Διαμεσολαβούντες

Κλιματικός νόμος: Υποχρεωτική ασφάλιση όλων των ακινήτων ζητά η ΕΑΔΕ

Υποχρεωτική ασφάλιση όλων των ακινήτων έναντι των φυσικών καταστροφών ζητά η ΕΑΔΕ, συμμετέχοντας στη διαβούλευση για τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο.

Το σχετικό υπόμνημα κατέθεσαν στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστα Σκρέκα, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΑΔΕ, κ.κ. Ηλίας Τσολάκης και Μιχάλης Τζωρτζωρής, στις 12 Ιανουαρίου 2022, παρουσία του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του ΕΕΑ, κ.κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και Δημήτρη Γαβαλάκη.

Στο υπόμνημα επισημαίνονται τα εξής:

«Με  αφορμή  την  επεξεργασία  του  νέου  Εθνικού  Κλιματικού  Νόμου  με  τίτλο  “Μετάβαση  στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή”, και ιδιαιτέρως του άρθρου 19  που αφορά την υποχρεωτική ασφάλιση κτιρίων που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας, όπως αυτές αποτυπώνονται στους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 5  της  υπό  στοιχεία  31822/1542/Ε103/2010  κοινής  Υπουργική  Απόφασης,  θα  θέλαμε,  ως Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  Ελλάδος  (ΕΑΔΕ)  με το παρόν  υπόμνημα να τοποθετηθούμε  καθώς και να συμμετέχουμε στη σχετική διαβούλευση. 

Το   αποτύπωμα αυτής της κίνησης από πλευράς Κυβέρνησης είναι αισιόδοξο και σαφώς αντικατοπτρίζει την κατανόηση της  σοβαρότητας της  κατάστασης  απέναντι στις  κλιματικές αλλαγές που  διενεργούνται  εδώ  και  αρκετά  χρόνια  στον  πλανήτη  μας,  αγγίζουν  και  τον  ελλαδικό  χώρο  και γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι θα οξυνθούν. 

Η Ένωση  Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος εκφράζοντας αποκλειστικά τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (13.460* Ασφαλιστικοί Πράκτορες & Μεσίτες Ασφαλίσεων) χαιρετίζει την προσπάθεια  αυτή  και  θα  βρεθεί  αρωγός  στην  επιδίωξη  παράθεσης των σημαντικών ωφελημάτων της  ιδέας  υποχρεωτικότητας  της  ασφάλισης  των  ακινήτων,  όπως  πράττουμε  με  συνέπεια  όλα τα προηγούμενα χρόνια ως επαγγελματίες στην Ελληνική αγορά. 

Ωστόσο,  σήμερα εκφράζουμε  την αγωνία   μας, καθώς μελετώντας  το άρθρο 19 «περί υποχρεωτικότητας ασφάλισης των εγκατεστημένων κτιρίων σε ευαίσθητες περιοχές (Ζώνες υψηλού Κινδύνου) από κλιματικές αλλαγές» αντιλαμβανόμαστε την εξαιρετική  δυσκολία και τα προβλήματα  εφαρμογής  του  εν  λόγω  νόμου,  ο  οποίος  συνδέεται  με  την  ανάληψη  αποκλειστικά  δυσμενών κινδύνων. 

Η  υποχρεωτικότητα  ασφάλισης  μόνο των  νέων  κτιρίων  από το  2025 έναντι  φυσικών καταστροφών ως προϋπόθεση για την  ηλεκτροδότησή τους,  θα φέρει στο προσκήνιο  σημαντικές αγκυλώσεις που  θα δημιουργήσουν σωρεία προβλημάτων για τους παρακάτω λόγους:  

1ον  Η  επιλεκτικότητα  ασφάλισης  των  νεόδμητων  κτιρίων  και  όχι  του  συνόλου  των  ακινήτων  και  ειδικά  όπως  ορίζει  ο  νόμος,  βάζει  διλήμματα  για  την  ικανοποιητική  αποκατάσταση  των  βέβαιων επικείμενων ζημιών λόγω φυσικών  καταστροφών, χωρίς να εμπλακεί το  κράτος  με επιδόματα.  Είναι  ευκόλως   κατανοητό   ότι   τα υπάρχοντα παλαιότερα κτίσματα χρήζουν μεγαλύτερης ανάγκης  ασφάλισης ακριβώς εξαιτίας της παλαιότητάς τους . 

Τα  κτίρια  αυτά  παρουσιάζουν  υψηλότερη  τρωτότητα  καθώς  έχουν  ανεγερθεί  βάσει  παλαιότερων κανονισμών, είναι  αυτά που  έχουν περισσότερα προβλήματα  και  από την εμπειρία μας συχνότερες ζημιές. Είναι σαφές ότι εφόσον ταυτοχρόνως τυγχάνει να  βρίσκονται  σε  επικίνδυνες περιοχές  είναι αυτά που πρέπει να προστατευτούν  κατά προτεραιότητα. 

2ον  Από  τις  πιο  βασικές  αρχές  της  ασφάλισης  είναι  ο  ορισμός  του  τυχαίου,  του  αβέβαιου  και μελλοντικού  κινδύνου  και  όχι  του  σίγουρου  και  του  αναπόφευκτου.  Στην  περίπτωση  αυτού του νόμου έχουμε  μια  βέβαιη έλευση του  κινδύνου αφού επιλέγουμε να ασφαλίσουμε  μόνο τα ακίνητα των   συγκεκριμένων       επικίνδυνων      και  ασταθών      περιοχών.     Είναι  βέβαιο    ότι   θα   προκύψουν  προβλήματα   κατά  την  ανάληψη  της  ασφάλισης,  με  ισχυρή  την  πιθανότητα   άρνησης  από  τις  ασφαλιστικές εταιρείες στην ανάληψη του σχετικού κινδύνου. 

3ον  Η  ασφαλιστική  επιστήμη  στηρίζεται  στον  μεγάλο  αριθμό  των  ασφαλισμένων  για  να  βγει  ένα  προσιτό  ασφάλιστρο  στον  μέσο  καταναλωτή,  η  εφαρμογή  του  νόμου  μόνο  σε  ακίνητα  που  έχουν  υψηλό  κίνδυνο    έλευσης     ζημίας    θα    φέρει    ανασταλτικό      αποτέλεσμα       στους υπάρχοντες ασφαλιζόμενους  αφού  η επιλογή  ασφάλισης επισφαλών  ακινήτων θα  πυροδοτήσει  κατακόρυφες αυξήσεις στα ασφάλιστρα των υπολοίπων κτιρίων και στην λοιπή Ελλάδα. Η ασφαλιστική βιομηχανία προϋποθέτει      την    ασφάλιση      μεγάλου     αριθμού      κινδύνων     (με   ικανή   διασπορά) ώστε να  συγκεντρώνεται  το  απαιτούμενο  και  επαρκές  κεφάλαιο,  προκειμένου  να  μπορεί  η  ασφαλιστική επιχείρηση  να   ανταποκριθεί   στις   υποχρεώσεις  της   και  να   καλύψει  τη   ζημία   όταν  επέλθει  ο ασφαλιστικός κίνδυνος. 

4ον  Η  ετήσια  ανανέωση  των  συμβολαίων  του  κλάδου  περιουσίας  δεν  εξασφαλίζει  τη  συνέχιση ασφάλισης του  ακινήτου  και τελικώς δεν  θα μπορεί να διασφαλιστεί  από την πλευρά της πολιτείας η διατήρηση των εν ισχύ ασφαλισμένων κινδύνων μετά την πρώτη κατάθεση των πιστοποιητικών για την  ηλεκτροδότηση των ακίνητων στους φορείς που εμπλέκονται.

Αυτονοήτως,  πρέπει  να  οριστούν  επί  μέρους  άρθρα  που  να  εμπεριέχονται  στα  ασφαλιστήρια συμβόλαια   κατά  την   έκδοσή  τους   ώστε  να   κλειδώνουν  την   υποχρεωτικότητα  πληρωμής  των συμβολαίων  για  την  αποζημίωση  σε  περίπτωση  έλευσης  του  κινδύνου  και  να  αποτρέπουν  τους κατόχους  τους  στην  ακύρωσή  τους  αναφέροντας  ότι  δεν  θα  αποζημιωθούν  σε  περίπτωση  μη έγκαιρης πληρωμής των ασφαλίστρων τους.

5ον  Η  ενδεδειγμένη απόφαση  για το συγκεκριμένο θέμα είναι να γίνει υποχρεωτική  η  ασφάλιση έναντι καταστροφικών κινδύνων όλων των ακινήτων στην  Ελληνική επικράτεια τόσο παλαιών όσο και  νέων  –  φυσικά  με  το  εφαρμοστέο  δίκαιο **.  Μια απόφαση  που  θα  μπορούσε  να οδηγήσει  την  Ελληνική Κοινωνία και Οικονομία στην «επόμενη μέρα». 

Τα οφέλη αυτή της απόφασης θα ήταν εξόχως σημαντικά: 

α. Εξασφάλιση: Θα προστατευθεί η ακίνητη περιουσία όλων των Ελλήνων ! 

β. Οικονομίες  κλίμακος:  Λόγω  της  αύξησης  των  μεγεθών  θα   μειωθεί  το  ασφάλιστρο  σε  εξαιρετικά   χαμηλά   επίπεδα.   Για   παράδειγμα   μια   κατοικία 100   τ.μ.   έναντι   όλων   των  καταστροφικών κινδύνων να ασφαλιζόταν με 100 ευρώ το έτος.

γ. Φορολογικά  έσοδα:  Θα  εισέρρεαν  στα  δημόσια  ταμεία  από  το  σύνολο  των  φόρων  που επιβαρύνουν σήμερα το ασφαλιστικό προϊόν.

δ. Προστασία  του  Δημόσιου  προϋπολογισμού:  Δεν  θα  χρειάζεται  να  δίνονται  κονδύλια στήριξης (επιδόματα) υπέρ των πληγέντων (σεισμόπληκτοι, πυρόπληκτοι κλπ.)

ε. Πολιτικά   οφέλη:  Στην   πρώτη   ζημία   οι   πολίτες   θα   νιώσουν   ασφαλείς   και   σπουδαία ικανοποίηση  που  η  περιουσία  τους  είναι  εξασφαλισμένη.  Επιπλέον  αυτού  θα  μπορούσε μέρος του ασφαλίστρου να συμψηφιστεί με κάποια έκπτωση από τον φόρο των ακινήτων.  

στ. Επιστημονικά οφέλη: Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα έχουν τους απαιτούμενους πόρους αλλά και  το  ισχυρό  κίνητρο  να  ενεργοποιήσουν  μελέτες-δράσεις  κατά  της  κλιματικής  αλλαγής αλλά και της προστασίας της ανθρώπινης περιουσίας.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Η συνδρομή της Ασφαλιστικής Επιστήμης εκφραζόμενη από τον ιδιωτικό τομέα σε συνδυασμό με τον κρατικό  μηχανισμό  στήριξης  (ΣΔΙΤ) μπορεί  να  γίνει  η  χρυσή τομή  στη  διασφάλιση των περιουσιών όλων των Ελλήνων, στην προστασία της οικονομίας μας αλλά και καταλύτης στην υγιή ανάπτυξη της χώρας μας. 

Είναι εξόχως σημαντικό  με γενναιότητα να προκριθεί η κατάρτιση μιας μελέτης που θα προβλέπει την ασφάλιση   όλων   των   ακίνητων   περιουσιακών   στοιχείων   των   Ελλήνων   έναντι   φυσικών  καταστροφών.  Ως Ένωση  Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τη μελέτη με την συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας αλλά και  την εμπειρία  πιστοποιημένων επαγγελματιών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. 

Η αξιοπιστία, η σωστή περιγραφή του κινδύνου  και  η ανάλυση όλων των όρων είναι δομικής αξίας και  πρέπει  να  επιβλέπεται  από  πιστοποιημένους  επαγγελματίες  που  φέρουν  και  την  ευθύνη  της επαγγελματικής συνδρομής τους.  

Η  Ελληνική ασφαλιστική αγορά έχει τις δυνατότητες, τα κεφάλαια και τη γνώση για να λειτουργήσει όπως  οι  πλέον  προηγμένες  Ευρωπαϊκές  ασφαλιστικές  αγορές  και  να  στηρίξει  την  Ελλάδα  στον μετασχηματισμό και την εξέλιξή της, πάντα υπέρ του ανθρώπου, της κοινωνίας και της οικονομίας. 

Πάντα στη διάθεση σας, 

Δια λογαριασμό της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, 

Ηλίας Τσολάκης, Πρόεδρος ΕΑΔΕ    

Μιχάλης Τζωρτζωρής, Γενικός Γραμματέας ΕΑΔΕ 


* Στοιχεία Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 2020.
** το εφαρμοστέο δίκαιο είναι όσα προβλέπονται από τις νομοθεσίες για την ανάληψη του κινδύνου του σεισμού για ακίνητα μετά το 1960 κλπ. ή με τις διατάξεις που ορίζουν ρέματα και αιγιαλίτιδες ζώνες, δάση και παράκτιες περιοχές.


Διαβάστε επίσης:

Κλιματικός νόμος: Οι προτάσεις της ΕΕΑΕ

Υποχρεωτική «Ασφάλιση κινδύνου από την κλιματική αλλαγή»: Πολιτική βούληση υπάρχει;

Εθνικός Κλιματικός Νόμος: Καλές προθέσεις και σκέψεις περί Δημοκρατίας

Ποιον ρόλο επιφυλάσσουν οι Έλληνες πολιτικοί στην ιδιωτική ασφάλιση;


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας