Η Insurance Europe ζητά ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά

299

Η Insurance Europe ζητά ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά, στο πλαίσιο διαβούλευσης της EIOPA σχετικά με την (αντ)ασφαλιστική αλυσίδα αξίας και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση.

Η αύξηση της ψηφιοποίησης σημαίνει ότι η διαφορετικότητα των παρόχων και των συνεργατών τους στον ασφαλιστικό τομέα αναμένεται να αυξηθεί. Στην πραγματικότητα, οι ασφαλιστές συμμετέχουν ήδη σε μια σειρά συνεργασιών και συμπράξεων προς όφελος των πελατών τους.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Insurance Europe στην απάντησή της προς την EIOPA, μια πιο διαφοροποιημένη αγορά σημαίνει ότι θα γίνει ακόμη πιο σημαντικό να υποστηριχθεί ο ισότιμος και θεμιτός ανταγωνισμός. «Όταν οι νέοι πάροχοι υπηρεσιών εισέρχονται στην αγορά, το κανονιστικό πλαίσιο προσφέρει αποτελεσματική προστασία στους πελάτες μόνο όταν οι νεοεισερχόμενοι υπόκεινται στην αρχή “ίδιες δραστηριότητες, ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες”», τονίζει η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων.

Οι ασφαλιστές αντιμετωπίζουν επίσης όρια και περιορισμούς κατά την εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών στρατηγικών. Σύμφωνα με το Solvency II, ορισμένες νέες ψηφιακές δραστηριότητες ενδέχεται να ταξινομηθούν ως “μη ασφαλιστική δραστηριότητα” και κατά συνέπεια να μην επιτρέπονται. «Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχή του ισότιμου ανταγωνισμού και θέτει τους ασφαλιστές σε αδικαιολόγητα μειονεκτική θέση σε σχέση με άλλους συμμετέχοντες στην ψηφιακή οικονομία», υπογραμμίζει η Insurance Europe, προσθέτοντας ότι ο τρέχων ορισμός της «ασφαλιστικής δραστηριότητας» πρέπει επομένως να επανεξεταστεί κατά τρόπο ώστε να ενθαρρύνονται οι νέες συνεργασίες, και οι ψηφιακές δραστηριότητες των ασφαλιστών να θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της βασικής ασφαλιστικής τους δραστηριότητας.

Προηγούμενο άρθροΦροντιστήριο για υποψήφιους ασφαλιστικούς πράκτορες διοργανώνει το ΕΙΑΣ
Επόμενο άρθροAσφάλιση διακοπής εργασιών: Τι αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου