Διεθνή

Generali 2021: Επιβεβαιώνεται το στρατηγικό πλάνο & ανανεώνεται η δέσμευση για επίτευξη των οικονομικών στόχων

Η Generali συναντήθηκε με την οικονομική κοινότητα στο πλαίσιο της ψηφιακής για φέτος Ημέρας Επενδυτών- Investor Day, στις 18 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η Generali ενημέρωσε για την πρόοδοο του τριετούς στρατηγικού της πλάνου “Generali 2021”, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να επιτύχει τους οικονομικούς στόχους με την αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών της παγκόσμιας πανδημίας COVID-19, και επιβεβαιώνοντας τις βασικές αρχές του στρατηγικού της πλάνου.

Η στρατηγική “Generali 2021” επιβεβαιώνεται, όπως αποδεικνύουν τα αποτελέσματα που πέτυχε ο Όμιλος, στο τρέχον περιβάλλον:

 • Αυξανόμενα κέρδη ανά μετοχή: 6%-8%. CAGR (σύνθετο ετήσιο ποσοστό αύξησης) για το διάστημα 2018-2021.
 • Αύξηση μερισμάτων: € 4,5-5 δισ. Σωρευτικά μερίσματα για το διάστημα 2019-21. 55%-65% Εύρος πληρωμής σωρευτικών μερισμάτων 2019-21 βάσει του κανονιστικού πλαισίου.
 • Υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους: Το 2019 & το 2021 αναμένεται RoE >11.5% ενώ το 2020 επηρεάστηκε σημαντικά από την πανδημία και τα έκτακτα μέτρα.
 • Η μείωση του χρηματοοικονομικού χρέους ανέρχεται σε € 1,9 δισ. επιτυγχάνοντας τον υψηλότερο στόχο, ένα χρόνο νωρίτερα από την ολοκλήρωση του στρατηγικού πλάνου.
 • €100 εκατ. αποταμιευτικού κεφαλαίου μέχρι το 2021, επιπλέον του αρχικού στόχου για μείωση των εξόδων κατά €200 εκατ.
 • Αποτελεσματική λειτουργία κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 και την αντιμετώπιση των συνεπειών της, αξιοποιώντας τα βασικά πλεονεκτήματα της Generali: σαφής στρατηγική, εστίαση στην τεχνική αριστεία, ισχυρό δίκτυο διανομής και ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο.
 • Ο Όμιλος έλαβε δράσεις για την  ελαχιστοποίηση των άμεσων επιχειρηματικών επιπτώσεων της πανδημίας, την προστασία της αξίας των μετόχων και την υποστήριξη πελατών, πρακτόρων και κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων τη δημιουργία ενός παγκόσμιου fund €100 εκατ.

Σαφείς στρατηγικοί στόχοι για το 2021 και το μέλλον:

 • Διατήρηση πειθαρχημένης προσέγγισης για τη διαχείριση μετρητών, κεφαλαίων και αναδιάταξης.
 • Επίτευξη ισχυρών αποτελεσμάτων στον κλάδο Ζωής καις τον κλάδο Γενικών, αξιοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία.
 • Περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
 • Αύξηση της προτίμησης των πελατών με παράλληλη ψηφιακή ενίσχυση των καναλιών διανομής και του δικτύου πωλήσεων.
 • Εστίαση στην ορθή διαχείριση των εξόδων.

Ο CEO του Ομίλου, Philippe Donnet, δήλωσε: «Η στρατηγική μας “Generali 2021” παραμένει αποτελεσματική και επιβεβαιώνεται στο τρέχον πλαίσιο της αγοράς. Ο Όμιλος αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη μεταπολεμική παγκόσμια κρίση, αξιοποιώντας τα δυνατά του σημεία: πειθαρχημένη εκτέλεση στρατηγικής, εστίαση στην τεχνική αριστεία, ισχυρό δίκτυο διανομής και διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτά τα πλεονεκτήματα, σε συνδυασμό με τη σταθερή κεφαλαιακή μας θέση, την τεχνική αριστεία και την επένδυση στην καινοτομία, μας επιτρέπουν να δεσμευτούμε πλήρως για τους οικονομικούς στόχους της στρατηγικής μας και να είμαστε σε πλεονεκτική θέση για να αξιοποιήσουμε τις μελλοντικές ευκαιρίες. Δύο χρόνια μετά την έναρξη του στρατηγικού μας πλάνου, διατηρούμε τις δεσμεύσεις μας προς όλους τους ενδιαφερόμενους, χάρη επίσης στην ενδυνάμωση των ανθρώπων μας, ένα ολοένα και πιο ισχυρό brand και την αυξανόμενη δέσμευσή μας για βιωσιμότητα».

Ισχυρή θέση για την αξιοποίηση μακροπρόθεσμων ευκαιριών

Η Generali επιβεβαιώνει την καλύτερη θέση στην κατηγορία της, χάρη σε ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο με βελτιστοποιημένη διαχείριση του κινδύνου, η οποία έχει ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο της COVID-19. Ο Όμιλος επέδειξε ανθεκτικότητα, παρά τις συνθήκες της αγοράς, και συνέχισε να παρέχει τις καλύτερες στην κατηγορία του τεχνικές επιδόσεις. Η στρατηγική στον κλάδο asset management παρέχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση των εσόδων και ο ισολογισμός του Ομίλου παραμένει ισχυρός με ισχυρά κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας και σταθερά εμβάσματα μετρητών.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας