Από τις έρευνες που έχει δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος με στατιστικά στοιχεία του 2019 ανά κλάδο ασφάλισης (μπορείτε να τις αναζητήσετε στο www.aagora.gr), προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τη δραστηριότητα των δικτύων διανομής. Στοιχεία που μας δείχνουν ποια είναι η κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης σε κάθε κλάδο ασφάλισης ή, με άλλα λόγια, τι “πουλάει” περισσότερο κάθε δίκτυο.

Στις Γενικές Ασφαλίσεις, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του Πίνακα 1, κυριαρχούν οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, αφού εισέφεραν το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής στους κλάδους για τους οποίους έχει δημοσιεύσει μέχρι στιγμής στοιχεία η ΕΑΕΕ. Μάλιστα, στις Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής (65,3%), στις Τεχνικές Ασφαλίσεις (60,6%) και στην Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων (57,8%) διαμεσολάβησαν για περισσότερο από το ήμισυ της παραγωγής ασφαλίστρων του 2019. Στις Ασφαλίσεις Περιουσίας είναι μεν μικρότερη, συγκριτικά με τους παραπάνω κλάδους, η συμμετοχή τους, αλλά εξίσου σημαντική (36,0%) –ας μην ξεχνάμε τον ανταγωνισμό που υφίστανται από το bancassurance, τον οποίο πολλάκις έχουν χαρακτηρίσει και καταγγείλει ως αθέμιτο. Στην Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης, τέλος, συμμετείχαν με 32,1% στην παραγωγή ασφαλίστρων το 2019.

Δίκτυα & πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας έχουν σημαντική συνεισφορά (29,6%) στην Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης και στην Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων (20,1%), ενώ σε διψήφιο ποσοστό διαμορφώνεται η συμμετοχή τους και στις Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής (13,1%). Αντίθετα, μονοψήφιο είναι το ποσοστό συμμετοχής τους στην παραγωγή των Ασφαλίσεων Περιουσίας και Τεχνικών Ασφαλίσεων.

Οι Μεσίτες Ασφαλίσεων έχουν συμβάλει με 23,2% στην παραγωγή των Τεχνικών Ασφαλίσεων το 2019, με 21,2% στην Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης, με 16,7% στις Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής, κ.ο.κ.

Το bancassurance μόνο σε έναν κλάδο έχει σημαντική συνεισφορά στην παραγωγή ασφαλίστρων, της τάξεως του 33,6%. Είναι οι Ασφαλίσεις Περιουσίας και οι λόγοι που αυτό συμβαίνει είναι γνωστοί! Στους υπόλοιπους κλάδους γενικών ασφαλίσεων, η συμβολή του bancassurance θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αμελητέα, αφού κινείται από 0,1% – 4,7%.

Οι απευθείας πωλήσεις “συμμετείχαν” με μονοψήφια ποσοστά στην παραγωγή του 2019, εξαιρουμένης της Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης(13,4%).

Ποια είναι η κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης σε κάθε κλάδο ασφάλισης;

Στις Ασφαλίσεις Ζωής, όπως προκύπτει από τα δεδομένα του Πίνακα 2, οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας κυριαρχούν στις Ατομικές Ασφαλίσεις, εισφέροντας το 56,1% της συνολικής παραγωγής.Η συνεργασία με τράπεζες είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κανάλι διανομής (29,4%) καιέπονται οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας (11,2%).

Στις Ομαδικές Ασφαλίσεις, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής (34,1% συνολικά) έγινε μέσω απευθείας πωλήσεων, ενώ το 32,3% μέσω Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών μη αποκλειστικής συνεργασίας.

Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας διαμεσολάβησαν για το 22,3% της παραγωγής, ενώ η Συνεργασία με τράπεζες απέφερε το 11,3% της παραγωγής.

Ποια είναι η κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης σε κάθε κλάδο ασφάλισης;
Προηγούμενο άρθροNP Ασφαλιστική: Νέος κύκλος σεμιναρίων επανεκπαίδευσης για τον Τομέα Α’ μέσω webinars
Επόμενο άρθροΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Αναζητά Βοηθό Διακανονιστή Αποζημιώσεων Λοιπών Κλάδων