Άρθρα

“Πετάνε” οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας στις Γενικές Ασφαλίσεις

Την πρώτη θέση σε κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων κατάφεραν να κρατήσουν και στη διάρκεια του 2020 οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, όπως είχε συμβεί και το 2019 (βλ. σχετικό δημοσίευμά μας στο τ. Οκτωβρίου του 2020 και στην ιστοσελίδα μας: «Ποια είναι η κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης σε κάθε κλάδο ασφάλισης;»). Παρά τις πρωτοφανείς συνθήκες της πανδημίας, διατήρησαν τη δυναμική τους το 2020, με αποτέλεσμα η συνεισφορά τους στην παραγωγή ασφαλίστρων να είναι σημαντικότατη και καθοριστική, όπως προκύπτει από τις σχετικές έρευνες που είχε δημοσιοποιήσει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Αντίθετα, στις Ασφαλίσεις Ζωής, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας, κυρίαρχο κανάλι διανομής το 2019 στις Ατομικές Ασφαλίσεις, με 56,1%, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την πρωτιά το 2020, καθώς η συμμετοχή του bancassurance στη συνολική παραγωγή εκτινάχτηκε στο 44,8% (από 29,4% το 2019).

Γενικές Ασφαλίσεις

Από τις έξι κλαδικές έρευνες της ΕΑΕΕ με στατιστικά στοιχεία του 2020 (μπορείτε να τις αναζητήσετε στο www.aagora.gr), προκύπτει ξεκάθαρα ότι οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας είναι η κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης (βλ. πίνακα 1). Μάλιστα, στους τέσσερις από τους έξι κλάδους διαμεσολάβησαν για περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής ασφαλίστρων του 2020:

  • για το 68,51% στις Ασφαλίσεις Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων
  • για το 66,7% στην Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων
  • για το 60,7% στις Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής
  • για το 55,1% στις Τεχνικές Ασφαλίσεις.
“Πετάνε” οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας στις Γενικές Ασφαλίσεις

Στις Ασφαλίσεις Περιουσίας, η ποσοστιαία συμμετοχή τους στην παραγωγή είναι μεν μικρότερη, συγκριτικά με τους παραπάνω κλάδους, ανέρχεται όμως στο υψηλό 39,6%, το οποίο μάλιστα είναι αυξημένο συγκριτικά με το 2019 (ήταν 36%). Στην Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης, τέλος, διαμεσολάβησαν για το 30,5% της παραγωγής (32,1% το 2019).

Δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας 

Είναι η κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στην Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης, εισφέροντας το 33% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου (29,6% το 2019). Διψήφια, επίσης, είναι τα ποσοστά συμμετοχής τους στην Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων (17,7%) και στις Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής (11,6%). Στους υπόλοιπους τρεις κλάδους, η ποσοστιαία συμμετοχή τους στην παραγωγή ασφαλίστρων είναι μονοψήφια.

Μεσίτες Ασφαλίσεων

Οι Μεσίτες Ασφαλίσεων δεν αποτελούν κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης σε κανέναν από τους υπό εξέταση κλάδους ασφάλισης.

Το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής τους (31,2%) εντοπίζεται στην παραγωγή των Τεχνικών Ασφαλίσεων το 2020 και ακολουθούν οι Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής (25,9%), η Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης (24,8%), κ.ο.κ.

Bancassurance 

Η συνεργασία με τράπεζες (bancassurance) έχει αξιοσημείωτη ποσοστιαία συμμετοχή (30,3%) μόνο στην παραγωγή των Ασφαλίσεων Περιουσίας (μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια τον λόγο…). Στους υπόλοιπους πέντε κλάδους, η συμβολή του bancassurance στην παραγωγή ασφαλίστρων κυμαίνεται από 0% έως 3,2%.

Απευθείας πωλήσεις

Απευθείας χαρακτηρίζονται οι πωλήσεις που γίνονται μέσω ασφαλιστικών υπαλλήλων, διαδικτύου, τηλεφωνικών κέντρων, αλληλογραφίας. Όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα, η μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή τους, της τάξεως του 13,7%, είναι στην παραγωγή της Ασφάλισης Πληρωμάτων Πλοίων.

Στις Ασφαλίσεις Περιουσίας και στην Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης εισέφεραν το 8,7% και το 8,4%, αντίστοιχα, κ.ο.κ.

Διαμεσολαβητές δευτερεύουσας δραστηριότητας

Είναι το κανάλι διαμεσολάβησης που δεν έχει ως κύρια δραστηριότητα τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Στην Ασφάλιση Μεταφερόμενων Εμπορευμάτων έχει μια μικρή συμμετοχή, της τάξεως του 6,29%, ενώ στους υπόλοιπους πέντε κλάδους κινείται… πέριξ του μηδενός.

Ποιους διαμεσολαβητές επιλέγουν για την ασφάλιση της Επαγγελματικής Ευθύνης τους Γιατροί, Δικηγόροι, Λογιστές, Αρχιτέκτονες – Μηχανικοί…

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή της παραγωγής Επαγγελματικής Ευθύνης 2020, ανά κανάλι διαμεσολάβησης. Και είναι ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ποιο κανάλι διαμεσολάβησης επιλέγουν οι διάφορες επαγγελματικές ομάδες για να ασφαλίσουν την επαγγελματική αστική ευθύνη τους.

Για το σύνολο της παραγωγής Επαγγελματικής Ευθύνης, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα 2, κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης είναι οι Πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας (41,1%). Ακολουθούν, στήθος με στήθος, τα Δίκτυα & Πράκτορες Αποκλειστικής συνεργασίας (26,0%) και οι Μεσίτες Ασφαλίσεων (25,9%), ενώ τα υπόλοιπα κανάλια διαμεσολάβησης έπονται με μονοψήφια ποσοστά.

“Πετάνε” οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας στις Γενικές Ασφαλίσεις

Η ποσοστιαία συμμετοχή των καναλιών διαμεσολάβησης στις καλύψεις μας δείχνει τις προτιμήσεις κάθε επαγγελματικής ομάδας. Παρατηρούμε, επί παραδείγματι, ότι το 73,9% των Δικηγόρων και το 54,6% των Λογιστών ασφαλίζονται από Δίκτυα & Πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας, το 61,1% των Γιατρών από πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, το 45,9% των Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών από Μεσίτες Ασφαλίσεων, κ.ο.κ.

Ασφαλίσεις Ζωής

Στις Ατομικές Ασφαλίσεις, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του πίνακα 3, η συνεργασία με τράπεζες απέφερε το 44,8% της παραγωγής ατομικών ασφαλίσεων (29,4% ήταν το 2019). Ακολουθούν οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας, με 40,3% (56,1% ήταν η συμμετοχή τους το 2019) και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας, με 13,6% (11,2% το 2019).

“Πετάνε” οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας στις Γενικές Ασφαλίσεις

Στις Ομαδικές Ασφαλίσεις, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ασφαλίστρων (39,5% συνολικά) προήλθε από άμεσες πωλήσεις (το αντίστοιχο συνολικό ποσοστό το 2019 ήταν 34,1%). Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας διαμεσολάβησαν για το 31,4% της παραγωγής (32,3% το 2019), οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας για το 17,7% (22,3% το 2019), ενώ η Συνεργασία με τράπεζες απέφερε το 11,4% (11,3% το 2019) της παραγωγής.

Σούλα Κορμά


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας