του Τμήματος με την ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι διαρκής και σημαντική, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των φοιτητών του σταδιοδρομούν ως στελέχη σε όλες τις Ασφαλιστικές Εταιρείες της χώρας.
Υπό αυτή την έννοια το Τμήμα αποτελεί πυλώνα της ασφαλιστικής αγοράς και βρίσκεται σε άμεση επαφή με όλα τα θεσμικά όργανα στον χώρο της Ασφάλισης.

Ειδικότερα, υπάρχει συνεργασία με τον θεσμικό φορέα εκπροσώπησης του κλάδου, δηλαδή την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ή με άλλους συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης; Βλέπετε πιθανό πεδίο περαιτέρω συνεργιών;

Σ.Μπ.: Σήμερα βρισκόμαστε στη διαδικασία υπογραφής μνημονίων συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και σημαντικών θεσμικών οργάνων της ασφαλιστικής αγοράς.

Το πεδίο των δυνητικών συνεργιών είναι ευρύ και εξαιρετικής προστιθέμενης αξίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, που μεταξύ άλλων αφορούν στην προώθηση της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης, στην πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος, στην αξιοποίηση της εφαρμοσμένης έρευνας για την προαγωγή καινοτομίας σε θέματα Ασφάλισης, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, και πολλά άλλα.

Ποιοι είναι οι στόχοι του Τμήματος σε αυτή την κατεύθυνση και οι πρωτοβουλίες σας, προκειμένου να εξασφαλιστούν επαγγελματικές επιλογές για τους σημερινούς φοιτητές; Επίσης, ποιος είναι σήμερα ο βαθμός απορρόφησης των αποφοίτων στα αντικείμενα των σπουδών τους;

Σ.Μπ.: Όπως ήδη ανέφερα μεγάλο μέρος των φοιτητών του Τμήματος, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, εμβαθύνει στη στατιστική και στην ασφαλιστική και στη συνέχεια σταδιοδρομεί ως στέλεχος, μεταξύ των άλλων, σε Ασφαλιστικές Εταιρείες, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Το Τμήμα, με απόφασή του, τον Σεπτέμβριο του 2020, δημιούργησε ειδική επιτροπή αποτελούμενη από καθηγητές του Τμήματος, που έχει ως έργο τη σύνταξη και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου μέσο-μακροπρόθεσμου σχεδίου για τη δημιουργία ισχυρών δεσμών με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα του ασφαλιστικού τομέα, ώστε να εξασφαλιστούν περαιτέρω επαγγελματικές επιλογές για τους σημερινούς φοιτητές.

Μιλήστε μας για τα εργαλεία και τις εφαρμογές που δημιουργούνται και εξελίσσονται στο πλαίσιο της πανεπιστημιακής κοινότητας, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την ασφαλιστική αγορά.

Σ.Μπ.: Είμαστε σε μια εποχή όπου οι επιχειρηματικές αποφάσεις και επιλογές μπορούν να βασίζονται σε εργαλεία που αναδύονται μέσα από τη χρήση πρωτοποριακών τεχνικών και μεθόδων με ασύλληπτες δυνατότητες ανάλυσης και συσχέτισης, εκατομμυρίων μεταβλητών και χαρακτηριστικών σε πραγματικό χρόνο.

Υπό αυτήν την έννοια, η ασφαλιστική αγορά θα μπορούσε να ωφεληθεί πολλαπλώς από τα εργαλεία αναλυτικής των δεδομένων και γενικότερα από την καινοτομία που αναπτύσσεται και διαρκώς εξελίσσεται στο πλαίσιο της ερευνητικής κοινότητας του Ελληνικού Πανεπιστημίου.

Στο Τμήμα μας μπορώ να πω ότι υπάρχει αντιστοίχιση μεταξύ της ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης γνώσης, καθώς και σημαντική εμπειρία στον μετασχηματισμό των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε κρίσιμα εργαλεία για τις επιχειρήσεις.

Είναι γεγονός ότι η αναλυτική των δεδομένων και η στατιστική μηχανική μάθηση αποτελούν ίσως το σημαντικότερο εργαλείο για την επιχειρηματική ευφυία σήμερα, δεδομένου ότι προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες αξιοποίησης στο επίπεδο της χάραξης στρατηγικής, καθώς και στο επίπεδο της προστασίας των διαθέσιμων πόρων.

Ταυτόχρονα, η αναλυτική των δεδομένων και η στατιστική μηχανική μάθηση μέσα από τη σε βάθος διερεύνηση των δεδομένων επιτυγχάνουν τη δημιουργία καινοτομίας και νέων προϊόντων/υπηρεσιών. Το εύρος χρήσης των τεχνικών αυτών είναι εξαιρετικά μεγάλο στην ασφάλιση, απαιτεί όμως εταιρική κουλτούρα που προωθεί και ενθαρρύνει την τεκμηριωμένη με δεδομένα λήψη αποφάσεων.

Ενδεικτικά, μερικά από τα πεδία εφαρμογής όπου η σε βάθος ανάλυση των δεδομένων δημιουργεί πλεονέκτημα για μια εταιρεία είναι το underwriting, η ανάπτυξη δυνατότητας δυναμικής τιμολόγησης (dynamic pricing), η βελτιστοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης απαιτήσεων (claims management), η μέτρηση της αξίας των πελατών (customer value management), η διαμόρφωση προσωποποιημένων προγραμμάτων (personalized product bundling), ο εντοπισμός και η αποτροπή της ασφαλιστικής απάτης και σπατάλης (fraud detection), κ.ά.

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των τεχνικών αυτών είναι η επίτευξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων, με άμεσο αποτέλεσμα το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας εταιρείας στην αγορά.

Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι, ως Τμήμα, είμαστε στη διάθεση του ασφαλιστικού κλάδου, ώστε μέσα από μια εποικοδομητική συνεργασία να υποστηρίξουμε την αξιοποίηση αυτών των καινοτόμων και συνάμα πολύτιμων εργαλείων, από τον κλάδο.

Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι η έρευνα και η εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα νέα τεχνολογικά και υψηλής έντασης γνώσης εργαλεία προέρχεται σε μεγάλο ποσοστό από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Πώς αξιολογείτε την παροχή κινήτρων και υποστήριξης σε αυτές τις δραστηριότητες, τόσο από την Πολιτεία όσο και από τις επιχειρήσεις;

Σ.Μπ.: Πράγματι στην Ελλάδα το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας χρηματοδοτείται από την Πολιτεία. Το γεγονός αυτό έχει πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα, όπως περιορισμένους πόρους, γραφειοκρατικές καθυστερήσεις, κ.ά.

Αρκετά πιο ελκυστικό και αποδοτικό είναι το μοντέλο που ισχύει σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ, όπου τα πανεπιστήμια είναι απευθείας συνδεδεμένα με επιχειρήσεις, ώστε να προωθείται άμεσα η αξιοποίηση του παραγόμενου ερευνητικού αποτελέσματος.

Για τον λόγο αυτό θεωρώ, η Πολιτεία προέβη πρόσφατα σε μια ιδιαίτερα σημαντική ενέργεια. Με νόμο έδωσε φορολογικά κίνητρα για κάθε τεκμηριωμένη δαπάνη έρευνας (νόμος 4712/20).

Συνεπώς, σήμερα δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν τη σύνδεσή τους με τις δεξαμενές εφαρμοσμένης έρευνας της χώρας, τα Πανεπιστήμια, και να επενδύσουν στην έρευνα και την καινοτομία αναπτύσσοντας καινοτόμα εργαλεία και υπηρεσίες.

Σωτήρης Μπερσίμης: Υπάρχει ευρύ πεδίο συνεργασίας του Πα.Πει. με την ασφαλιστική αγορά

Η ασφαλιστική αγορά θα μπορούσε να ωφεληθεί πολλαπλώς από τα εργαλεία αναλυτικής των δεδομένων και γενικότερα από την καινοτομία που αναπτύσσεται και διαρκώς εξελίσσεται στο πλαίσιο της ερευνητικής κοινότητας του Ελληνικού Πανεπιστημίου.

Πρόσφατα συνδιοργανώσατε με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων μια ημερίδα για την ασφαλιστική απάτη και την πρόβλεψη – αντιμετώπισή της με εργαλεία όπως η μηχανική μάθηση και τα big data. Μιλήστε μας λίγο για τη δυνατότητα χρήσης της στατιστικής μεθοδολογίας στον εντοπισμό και την αποτροπή της παραβατικής συμπεριφοράς στον τομέα των υπηρεσιών υγείας.

Σ.Μπ.: Τόσο η αναλυτική των δεδομένων όσο και η στατιστική μηχανική μάθηση, μέσα από τη σε βάθος διερεύνηση των δεδομένων, επιτυγχάνουν τη δημιουργία κατάλληλων μοντέλων, τα οποία ταξινομούν τα μελλοντικά αιτήματα αποζημίωσης σε κατηγορίες αναλόγως με την πιθανότητα να αποτελούν ή όχι απόπειρες απάτης. Τα μοντέλα αυτά φυσικά ανανεώνονται συνεχώς, δυναμικά στον χρόνο, με κατάλληλες μεθόδους, επιτυγχάνοντας σταδιακά τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Οι εφαρμογές τόσο της αναλυτικής των δεδομένων όσο και της στατιστικής μηχανικής μάθησης εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα και μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά δεδομένα μεγάλης ποικιλίας, όπως στοιχεία αιτημάτων αποζημίωσης, χρονολογικές σημάνσεις, φράσεις κλειδιά από κείμενα, εικόνες και φωτογραφίες, χρώματα και σχήματα, ακόμα και δεδομένα από χαρτί, κ.ά.

Φυσικά, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να υποστηρίζονται από τη σε βάθος γνώση του ιδιαίτερου χώρου των υπηρεσιών υγείας. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των τεχνικών αυτών είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μείωση αποζημιώσεων καθώς και διασφάλιση των διαθέσιμων πόρων, δεδομένου ότι η ανάλυση μέσω των δεδομένων της συμπεριφοράς των ασφαλισμένων στο παρελθόν διαμορφώνει τους κατάλληλους κανόνες και πλαίσιο ώστε μια ασφαλιστική εταιρεία να ενεργεί έγκαιρα στο μέλλον.

Γενικότερα, στη σύγχρονη οικονομία και βιομηχανία, πόσο σημαντική είναι η στατιστική ανάλυση μεγάλων δεδομένων;

Σ.Μπ.: Εκτιμώ ότι ήδη εν μέρει απαντήθηκε στα προηγούμενα, αλλά θα συνοψίσω υπογραμμίζοντας ότι με την αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων (big data) οι επιχειρήσεις μπορούν: να γνωρίσουν τους πελάτες τους σε βάθος, να λειτουργούν πιο αποδοτικά, να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, να διαχειρίζονται καλύτερα τους επιχειρηματικούς κινδύνους, να προλαμβάνουν την απάτη, να σχεδιάζουν στρατηγικές και, το σημαντικότερο, να καινοτομούν.

Στο σημείο αυτό να αναφέρω μια πολύ πρόσφατη και χρήσιμη ερευνητική επιτυχία που στηρίχθηκε στην αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων. Κατά τη διάρκεια της περιόδου της υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε λόγω του Covid-19, ανακοινώθηκε ότι με χρήση τεχνικών αναλυτικής των δεδομένων και στατιστικής μηχανικής μάθησης, τεχνικές άρρηκτα συνδεδεμένες με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ερευνητές του Πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ ανακάλυψαν ένα νέο αποτελεσματικό αντιβιοτικό. Αυτό κατέστη δυνατό, διότι οι ερευνητές ταξινόμησαν με πολύπλοκες τεχνικές την επιστημονική πληροφορία που υπήρχε σε μεγάλες βάσεις δεδομένων, “έτρεξαν” στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλους τους πιθανούς συνδυασμούς, ανέλυσαν τα δεδομένα και αξιοποίησαν το πλέον ορθό συμπέρασμα.

Με τις ίδιες ακριβώς τεχνικές και μεθόδους είναι δυνατόν να παράγουμε καινοτομία σε όλους τους κλάδους της σύγχρονης οικονομίας και βιομηχανίας.

Τον περασμένο μήνα ήλθε και πάλι στο προσκήνιο, με αφορμή την ψήφιση σχετικού νόμου, το ζήτημα των τιμολογιακών αναπροσαρμογών στα ασφαλιστήρια υγείας. Είναι ξεκάθαρο ότι το ζήτημα της αύξησης του κόστους υπηρεσιών υγείας είναι κάτι που προβληματίζει συνολικά την ασφαλιστική αγορά. Με δεδομένη και την εμπειρία σας στον χώρο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, ποια είναι η προσέγγισή σας ως προς την αντιμετώπιση του φαινομένου;

Σ.Μπ.: Είναι σαφές ότι το κόστος υπηρεσιών υγείας αυξάνει καθώς αυξάνει η τεχνολογία των υπηρεσιών αυτών. Υψηλή τεχνολογία, όμως, σημαίνει κατά τεκμήριο καλύτερες υπηρεσίες υγείας προς τον ασφαλισμένο. Οι ασφαλισμένοι έχουν δικαίωμα σε υπηρεσίες υγείας αιχμής. Αυτό που έχει σημασία είναι να μη γίνεται κατάχρηση των υπηρεσιών αυτών. Θα πρέπει το κόστος να συνδέεται με την τεχνολογία και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Και πάλι θα αναφέρω ότι η σε βάθος διερεύνηση των δεδομένων επιτυγχάνει την προστασία των διαθέσιμων πόρων αξιολογώντας κάθε υφιστάμενο προϊόν, εντοπίζοντας σημεία σπατάλης και προάγοντας παράλληλα τον σχεδιασμό για καλύτερες υπηρεσίες υγείας προς τον ασφαλισμένο, με έλεγχο του κόστους.

Θα τόνιζα ότι είναι “εύκολο” συνδυάζοντας τη γνώση που μπορούμε να εξάγουμε από τα δεδομένα, με τη σε βάθος γνώση του ιδιαίτερου χώρου των υπηρεσιών υγείας και του κόστους αυτών, να εντοπίσουμε τα σημεία εκείνα που παράγουν υπερβάλλοντα κόστη χωρίς το αντίστοιχο όφελος προς τους ασφαλισμένους.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News