20 C
Athens
Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Allianz: λειτουργικά κέρδη €2,9 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2020

Ο Όμιλος Allianz επέδειξε και πάλι την ανθεκτικότητά του το γ’ τρίμηνο του 2020, παρά τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που εξακολουθούν να υφίστανται λόγω της πανδημίας, σημειώνοντας σταθερή απόδοση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς κατά τους πρώτους 9 μήνες του έτους. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος πέτυχε, στο γ’ τρίμηνο του 2020, λειτουργικά κέρδη €2,9 δισ. Στο 9μηνο, τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε €7,8 δισ., και αν αφαιρεθεί ο αντίκτυπος του COVID-19 στα 9,1 δισ. ευρώ.

Η εσωτερική αύξηση των εσόδων, προσαρμοσμένη στα νομισματικά και ενοποιημένα αποτελέσματα, μειώθηκε κατά 6,0% το γ΄ τρίμηνο του 2020, κυρίως λόγω του κλάδου Ζωής/Υγείας. Τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 6,1% σε €31,4 δισ. το γ΄ τρίμηνο (3ο τρίμηνο 2019: €33,4 δισ.), ενώ τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν μόλις 2,6%, σε €2,9 δισ. (€3,0 δισ.).

Τα λειτουργικά κέρδη του κλάδου ζωής/υγείας αυξήθηκαν σε €1.119 εκατ. (€1.083 εκατ.) το γ΄ τρίμηνο του 2020, υποστηριζόμενα από ένα βελτιωμένο περιθώριο επενδύσεων.

Το PVNBP, η παρούσα αξία των ασφαλίστρων νέων εργασιών, μειώθηκε σε €12,9 δισ. (€16,1 δισ.) το ίδιο διάστημα, επηρεασμένο από τον COVID-19 και από ένα αλλαγμένο επιχειρηματικό μείγμα. Το new business margin (NBM) μειώθηκε στο 2,9% (3,1) λόγω της έντονης μείωσης των επιτοκίων. Αυτό αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από καινοτόμα προϊόντα και από ένα βελτιωμένο συνδυασμό δραστηριοτήτων. Η αξία των νέων εργασιών (VNB) μειώθηκε στα €371 εκατ. (€494 εκατ.) το γ΄ τρίμηνο, λόγω του συνδυασμού χαμηλότερων όγκων και μειωμένων περιθωρίων.

Στον κλάδο Περιουσίας-Ατυχημάτων, τα συνολικά έσοδα του κλάδου μειώθηκαν κατά 1,8%, στα €12,9 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2020. Το λειτουργικό κέρδος ήταν γενικά αμετάβλητο στα €1,3 δισ. (€1,3 δισ.) το γ’ τρίμηνο του 2020. Το αποτέλεσμα της αναδοχής επηρεάστηκε από την πανδημία COVID-19 και από μια σαφώς χαμηλότερη συνεισφορά του runn-off. Αυτά τα αποτελέσματα αντισταθμίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από χαμηλότερες απαιτήσεις από φυσικές καταστροφές. Ως αποτέλεσμα, το combined ratio του κλάδου αυξήθηκε ελαφρά κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες, σε 94,5% το γ΄ τρίμηνο του 2020.

Τα λειτουργικά κέρδη του Asset Management μειώθηκαν, μετά τη μείωση των λειτουργικών εσόδων. Το καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 5,9% σε €2,1 δισ. (€1,9 δισ.) το γ’ τρίμηνο του 2020, λόγω του υψηλότερου μη λειτουργικού επενδυτικού αποτελέσματος, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από υψηλότερα έξοδα αναδιάρθρωσης και ενοποίησης, καθώς και από τα χαμηλότερα λειτουργικά κέρδη.

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά 7,2% σε €5,01 (4,68) το γ’ τρίμηνο του 2020. Η ετήσια απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoE) ανήλθε σε 11,3% (13,6% το 2019).

Ο δείκτης κεφαλαιοποίησης Solvency II ήταν στο 192% στο τέλος του γ΄ τριμήνου, έναντι 187% στο τέλος του β΄ τριμήνου 2020.1

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 1,9%. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 14,6% στα €7,8 δισ. (€9,1 δισ.), κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τον COVID-19, που ανήλθαν σε €1,3 δισ.

Τα συνολικά έσοδα του κλάδου Περιουσίας-Ατυχημάτων αυξήθηκαν στα €46,7 δισ. (€46,1 δισ.). Λόγω ενός σημαντικά χαμηλότερου αποτελέσματος αναδοχής, επηρεασμένου σε μεγάλο βαθμό από τον COVID-19, καθώς και εξαιτίας του χαμηλότερου λειτουργικού επενδυτικού αποτελέσματος, το λειτουργικό κέρδος του κλάδου επιδεινώθηκε κατά 16,6%, σε €3,5 δισ., σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Αυτή η μείωση αντισταθμίστηκε εν μέρει από μια ισχυρή βελτίωση του δείκτη εξόδων. Συνολικά, το combined ratio επιδεινώθηκε κατά 1,9 εκατοστιαίες μονάδες σε 96,0%.

Μετά από ένα ευνοϊκό εφάπαξ κέρδος το 2019 και την πίεση στο περιθώριο επενδύσεων, το λειτουργικό κέρδος του κλάδου Ζωής/Υγείας στο 9μηνο μειώθηκε σε €2,9 δισ. (€3,4 δισ.). Το PVNBP μειώθηκε σε €42,5 δισ. (49,0). Το new business margin (ΝΒΜ) μειώθηκε στο 2,9% (3,4%), αυξάνοντας την αξία των νέων εργασιών σε €1,2 δισ. (€1,6 δισ.).

Από την άλλη πλευρά, το λειτουργικό κέρδος από το Asset Management αυξήθηκε λόγω των υψηλότερων εσόδων από την AuM. Η συνολική μείωση των λειτουργικών κερδών οδήγησε σε μείωση του καθαρού εισοδήματος που αναλογεί στους μετόχους.

Υπό το φως των συνεχιζόμενων οικονομικών αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με την πανδημία Covid-19, το Διοικητικό Συμβούλιο της Allianz SE αποφάσισε να διακόψει το προηγούμενο ήδη σε αναστολή πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών 2020 και να μην εκτελέσει πλέον το εκκρεμές μέρος του προγράμματος, ύψους €750 εκατ.

«Έχουμε πετύχει σταθερά αποτελέσματα σε ένα περιβάλλον που θα παραμείνει δύσκολο. Όχι μόνο οι οικονομικές μας επιδόσεις ήταν ανθεκτικές, αλλά έχουμε επίσης λάβει ισχυρή υποστήριξη από το έξοχο προσωπικό μας σε όλον τον κόσμο. Και η Allianz έχει αναγνωριστεί για άλλη μια φορά από την Interbrand ως # 1 ασφαλιστική μάρκα παγκοσμίως », δήλωσε ο κ. Oliver Bate, Δ/νων Σύμβουλος της Allianz SE. «Ως εκ τούτου, παραμένουμε σίγουροι ότι όχι μόνο θα αντιμετωπίσουμε την κρίση COVID-19, αλλά θα οικοδομήσουμε μία ακόμη πιο ισχυρή  Allianz, προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων».


1 Συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μεταβατικών μέτρων για τεχνικές προβλέψεις, ο δείκτης κεφαλαιοποίησης Solvency II ανήλθε σε 224% στο τέλος του γ΄ τριμήνου (217% στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020).

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας