Στο Δ.Σ. του COB το Επικουρικό Κεφάλαιο και το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης

426

Για δεύτερη συνεχή τριετή θητεία (06.2023-06.2026) εξελέγησαν στο ανώτατο όργανο διοίκησης του Συμβουλίου των Γραφείων (Council of Bureaux), το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης και το Επικουρικό Κεφάλαιο.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, τo Συμβούλιο των Γραφείων (COB) αποτελεί την Ένωση των Εθνικών Γραφείων Ασφάλισης των 47 χωρών που συμμετέχουν στο Σύστημα της Διεθνούς Ασφάλισης των Αυτοκινήτων και των Επικουρικών Κεφαλαίων των κρατών-μελών τη Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκλογή αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας διαβουλεύσεων μεταξύ των 13 Γραφείων και 4 Επικουρικών Κεφαλαίων των κρατών μελών της Ε.Ε. Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα οποία θα εκπροσωπεί το Ελληνικό Γραφείο και Επικουρικό Κεφάλαιο στο πιο πάνω Διοικητικό Συμβούλιο.

Το Επικουρικό Κεφάλαιο θα εκπροσωπεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του COB, ο Πρόεδρός του κ. Γεώργιος Βαλαής, και το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, η Γενική Διευθύντριά του, κα Άννα Κωνσταντίνου.

Η εκλογή αυτή ισχυροποιεί τη διεθνή παρουσία του ΓΔΑ και του Επικουρικού Κεφαλαίου και ενδυναμώνει τον λόγο της χώρας μας στις εξελίξεις, αφενό,ς του Συστήματος της Διεθνούς Ασφάλισης του Αυτοκινήτου και, αφετέρου, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ασφάλισης του Αυτοκινήτου, στον βαθμό που αφορά τους πιο πάνω οργανισμούς, με πολλαπλά οφέλη για την αγορά.

«Μια ενδεικτική αναφορά», όπως επισημαίνεται στι δελτίο Τύπου, «είναι ότι έχουμε λόγο στις αποφάσεις που λαμβάνονται για το Σύστημα της Διεθνούς Ασφάλισης των αυτοκινήτων, για τις συμφωνίες που θα ρυθμίζουν τις σχέσεις των Επικουρικών Κεφαλαίων σε περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης, έχουμε ενημέρωση για τις επερχόμενες εξελίξεις που μας βοηθά στη λήψη ορθών αποφάσεων εσωτερικά, καλλιεργούμε σχέσεις συνεργασίας με γειτονικές χώρες προς όφελος του Συστήματος, του ΓΔΑ και του Επικουρικού μας».

Ιδιαίτερα, όμως, είναι σημαντική αυτή η συμμετοχή και διεθνοποίηση λόγω της επικειμένης προσαρμογής, εντός του 2023, της ελληνικής νομοθεσίας προς την 6η Οδηγία Αυτοκινήτου ( 2021/2118/ΕΚ), η οποία αφορά κυρίως το Επικουρικό Κεφάλαιο αλλά και το Γραφείο. Σημειώνεται ότι στο Υπουργείο Οικονομικών έχει συσταθεί Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την πιο πάνω Οδηγία στην οποία συμμετέχει το Επικουρικό Κεφάλαιο ενώ και στο Γραφείο δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσει τις απόψεις του στα ειδικά θέματα που το αφορούν. Η δε διαδικασία επανεισπράξεων μεταξύ των Επικουρικών Κεφαλαίων και Οργανισμών Αποζημίωσης σε περίπτωση αφερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης που λειτουργεί με ΕΠΥ – την υποχρεωτική λειτουργία των οποίων προβλέπει η Οδηγία – θα ρυθμίζεται από Συμφωνίες, τις οποίες έχει εκπονήσει το Συμβούλιο των Γραφείων (COB) και ήδη υπογράφονται από τα Επικουρικά Κεφάλαια των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Επικουρικό Κεφάλαιο.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΟι ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής το 2022
Επόμενο άρθροDesignia Insurance Agents: Στους κορυφαίους του διαγωνισμού Δικτύου Πωλήσεων της Ευρωπαϊκής Πίστης