Διεθνή

Οι ασφαλιστές έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές προκλήσεις

Η GFIA έστειλε επιστολή στην επερχόμενη ιταλική Προεδρία των G20, για να περιγράψει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο παγκόσμιος ασφαλιστικός κλάδος, τόσο στην αντιμετώπιση των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων όσο και στην υποστήριξη μιας μακροπρόθεσμης βιώσιμης οικονομικής ανάκαμψης στη μετά-Covid-19-εποχή.

Ως ένας από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές στον κόσμο, ο ασφαλιστικός κλάδος διαθέτει περισσότερα από $30 τρις περιουσιακών στοιχείων για επενδύσεις σε ομόλογα, ίδια κεφάλαια, υποδομές και αλλού. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων δήλωσε ότι θα υποστηρίξει κάθε εστίαση των G20 στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, που συνεχίζουν το έργο των προηγούμενων Προεδριών για τη στήριξη της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας στην παγκόσμια οικονομία.

Εξίσου σημαντική είναι και η ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων που δημιουργούν οι γηράσκουσες κοινωνίες, όπου η διασφάλιση ενός διαφοροποιημένου, πολλών πυλώνων συνταξιοδοτικού τοπίου και η ενθάρρυνση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων θα είναι ζωτικής σημασίας. Για να διευκολυνθεί αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστές μπορούν να συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον ρόλο τους στην παροχή προϊόντων μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, καθώς και προϊόντων προστασίας από τους κινδύνους μακροζωίας και νοσηρότητας.

Η GFIA παρουσίασε επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο παγκόσμιος ασφαλιστικός κλάδος μπορεί να παράσχει σημαντική υποστήριξη στις προσπάθειες των κυβερνήσεων να προωθήσουν τη βιωσιμότητα και να μετριάσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, μέσω της εμπειρογνωμοσύνης τους στη διαχείριση κινδύνων, καθώς και της ικανότητάς τους να επενδύουν σε μακροπρόθεσμα βιώσιμα περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Οι ασφαλιστές έχουν, τέλος, πραγματικό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου διεθνούς εμπορίου. Η GFIA θεωρεί ότι η διεθνής οικονομική και χρηματοοικονομική συνεργασία μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και ότι οι ανοικτές, καλά ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές αγορές επιτρέπουν τη βέλτιστη γεωγραφική και οικονομική διασπορά κινδύνων και υποστηρίζουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας