Διεθνή

GlobalData: Η κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης δεν θα επηρεάσει την κερδοφορία των ασφαλιστών στις ΗΠΑ

Η κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key μετά την πρόσκρουση του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dali, στις 26 Μαρτίου 2024, στη Βαλτιμόρη, δεν θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στη συνολική κερδοφορία των αμερικανικών ασφαλιστικών εταιρειών, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων και ανάλυσης GlobalData. Εκτιμά ότι ο μέσος δείκτης ζημιών των Γενικών Ασφαλίσεων θα διαμορφωθεί στο 78,8% την περίοδο 2024-28.

«Η γέφυρα της Βαλτιμόρης είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια των ΗΠΑ και σημαντικός εμπορικός κόμβος για τη μεταφορά άνθρακα, αυτοκίνητων, αγροτικού και κατασκευαστικού εξοπλισμού. Η κατάρρευσή της ώθησε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αποκλείσει το λιμάνι μέχρι τον Μάιο του 2024. Το συμβάν αναμένεται να οδηγήσει σε απώλεια οικονομικής δραστηριότητας και υψηλές ασφαλιστικές απαιτήσεις από τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, πιθανές ευθύνες για τους θανάτους που προκλήθηκαν, και τις θαλάσσιες ασφαλίσεις για τους εγχώριους ασφαλιστές και αντασφαλιστές», σχολίασε η κα Manogna Vangari, ασφαλιστική αναλύτρια της GlobalData.

Σύμφωνα με την Global Insurance Database της GlobalData, οι αποζημιώσεις από ασφαλίσεις περιουσίας και αυτοκινήτων, το 2024, αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 11,9% και το 14,7% του συνόλου των αποζημιώσεων Γενικών Ασφαλίσεων στις ΗΠΑ, ύψους $200,7 δισ. και $247,7 δισ., αντίστοιχα. Επιπλέον, οι αποζημιώσεις αστικής ευθύνης και θαλάσσιων, αεροπορικών και διαμετακομιστικών ασφαλίσεων (marine, aviation, and transit – MAT) αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 6,6% και 1,3%, των συνολικών αποζημιώσεων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε $110,8 δισ. και $22,7 δισ., αντίστοιχα. Ωστόσο, οι πραγματικές αποζημιώσεις, το 2024, ενδέχεται να αυξηθούν, μόλις γίνει γνωστός ο πλήρης αντίκτυπος των ζημιών του συγκεκριμένου συμβάντος.

Το εν λόγω περιστατικό αναμένεται να κοστίσει στους ασφαλιστές δισεκατομμύρια δολάρια και να ξεπεράσει τις απώλειες από την καταστροφή του κρουαζιερόπλοιου Costa Concordia το 2012.

Το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων ζημιών θα το αναλάβουν οι αντασφαλιστές του International Group of Protection and Indemnity (P&I) Clubs, όποτε η κερδοφορία των μεμονωμένων αντασφαλιστών δεν αναμένεται να επηρεαστεί.

«Βραχυπρόθεσμα, οι ασφαλιστές ενδέχεται να επανεκτιμήσουν την έκθεση σε κινδύνους και να προσαρμόσουν τα ασφάλιστρα για να διατηρήσουν την κερδοφορία τους, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει τις τιμές των ασφαλίστρων για τις ασφαλίσεις ΜΑΤ, αστικής ευθύνης και περιουσίας», ανέφερε η κα Vangari.

Ως αποτέλεσμα, ο κλάδος των Γενικών Ασφαλίσεων στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί από $2,4 τρισ. το 2024 σε $3,3 τρισ. το 2028, σε όρους ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (GWP), με CAGR 8,9% την περίοδο 2024-28.

«Η συντριβή της γέφυρας της Βαλτιμόρης θα μπορούσε να μεταφραστεί σε υψηλότερες απαιτήσεις από τις αναμενόμενες για τους ασφαλιστές και αντασφαλιστές των ΗΠΑ το 2024. Το περιστατικό θα αναδείξει επίσης τη σημασία της επαρκούς ασφαλιστικής κάλυψης θαλάσσιων μεταφορών και αστικής ευθύνης, γεγονός που θα μπορούσε να στηρίξει την ανάπτυξη των εν λόγω κλάδων κατά την επόμενη πενταετία», επισήμανε εν κατακλείδι η κα Vangari.

Διαβάστε επίσης: Κατάρρευση Γέφυρας Βαλτιμόρης: από $2-$4 δισ. οι ασφαλισμένες ζημιές


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας