Μελέτες

Οι ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής το 2022

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ για τις ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής το 2022 εκδόθηκαν 11.166 συμβόλαια (πολυασφαλιστήρια), ενώ καταγράφηκαν ακόμη 28.494 αυτόνομα συμβόλαια κάλυψης αστικής ευθύνης, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2023.

Η συνολική ασφαλισμένη αξία των πολυασφαλιστηρίων συμβολαίων έφτασε τα €1,72 δισ.

Τα περισσότερα από αυτά τα συμβόλαια (7.840 και 70,2% επί του συνόλου), όπως και η ασφαλισμένη τους αξία (835.794.980 και 48,5%) αφορά σε σκάφη προσωπικής αναψυχής.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις σκαφών αναψυχής ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (66,4% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (20,6% αντίστοιχα).

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2022 δηλώθηκαν 379 ζημιές εντός του 2022. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους €0,7 εκατ. εντός του 2022, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2022 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων €3,3 εκατ.

Στην έρευνα συμμετείχαν 14 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μελη της ΕΑΕΕ με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 94,5% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των καλύψεων σκαφών και αστικής ευθύνης σκαφών, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η έρευνα εδώ.

Δείτε το infographic της έρευνας:

Οι ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής το 2022

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας