Άρθρα

Ασφαλιστική Απάτη: H πανεπιστημιακή κοινότητα μπορεί να είναι πολύτιμος σύμβουλος της αγοράς

Στις 21 Οκτωβρίου και τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας, δηλαδή διαδικτυακά, πραγματοποιήθηκε η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ημερίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς για την ασφαλιστική απάτη. Ο τίτλος της ημερίδας, «Ανίχνευση της ασφαλιστικής απάτης μέσω αναλυτικής των δεδομένων και μηχανικής μάθησης», ίσως δεν αποτυπώνει ακριβώς το εύρος των τοποθετήσεων και των σχετικών ζητημάτων που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν από τους ομιλητές στο πολυπληθές ακροατήριο.

Της Αμαλίας Ρουχωτά

Το κοινό, κυρίως φοιτητές αλλά και στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις τοποθετήσεις των κ.κ.: Μ. Αντωνάκη, Γεν. Δ/ντριας ΕΑΕΕ, Μ. Τζωρτζωρή, Προέδρου ΣΕΜΑ, Μ. Νεκτάριου, Ομότιμου καθηγητή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πα.Πει., Μ. Σφακιανάκη, Υποστράτηγου ε.α., Ι. Καντώρου, Προέδρου Επιτροπής Υγείας ΕΑΕΕ, Ν. Πλατανησιώτη, Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά, Κ. Μενουδάκου, Προέδρου Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Α. Πλεύρη, βουλευτή Α΄ Αθηνών Ν.Δ., Ι. Καραμηνά, Προέδρου Δ.Σ. Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων, Κ. Μπαργιώτα, Ορθοπεδικού χειρουργού και Γραμματέα τομέα Υγείας του Κιν.Αλ., Φ. Σακελλαρίδη, Ιδρυτή και Προέδρου των Qualia Pharma και Theracell Advanced Biotechnology Ltd., Δ. Γεωργακέλλου, Καθηγητή στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πα.Πει., T. Ekin, Αναπλ. Καθηγητή στο McCoy College of Business, του Παν/μίου του Texas, Σ. Τασουλή, Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Παν/μίου Θεσσαλίας, Ι. Κουτρουβή, Δ/νουσας Συμβούλου της Predicta, και Σ. Μπερσίμη, Προέδρου και Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Πα.Πει.

Αξίζει να μιλήσουμε για την εξαιρετική πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πειραιά (συνδιοργάνωση τμημάτων «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» και «Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης») για πολλούς λόγους, κυρίως όμως γιατί μέσα από τέτοιες κινήσεις συνδέεται με τον πιο ενδεδειγμένο τρόπο η ακαδημαϊκή κοινότητα με την αγορά, αναδεικνύοντας τους τομείς στους οποίους μπορούν να αλληλοϋποστηριχτούν αποτελεσματικά. Όμως, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι το κυρίαρχο συμπέρασμα που έφτασε ως μήνυμα από τις περισσότερες τοποθετήσεις είναι ότι η χώρα μας υστερεί σημαντικά στην επένδυση κονδυλίων για έρευνα και ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων που στις αναπτυγμένες χώρες χρησιμοποιούνται ήδη διεξοδικά και αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση της απάτης και τον έλεγχο του κόστους. Ταυτόχρονα, ενώ στα πανεπιστημιακά ιδρύματα γίνονται ουσιαστικές προσπάθειες, έστω και υπό δυσχερείς συνθήκες, η αγορά, οι ασφαλιστικές εταιρείες δηλαδή, δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται και να υιοθετούν τα εργαλεία που προσφέρει η επιστημονική κοινότητα, ακολουθώντας ακόμα παλαιωμένες μεθόδους και αγκαλιάζοντας τις νέες τεχνολογίες περισσότερο στα λόγια και λιγότερο στα έργα.

Οι εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς

Μ. Τζωρτζωρής: Η ασφαλιστική απάτη εντείνεται σε περίοδο οικονομικής ύφεσης

Η απάτη ξεκινά ως μια λανθασμένη νοοτροπία από τη μεριά του ασφαλισμένου, ο οποίος μπορεί να θεωρεί ότι τα χρήματα που πληρώνει σε ασφάλιστρα πρέπει να του “επιστραφούν” σε μια δεδομένη στιγμή. Εάν προκύψει μια περίοδος οικονομικής δυσχέρειας, και δοθεί η ευκαιρία, είναι δηλαδή για κάποιο λόγο εύκολο να διεκδικήσει ο ασφαλισμένος αποζημίωση που δεν δικαιούται στην πραγματικότητα, τότε εκδηλώνεται το κοστοβόρο και επιζήμιο φαινόμενο της απόπειρας εξαπάτησης ασφαλιστικής εταιρείας.

Η απάτη στοιχίζει ακριβά, όχι τόσο στις εταιρείες, όπως θα περίμενε ίσως κάποιος, αλλά στους ίδιους τους ασφαλισμένους, στους οποίους επιμερίζεται το κόστος μέσω των ασφαλίστρων τους, όταν αυτό προσδιοριστεί από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πριν την ασφαλιστική εταιρεία, όμως, βρίσκεται ο ασφαλιστικός σύμβουλος. Είναι εκείνος που φέρει την ευθύνη να εξηγήσει στον ασφαλισμένο τη σωστή χρήση ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τους περιορισμούς του και τον λόγο καταβολής των ασφαλίστρων.

Με αυτό ως δεδομένο, προκαλεί έκπληξη η τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΕΜΑ, ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος επιχειρεί να κάνει συμμέτοχο στην απάτη τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Ειδικά όταν, όπως αναφέρθηκε, το συντριπτικό ποσοστό των καταναλωτών, σύμφωνα με έρευνες που επικαλέστηκε ο κ. Τζωρτζωρής, πιστεύουν ότι είναι η ασφαλιστική αγορά (εταιρείες) που πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την πρόληψη της απάτης, δείχνοντας ξεκάθαρα την πεποίθηση ότι η αγορά πρέπει να γνωρίζει πώς θα κατευθύνει και θα αποτρέπει τον ασφαλισμένο από μια τέτοια αντικοινωνική εν τέλει συμπεριφορά.

Άλλωστε, αυτή είναι που επωμίζεται το μεγάλο έμμεσο κόστος από την απάτη, μέσω της ζημιάς που προκαλείται στη φήμη της. Η εμπειρία ενός ασφαλισμένου που επιδιώκει με απάτη να αποζημιωθεί και εμποδίζεται από την ασφαλιστική, είναι μια εξαιρετικά αρνητική εμπειρία, η οποία διαχέεται στο κοινωνικό σύνολο, ενισχύοντας την εντύπωση ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν αποζημιώνουν τους ασφαλισμένους. Η ευθύνη μπορεί να μη βαρύνει την εταιρεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αγορά ως σύνολο δεν ζημιώνεται από τις εντυπώσεις.

Υπάρχουν εργαλεία και ενέργειες που μπορούν να αξιοποιηθούν σε αυτή την κατεύθυνση; Φυσικά και υπάρχουν. Από τα πλέον προφανή, που είναι η συστηματική ενημέρωση της κοινωνίας μέσα από καμπάνιες, αλλά και με τη βοήθεια των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και όλων των δικτύων διανομής, έως τις συμβουλευτικές ομάδες. Τα γραφεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης χρησιμοποιούν τη μέθοδο παρακολούθησης των δεικτών ζημιών ανά κλάδο, προκειμένου να εντοπίσουν ύποπτα περιστατικά απάτης, ενώ σύμφωνα με τον κ. Τζωρτζωρή φροντίζουν να συμβουλεύουν τους ασφαλισμένους τους να μην κάνουν κατάχρηση των συμβολαίων τους, κυρίως στον κλάδο υγείας. Τα γραφεία διαμεσολάβησης επιθυμούν να έχουν χαμηλό δείκτη ζημιών, σημείωσε ο κ. Τζωρτζωρής στην τοποθέτησή του, και αυτό είναι βεβαίως λογικό, αλλά την ίδια στιγμή ο μεσίτης ασφαλίσεων δεν πρέπει να ξεχνάμε πως αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα του ασφαλισμένου πελάτη του. Προφανώς είναι απαραίτητο ο σύμβουλος να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια εκπαίδευσης του πελάτη στην ορθή χρήση του ασφαλιστηρίου του. Ταυτόχρονα, πρέπει με κάθε θεμιτό τρόπο να υπερασπίζεται το δικαίωμα του ασφαλισμένου στη δίκαιη αποζημίωση, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε πως όπως ο μεσίτης μπορεί να παρακολουθεί την πορεία των απαιτήσεων από τους πελάτες του, το ίδιο μπορεί και πρέπει να κάνει και η εταιρεία με το δίκτυο των συνεργατών της. Η αγορά είναι μικρή και σε αυτή την περίπτωση αυτό μπορεί να λειτουργήσει προς όφελός της, καθώς όποια απόπειρα εξαπάτησης, ιδιαίτερα στον κλάδο ασφάλισης μεγάλων επιχειρηματικών κινδύνων και περιουσίας, γίνεται εύκολα γνωστή (Περισσότερα για την ομιλία του κ. Τζωρτζωρή στη σχετική ανακοίνωση του ΣΕΜΑ).

Ι. Καντώρος: Τα εργαλεία για την πρόληψη της απάτης κοστίζουν ακριβά

Μιλώντας ως Πρόεδρος της Επιτροπής Υγείας στην ΕΑΕΕ, ο κ. Καντώρος ήταν φυσικό να επικεντρωθεί στον κλάδο αυτό. Στην Υγεία, άλλωστε, είναι και πιο δύσκολο να εντοπιστεί η απάτη, καθώς πρόκειται για μια ευαίσθητη περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα.

Πώς ορίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες την απάτη στον χώρο της υγείας; Είναι η προσπάθεια του ασφαλισμένου να αποκτήσει περισσότερα από τα νόμιμα δικαιώματα που προβλέπονται στη σύμβασή του, εξηγεί ο κ. Καντώρος, ο οποίος, ωστόσο, ως επικεφαλής μιας ασφαλιστικής εταιρείας με εξαιρετική έμφαση στον τομέα ασφαλίσεων υγείας γνωρίζει καλά ότι η καθοδήγηση του ασφαλιστικού συμβούλου την ώρα της σύναψης του συμβολαίου είναι καθοριστική, και για την αποφυγή απόπειρας απάτης στην αίτηση αλλά και στη συνέχεια, την ώρα της διεκδίκησης αποζημίωσης. Φυσικά, τα εργαλεία data mining και ανάλυσης μπορούν να φανούν χρήσιμα στις ασφαλιστικές εταιρείες για την πρόληψη, ενώ καθοριστικής σημασίας μπορεί και πρέπει να είναι η συστηματική παρακολούθηση των στατιστικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνολική παρακολούθηση των απαιτήσεων των ασφαλισμένων, των ιατρών, αλλά και των ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας. Ωστόσο, η συγκέντρωση και η αξιοποίηση όλων των δεδομένων απαιτούν μεγάλες επενδύσεις από την πλευρά των εταιρειών και μάλιστα επενδύσεις που δεν αποδίδουν άμεσα όφελος, καθώς είναι μεσομακροπρόθεσμες ως προς την απόσβεσή τους και αυτό λειτουργεί δυστυχώς αποθαρρυντικά για πολλούς οργανισμούς. Έτσι, το κόστος της απάτης καταλήγει να επιβαρύνει το σύνολο των ασφαλισμένων και στον κλάδο ασφαλίσεων υγείας (Περισσότερα για την ομιλία του κ. Καντώρου στη σχετική ανακοίνωση της Interamerican).

Μ. Νεκτάριος: Οι ασφαλιστικές να ελέγξουν την αύξηση του κόστους των συμβολαίων τους στην Υγεία

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών είναι αλματώδης τα τελευταία χρόνια, κάτι που μόνο θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει στην αποτελεσματικότητα και τον τρόπο λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών. Όμως, από τη δυνατότητα πρέπει να πάμε και στην πραγματικότητα. Πόσο αξιοποιούνται όλα αυτά τα εργαλεία από τις εταιρείες; Ο καθηγητής κ. Μ. Νεκτάριος, με τεράστια εμπειρία στο πεδίο αυτό, είναι εξαιρετικά επιφυλακτικός.

Τα εργαλεία είναι εδώ: Predictive analysis of data, τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο πωλήσεων αλλά και underwriting, άντληση δεδομένων από τα ΜΚΔ, chat bots στην επαφή των ασφαλισμένων με τις εταιρείες και drones στην ανάληψη κινδύνων και την επιθεώρηση ζημιών, αλλά και τεχνολογία blockchain, που επιτρέπει πλήρη πιστοποίηση των δεδομένων. όλα είναι διαθέσιμα σήμερα και για την πρόληψη της ασφαλιστικής απάτης. Διαθέσιμα, ναι, αλλά χρησιμοποιούνται;

Η Ελλάδα υστερεί σημαντικά στη χρήση νέων τεχνολογιών, βρίσκεται πίσω ακόμα και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, επισήμανε ο καθηγητής. Ενδεικτική είναι η απουσία ολικών συστημάτων πληροφορικής, ακόμα και σε μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Η ολιγωρία στην υιοθέτηση νέων τεχνολογικών εργαλείων από τις εταιρείες είναι πράγματι ανησυχητική.

Tην ώρα που υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία από πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως εφαρμογές του Πα.Πει. για τις ασφαλίσεις προσώπων, η αγορά λειτουργεί ακόμα με εργαλεία της LIMRA περασμένων δεκαετιών. Ακόμα και σήμερα οι εταιρείες δεν έχουν περάσει στην ηλεκτρονική πραγματογνωμοσύνη ούτε σε ERM για τους μεγάλους κινδύνους. Σε ό,τι αφορά την ασφαλιστική απάτη στην υγεία, υπάρχουν καινοτόμες εφαρμογές που έχουν μάλιστα δοκιμαστεί στην πράξη (ΕΟΠΥΥ) και τις οποίες η ασφαλιστική αγορά ακόμα δεν αξιοποιεί.

Τελευταίο πλήγμα στη φήμη της αγοράς, η επιδίωξη να διευθετηθεί μέσω νομοθετικής ρύθμισης η δυνατότητα των ασφαλιστικών εταιρειών να αυξάνουν τα ασφάλιστρα του κλάδου υγείας. Πέραν του προφανούς, ότι δηλαδή οι αυξήσεις είναι απαραίτητες, αλλά δεν θα πρέπει να είναι ούτε αυθαίρετες ούτε να επιβάλλονται σε όλα ανεξαιρέτως τα συμβόλαια, είναι αυτή η μοναδική λύση που έχουν οι εταιρείες για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του κόστους των νέων τεχνολογιών στην υγεία; Η μετακύλιση του κόστους στον ασφαλισμένο είναι ο μόνος δρόμος; Και πόσο η τακτική αυτή αποθαρρύνει την κακή χρήση των προγραμμάτων υγείας;

Είναι ξεκάθαρο ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες εξαρτώνται από το ιδιωτικό σύστημα υγείας και γνωστό σε όσους παρακολουθούν τον χώρο ότι στην Ελλάδα τα κόστη των ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών υγείας είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Οι εταιρείες πρέπει να βρουν και άλλους τρόπους να ελέγξουν την ανοδική τάση των ασφαλίστρων υγείας και η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να τις βοηθήσει σε αυτό. Δυστυχώς, στη χώρα μας, τα ποσά που επενδύονται για έρευνα και ανάπτυξη είναι ιδιαίτερα χαμηλά και αυτό ισχύει και για τον ιδιωτικό τομέα.

Το… δώρο της πανδημίας

Σε ένα περιβάλλον ελλιπούς αξιοποίησης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας στον εντοπισμό και την αποτροπή της ασφαλιστικής απάτης, θα πρέπει όποια προσπάθεια γίνεται για τη διασύνδεση της επιστημονικής γνώσης, που καλλιεργείται στα πανεπιστήμια, με την επιχειρηματική δραστηριότητα, να ενισχύεται και να αναδεικνύεται από όλους τους φορείς. Υπό αυτή την οπτική, είναι αξιομνημόνευτη η πρωτοβουλία των Ακαδημαϊκών Τμημάτων «Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων» και «Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης» του Πανεπιστημίου Πειραιά.


Η σημερινή εικόνα είναι μεν απογοητευτική ως προς την αξιοποίηση των εργαλείων και της επένδυσης που γίνεται στην ανάπτυξή τους, ωστόσο υπάρχει και το θετικό μήνυμα, που εκφράστηκε από τον κ. Ν. Πλατανησιώτη. Μετά από χρόνια άκαρπων προσπαθειών η πανδημία που έπληξε την παγκόσμια κοινότητα έγινε για την Ελλάδα η αφορμή να επισπευστούν διαδικασίες σε επίπεδο ψηφιοποίησης που θα επιτρέψουν την εξέλιξη και τη χρήση νέων τεχνολογιών στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η ηλεκτρονική κάρτα ασθενούς θα αλλάξει άρδην την πραγματικότητα στο ΕΣΥ. Το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μοιάζει να έχει αντιληφθεί τις σύγχρονες απαιτήσεις και να προχωρά με γρήγορα βήματα. Ελπίζουμε και ο ιδιωτικός τομέας, η ασφαλιστική αγορά στην προκειμένη περίπτωση, να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να δικαιώσει τους ασφαλισμένους, οι οποίοι ακόμα και υπό δυσχερείς οικονομικές συνθήκες επιλέγουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της και επωμίζονται το κόστος της ασφαλιστικής απάτης, που δεν μπορεί η αγορά να αποτρέψει, και των παρόχων υπηρεσιών υγείας, που δεν μπορεί η αγορά να ελέγξει.

Στατιστική και Μηχανική μάθηση για την αντιμετώπιση της απάτης

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, κ. Σωτήριος Μπερσίμης, έφερε στη συζήτηση την εμπειρία και τη γνώση του εξειδικευμένου επιστημονικού του πεδίου, εντοπίζοντας τους συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους η θεωρία μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινή λειτουργία της ασφαλιστικής επιχείρησης δημιουργώντας μετρήσιμο όφελος.

Ασφαλιστική Απάτη: H πανεπιστημιακή κοινότητα μπορεί να είναι πολύτιμος σύμβουλος της αγοράς
Ο Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, κ. Σωτήριος Μπερσίμης.

Η αναλυτική των δεδομένων και η στατιστική μηχανική μάθηση αποτελούν ίσως το σημαντικότερο εργαλείο έγκαιρης ανίχνευσης και προληπτικής αντιμετώπισης της ασφαλιστικής απάτης, καθώς επίσης και πυλώνα στρατηγικού σχεδιασμού ώστε να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη των διαθέσιμων πόρων.

Η διαθεσιμότητα των μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) απαιτεί ιδιαίτερους χειρισμούς και τεχνογνωσία, δεδομένου ότι ο τεράστιος αυτός όγκος είναι σχεδόν αδύνατον να επεξεργαστεί με τις παραδοσιακές μεθόδους. Παράλληλα, όμως, προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες αξιοποίησης, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης της ασφαλιστικής απάτης, όσο και σε αυτό της χάραξης στρατηγικής για νέα βέλτιστα προϊόντα και υπηρεσίες. H ανάλυση και η αξιοποίηση των δεδομένων αυτών, με την κατάλληλη κατά περίπτωση μεθοδολογία, δίνει τη δυνατότητα να εντοπιστούν τυχόν απόπειρες απάτης ή συστηματική σπατάλη σε κάποιο σημείο της ασφαλιστικής αλυσίδας.

Έγκαιρη ανίχνευση και προληπτική αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης

Tόσο η αναλυτική των δεδομένων όσο και η στατιστική μηχανική μάθηση μέσα από τη σε βάθος διερεύνηση των δεδομένων επιτυγχάνουν τη δημιουργία κατάλληλων μοντέλων, τα οποία ταξινομούν τα μελλοντικά αιτήματα αποζημίωσης σε κατηγορίες, αναλόγως με την πιθανότητα να αποτελούν ή όχι απόπειρες απάτης. Τα μοντέλα αυτά φυσικά ανανεώνονται συνεχώς, δυναμικά στον χρόνο, με κατάλληλες μεθόδους, επιτυγχάνοντας σταδιακά τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Οι εφαρμογές τόσο της αναλυτικής των δεδομένων όσο και της στατιστικής μηχανικής μάθησης εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα και μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά δεδομένα μεγάλης ποικιλίας, όπως οικονομικά στοιχεία του αιτήματος αποζημίωσης, χρονολογικές σημάνσεις, φράσεις κλειδιά από κείμενα, εικόνες και φωτογραφίες, χρώματα και σχήματα, ακόμα και δεδομένα από χαρτί, κ.ά.

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των τεχνικών αυτών είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μείωση αποζημιώσεων καθώς και διασφάλιση των διαθέσιμων πόρων, δεδομένου ότι η ανάλυση μέσω των δεδομένων της συμπεριφοράς των ασφαλισμένων στο παρελθόν διαμορφώνει τους κατάλληλους κανόνες και πλαίσιο, ώστε μια ασφαλιστική εταιρεία να ενεργεί έγκαιρα στο μέλλον.

Στρατηγικός σχεδιασμός και δημιουργία καινοτομίας

Ταυτόχρονα, η αναλυτική των δεδομένων και η στατιστική μηχανική μάθηση μέσα από τη σε βάθος διερεύνηση των δεδομένων επιτυγχάνουν τη δημιουργία καινοτομίας και νέων προϊόντων/ υπηρεσιών. Οδηγούν παράλληλα μια εταιρεία στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσα από ένα τεκμηριωμένο από τα δεδομένα μονοπάτι, επιτυγχάνοντας το μέγιστο αποτέλεσμα με το ελάχιστο κόστος.

Το εύρος χρήσης των τεχνικών αυτών είναι εξαιρετικά μεγάλο στην ασφάλιση, απαιτεί όμως εταιρική κουλτούρα που προωθεί και ενθαρρύνει την τεκμηριωμένη από δεδομένα λήψη αποφάσεων.

Ενδεικτικά, μερικά από τα πεδία εφαρμογής όπου η σε βάθος ανάλυση των δεδομένων δημιουργεί πλεονέκτημα για μια εταιρεία είναι το underwriting, το dynamic pricing, το claims management, το customer value management, το channel assessment, το personalized product bundling, κ.ά.

Το αποτέλεσμα της εφαρμογής των τεχνικών αυτών είναι η επίτευξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων, με άμεσο αποτέλεσμα το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας εταιρείας στην αγορά.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς στην ημερίδα δήλωσαν συμμετοχή 500 σύνεδροι από τον χώρο της ασφαλιστικής αγοράς καθώς και τον ακαδημαϊκό χώρο. Η μέγιστη ταυτόχρονη συμμετοχή ήταν 300 σύνεδροι. Λόγω των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης της νόσου Covid-19, η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυναν ο Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Άγγελος Κότιος, ο Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Μάρκος Κούτρας, ο Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Μιχαήλ Σφακιανάκης, ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Αθανάσιος Κυριαζής.

Την εκδήλωση τίμησε, απευθύνοντας χαιρετισμό ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν θερμά τους Χορηγούς της Ημερίδας «Predicta S.A.», «theraCell» και «Όμιλος Ιατρική Διάγνωση», όπως και τους Χορηγούς Επικοινωνίας «Underwriter», «επιχειρώ», «Taxheaven» και «Ασφαλιστική Αγορά» για τη ενεργό συνεισφορά και συμβολή τους στη διοργάνωση της εκδήλωσης.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας