Συνεντεύξεις

Hellas Direct: Νέο προϊόν ασφάλισης κατοικίας – Διαθέσιμο μόνο από το πρακτορειακό δίκτυο

Μιλούν οι κ.κ. Ανδρέας Πολίτης, Underwriter,
και Δημήτρης Κορρές, Sales Operations Manage
r

Η παραμετρική αξιολόγηση του κινδύνου, που εξασφαλίζει τη δίκαιη τιμολόγηση, είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νέου προϊόντος, σύμφωνα με τα στελέχη της Hellas Direct. Με καθένα από τα 4 προγράμματα (Blue, Silver, Gold, Renter’s), που διατίθενται αποκλειστικά μέσω του πρακτορειακού δικτύου, μπορεί να δημιουργηθεί ένα πολυασφαλιστήριο, με καλύψεις που δεν αφορούν μόνον την υλική περιουσία. Ο πολίτης που θα επιλέξει να ασφαλίσει το σπίτι του στην Hellas Direct εξασφαλίζει, όπως επισημαίνουν, άμεση και ανθρώπινη εξυπηρέτηση, διαρκή ενημέρωση, γρήγορη αποζημίωση και μια ομάδα δίπλα του για ό,τι χρειαστεί.

Συνέντευξη στη ΣΟΥΛΑ ΚΟΡΜΑ

Κύριε Πολίτη, ποιες παράμετροι ελήφθησαν υπόψη κατά τον σχεδιασμό του νέου προϊόντος ασφάλισης κατοικίας της Hellas Direct;

Hellas Direct: Νέο προϊόν ασφάλισης κατοικίας - Διαθέσιμο μόνο από το πρακτορειακό δίκτυο

Α.Π.: Στην Hellas Direct θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα προϊόν για να παρέχουμε πλήρεις λύσεις για όλες τις ανάγκες ασφάλειας κατοικίας, είτε πρόκειται για ιδιοκτήτες (δανειολήπτες ή μη), είτε για ενοικιαστές, είτε για μόνιμες, είτε για εξοχικές κατοικίες. Θέλαμε, παράλληλα, να παρέχουμε συμβόλαια που προσφέρουν τις υποχρεωτικές καλύψεις για τους δικαιούχους έκπτωσης ΕΝΦΙΑ (πυρκαγιά – σεισμός – πλημμύρα) και θα απαντούν στις απαιτήσεις τραπεζών σε καλύψεις, χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος υπασφάλισης, που θα σήμαινε συμμετοχή του ασφαλισμένου σε περίπτωση ζημίας.

Στόχος μας, επί της ουσίας, ήταν ένα value for money προϊόν, με απόλυτα κατανοητές καλύψεις και εξαιρέσεις και σωστά τιμολογημένα συμβόλαια.

Σε τι διαφοροποιείται από αντίστοιχα προϊόντα που προσφέρονται στην αγορά;

Α.Π.: Θεωρούμε ότι η βασική μας διαφοροποίηση, ως εταιρεία συνολικά, στηρίζεται στον τεχνολογικά αναπτυγμένο τρόπο με τον οποίο παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και στην ταχύτατη εξυπηρέτηση και στήριξη που προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας. Και αυτό μπορεί να πει κανείς ότι είναι ένα από τα κύρια γνωρίσματα ενός καλού ασφαλιστικού προϊόντος: η συνολική ασφαλιστική εμπειρία, πέρα από τα συμβόλαια.

Ειδικότερα για τα προϊόντα ασφάλειας κατοικίας που προσφέρει η Hellas Direct, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η παραμετρική αξιολόγηση του κινδύνου, που εξασφαλίζει τη δίκαιη τιμολόγηση. Διαφορετικοί παράγοντες, όπως οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής και το ύψος του ασφαλισμένου κεφαλαίου, λαμβάνονται υπόψη, διαμορφώνοντας διαφορετική τιμή ανά προφίλ. Έτσι μπορούμε να επιτύχουμε πραγματικά χαμηλά ασφάλιστρα έως και 1€/έτος ανά 1.000€ ασφαλισμένης αξίας.

Επιπλέον, με τα νέα μας ασφαλιστικά προϊόντα (Blue, Silver, Gold, Renter’s) προσφέρουμε πλήθος περιζήτητων καλύψεων, είτε ως βασικές είτε ως προαιρετικές, όπως έκρηξη λέβητα, δόσεις στεγαστικού δανείου, κάλυψη αναλογίας κοινόχρηστων χώρων, κάλυψη καθρεπτών, κάλυψη οικιακών φωτοβολταϊκών, αστική ευθύνη ιδιοκτήτη, νομική προστασία, προσωπικό ατύχημα οικογένειας. Παράλληλα, έχουμε μηδενικές απαλλαγές στις καλύψεις σωληνώσεων και φυσικών φαινομένων γενικά.

Μιλήστε μας συνοπτικά για καθένα από τα 4 προγράμματα ασφάλισης κατοικίας (Blue, Silver, Gold, Renter’s), ως προς το κοινό στο οποίο απευθύνονται, τις καλύψεις τους (βασικές – προαιρετικές), τα χαρακτηριστικά τους, εξαιρέσεις, κ.λπ.

Α.Π.: Αρχικά, σε όλα τα προγράμματα βασική κάλυψη είναι η Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη και προαιρετικές η Νομική Προστασία και το Προσωπικό Ατύχημα οικογένειας. Μπορεί, δηλαδή, να δημιουργηθεί ένα πολυασφαλιστήριο με καλύψεις για κάθε ανάγκη, όχι μόνο ό,τι αφορά την υλική περιουσία.

Το πρόγραμμα Blue απευθύνεται σε ιδιοκτήτες κατοικιών, δανειολήπτες ή μη, και αφορά την πλήρη ασφάλιση κτηρίου, συμπεριλαμβάνει τον σεισμό στις βασικές καλύψεις, αλλά και τις καλύψεις: δόσεις στεγαστικού δανείου και βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς. Επιπλέον, με τις καλύψεις του μπορεί να εξασφαλίσει στον ιδιοκτήτη του σπιτιού την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ.

Το πρόγραμμα Silver απευθύνεται και αυτό σε ιδιοκτήτες και είναι διαμορφωμένο για να καλύπτει το κτήριο έναντι όλων των πιθανών κινδύνων. Στις επιπλέον βασικές καλύψεις δεν είναι πλέον ο σεισμός, αλλά περιλαμβάνονται η θραύση κρυστάλλων, η αστική ευθύνη καλυπτομένων κινδύνων, οι ζημιές λέβητα, οι ζημιές ηλιακού θερμοσίφωνα, οι τέντες και η αναλογία κοινοχρήστων χώρων και ως προαιρετική η κάλυψη για οικιακά φωτοβολταϊκά (έως 10KW).

Το πρόγραμμα Gold είναι στην ουσία ένα εξελιγμένο Silver, αφού στις καλύψεις κτηρίου προστίθενται αντίστοιχες καλύψεις και για το περιεχόμενο. Απευθύνεται σε όλους, ιδιοκτήτες και μη, που θέλουν να εξασφαλίσουν ότι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο η καθημερινότητά τους δεν θα διαταραχθεί. Οι καλύψεις του περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, κλοπή περιεχομένου και μεταφορά περιεχομένου σε περίπτωση ζημιάς.

Τέλος, το Renter’s απευθύνεται κυρίως σε ενοικιαστές και αφορά μόνο καλύψεις ασφάλειας περιεχομένου, αντίστοιχες αυτών του προγράμματος Gold.

Κύριε Κορρέ, με ποιο σκεπτικό και ποια στόχευση ελήφθη η απόφαση να διατίθεται αποκλειστικά μέσω του πρακτορειακού δικτύου το νέο προϊόν ασφάλισης κατοικίας;

Δ.Κ.: Η Hellas Direct είναι μια πολυκαναλική εταιρεία, με το brokerage να αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής ανάπτυξής της. Βασικές μας αξίες παραμένουν η άριστη εξυπηρέτηση, η δίκαιη διαχείριση, η διαφάνεια και η αξιοποίηση της τεχνολογίας, και είναι αυτές που διέπουν όχι μόνο τη σχέση μας με τους ασφαλισμένους μας αλλά και με τους συνεργάτες μας.

Hellas Direct: Νέο προϊόν ασφάλισης κατοικίας - Διαθέσιμο μόνο από το πρακτορειακό δίκτυο

Όπως και στον κλάδο του αυτοκινήτου και της μηχανής, έτσι και σε αυτόν της κατοικίας έχουμε δεσμευτεί να ενισχύουμε το φυσικό δίκτυο και να δίνουμε στους συνεργάτες μας ολοένα και περισσότερες επιλογές, ώστε να διευκολύνουμε την εργασία τους και να τους προσφέρουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Τι έχει να περιμένει ο πολίτης που ασφαλίζει το σπίτι του στην Hellas Direct; Πώς διαχειρίζεται η εταιρεία τις αιτήσεις αποζημίωσης για ζημιές σε κατοικίες;

Δ.Κ.: Στην Hellas Direct είναι προτεραιότητά μας η παροχή αξεπέραστης υποστήριξης, που χτίζει εμπιστοσύνη και σιγουριά στους ασφαλισμένους μας σε κάθε στιγμή. Αναλαμβάνουμε τα πάντα: από την παροχή λεπτομερών πληροφοριών για την ασφάλιση έως την άμεση αντιμετώπιση ζημιών στην κατοικία ή το εξοχικό.

Έχουμε απλοποιήσει ακόμα περισσότερο τις λειτουργίες μας και δίνουμε εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες, ενώ, παράλληλα, η ομάδα των εξειδικευμένων συμβούλων μας είναι πάντα έτοιμη να καθοδηγήσει και να λύσει κάθε απορία. Κατανοούμε ότι σε στιγμές ανάγκης, όπως μια ζημιά, μπορεί κανείς να νιώσει ανησυχία για το αν καλύπτεται από το συμβόλαιο και πώς θα αντιμετωπιστεί. Γι’ αυτό, ενθαρρύνουμε τους ασφαλισμένους μας να επικοινωνούν μαζί μας χωρίς δισταγμό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες και εμείς τους καθοδηγούμε βήμα προς βήμα. Επιπλέον, θα φροντίσουμε να στείλουμε τον κατάλληλο άνθρωπο, με την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία, για να αξιολογήσει τη ζημιά και να προσφέρει άμεσα λύση.

Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος μπορεί να περιμένει αυτό που ξέρει εδώ και χρόνια για την Hellas Direct: άμεση και ανθρώπινη εξυπηρέτηση, διαρκή ενημέρωση για την πορεία της ζημιάς του, πολύ γρήγορη αποζημίωση και μία ομάδα δίπλα του για ό,τι χρειαστεί.

* Ο κ. Ανδρέας Πολίτης είναι στην Hellas Direct από τον Φεβρουάριο του 2024, ως Underwriter στην ομάδα του Business Development. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και εργάστηκε στον κατασκευαστικό κλάδο σε έργα οδοποιίας. Στον ασφαλιστικό κλάδο βρίσκεται από το 2013, έχοντας εργαστεί στη Δύναμις Ασφαλιστική ως Property Underwriter, Deputy COO και Motor & Property Technical Manager. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ και είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών (ΣΕΣΑΕ).

* Ο κ. Δημήτρης Κορρές είναι στην Hellas Direct από τον Ιούνιο του 2023, ως Operations Manager στην ομάδα του Business Development. Στον ασφαλιστικό κλάδο βρίσκεται από το 2004. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων και εργάστηκε, μεταξύ άλλων, σε εταιρείες ασφαλιστικού λογισμικού, στην GLOBALNET Insurance Brokers και στις εταιρείες του Oμίλου ΕΛΠΑ Ασφάλειες. Ήταν από τα ιδρυτικά στελέχη της Direct Plus Insurance, εναλλακτικού καναλιού διανομής ασφαλιστικών προϊόντων της KTEOHellas AUTOVISION, όπου έμεινε για πάνω από μία 10ετία.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας