Διεθνή

Κατάρρευση Γέφυρας Βαλτιμόρης: από $2-$4 δισ. οι ασφαλισμένες ζημιές

Μεταξύ $2 – $4 δισ. εκτιμάται ότι θα κυμανθούν οι συνολικές ασφαλισμένες ζημιές από την πρόσκρουση πλοίου στη γέφυρα Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη. Ο οίκος αξιολόγησης Morningstar DBRS θεωρεί ότι οι ζημιές βρίσκονται εντός της ικανότητας απορρόφησης της ασφαλιστικής βιομηχανίας, αλλά θα προσθέσουν πίεση στη ναυτασφαλιστική αγορά, η οποία αντιμετωπίζει πιέσεις λόγω των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στις 26 Μαρτίου 2024, το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Dali προσέκρουσε στη γέφυρα Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη. Ένα μεγάλο τμήμα της γέφυρας, που πρωτολειτούργησε το 1977, κατέρρευσε λίγο αργότερα, με αποτέλεσμα να χάσουν τραγικά τη ζωή τους 6 άνθρωποι. Επιπλέον, τα συντρίμμια εμποδίζουν πλέον την πρόσβαση στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, το οποίο είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στην ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Μεταφορών των ΗΠΑ (U.S. Bureau of Transportation Statistics), το λιμάνι της Βαλτιμόρης ήταν, το 2021, το 17ο πιο πολυσύχναστο λιμάνι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το τρίτο πιο πολυσύχναστο στην ανατολική ακτή. Το 2023, διακινήθηκαν φορτία που ξεπέρασαν τα $80 δισ., ενώ περισσότερες από 140.000 θέσεις εργασίας εξαρτώνται από αυτό. Το συγκεκριμένο φυσικό λιμάνι είναι, επίσης, το πιο πολυσύχναστο των ΗΠΑ όσον αφορά τις μεταφορές αυτοκινήτων: το 2023 διακινήθηκαν τουλάχιστον 750.000 οχήματα. Δεν αποτελεί έκπληξη το Διάγραμμα 1, το οποίο δείχνει ότι τα φορτηγά πλοία τύπου roll-on/roll-off (Ro-Ro) αντιπροσώπευαν το μεγαλύτερο ποσοστό των πλοίων που χρησιμοποίησαν το λιμάνι της Βαλτιμόρης, τα τελευταία πέντε χρόνια.

Κατάρρευση Γέφυρας Βαλτιμόρης: από $2-$4 δισ. οι ασφαλισμένες ζημιές

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ασφαλισμένες απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες ενδεχομένως να ξεπεράσουν την καταστροφή του Costa Concordia, η οποία προκάλεσε ρεκόρ ασφαλισμένων ζημιών θαλάσσιων μεταφορών, ύψους περίπου $1,5 δισ. το 2012. Εάν, μάλιστα, ο λιμένας της Βαλτιμόρης έχει συνάψει ασφάλιση διακοπής εργασιών, εκτιμάται ότι οι συνολικές ασφαλισμένες ζημιές θα κυμαίνονται μεταξύ $2 – $4 δισ.

Παρά τις πιθανές υπερβολικά υψηλές ασφαλιστικές ζημιές, η Morningstar DBRS αναμένει ότι θα παραμείνουν εντός της ικανότητας απορρόφησης του παγκόσμιου ασφαλιστικού κλάδου, καθώς οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν τελικά από μια μεγάλη και καλά κεφαλαιοποιημένη ομάδα ασφαλιστών και αντασφαλιστών. Ωστόσο, οι ζημιές αυτές θα προσθέσουν προβλήματα στους ναυτασφαλιστές, οι οποίοι ήδη αντιμετωπίζουν προκλήσεις λόγω των επιθέσεων των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Επίσης, αναμένεται ότι οι ζημιές που συνδέονται με την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης θα εντείνουν τις ανοδικές πιέσεις στην τιμολόγηση των ναυτασφαλιστικών καλύψεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπτώσεις στην ασφάλιση από την κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης

Η κατάρρευση της γέφυρας της Βαλτιμόρης θα μπορούσε να επηρεάσει πολυάριθμα ασφαλιστήρια συμβόλαια, δεδομένης της πολυπλοκότητας της ναυτασφάλισης και του αριθμού των εμπλεκόμενων μερών. Επίσης, είναι πιθανό να ενεργοποιηθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια περιουσίας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια η γέφυρα ήταν ασφαλισμένη. Επιπλέον, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας του λιμανιού της Βαλτιμόρης μπορεί να περιλαμβάνει κάλυψη για διακοπή εργασιών, που θα προστάτευε τον ιδιοκτήτη από οικονομικές απώλειες που προέρχονται από τη μείωση της ναυτιλιακής κίνησης. Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται ότι θα ακολουθήσει άμεσα δικαστική διαμάχη, για τον προσδιορισμό της νομικής ευθύνης των εμπλεκόμενων μερών και των ασφαλιστών τους. Η υποκατάσταση μεταξύ των ασφαλιστών αναμένεται να ακολουθήσει, μετά τον καταλογισμό από τα δικαστήρια της νομικής ευθύνης. Αυτό σημαίνει ότι, αν τα δικαστήρια αποφασίσουν ότι ο πλοιοκτήτης ευθύνεται για το ατύχημα, τότε οι ασφαλιστές της γέφυρας και του λιμανιού μπορούν να ανακτήσουν τις αποζημιώσεις τους από τους ασφαλιστές αστικής ευθύνης του πλοίου.

Όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλιση, η πρώτη εκτίμηση αφορά το κατά πόσον το ίδιο το πλοίο υπέστη ζημιά όταν προσέκρουσε στη γέφυρα ή κατά τη διάρκεια των εργασιών διάσωσης και απομάκρυνσης των συντριμμιών. Συνήθως, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του πλοίου για το κύτος και τα μηχανήματα (H&M) καλύπτει τέτοιες ζημιές. Οι αρχικές αναφορές δείχνουν ότι το Dali υπέστη πολύ περιορισμένες ζημιές. Ωστόσο, θα επιθεωρηθεί περαιτέρω μετά τον καθαρισμό των συντριμμιών. Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων του μεγέθους του Dali έχουν συνήθως όρια ασφάλισης H&M μεταξύ $100 και $150 εκατ., με το ανώτερο όριο να ισχύει για ολική απώλεια, η οποία είναι απίθανη στην περίπτωση αυτή. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο H&M καλύπτει, επίσης, το κόστος των εργασιών διάσωσης του πλοίου.

Κατάρρευση Γέφυρας Βαλτιμόρης: από $2-$4 δισ. οι ασφαλισμένες ζημιές

Δεδομένης της πιθανής νομικής ευθύνης του φορέα εκμετάλλευσης του Dali για την απώλεια ανθρώπινων ζωών, των υλικών ζημιών στη γέφυρα και της διακοπής της λειτουργίας του λιμένα της Βαλτιμόρης για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, η ασφάλιση αστικής ευθύνης (protection & indemnity – P&I) θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο. Η ασφάλιση P&I καλύπτει πρακτικά όλους τους κινδύνους θαλάσσιας ευθύνης που συνδέονται με την ιδιοκτησία και τη λειτουργία ενός πλοίου, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων έναντι τρίτων για ζημιά φορτίου κατά τη μεταφορά, του κινδύνου περιβαλλοντικής ζημίας, όπως διαρροή πετρελαίου και ρύπανση, και των πολεμικών και πολιτικών κινδύνων. Η κάλυψη P&I για το Dali είναι πιθανό να ενεργοποιηθεί σε αυτή την περίπτωση, καθώς οι ιδιοκτήτες της γέφυρας Francis Scott Key και το λιμάνι της Βαλτιμόρης θα ζητήσουν να αποζημιωθούν για το κόστος ανοικοδόμησης και τις απώλειες από τη διακοπή λειτουργίας.

Η ασφάλιση P&I παρέχεται συχνά από ένα P&I club, το οποίο στην ουσία είναι μια αλληλασφαλιστική ένωση που εξασφαλίζει τη διαχείριση κινδύνων, την ενημέρωση, την εκπροσώπηση και τον μετριασμό των κινδύνων για τα μέλη της, τα οποία είναι πλοιοκτήτες, διαχειριστές πλοίων και ναυλωτές. Το Brittania P&I Club  στο Ηνωμένο Βασίλειο γνωστοποίησε ότι είναι ο ασφαλιστής του Dali.

Τα μέλη του International Group of P&I Clubs , όπως η Brittania, αντασφαλίζονται μεταξύ τους για ποσά άνω των $10 εκατ., ωστόσο, τυπικά, το International Group αγοράζει αντασφάλιση για τις υπερβάλλουσες ζημιές έως και $3,1 δισ. πάνω από ένα όριο $100 εκατ. Το όριο αυτό αντιπροσωπεύει το ποσό σε δολάρια των ασφαλισμένων ζημιών που παρακρατεί ο Όμιλος. Αναμένεται ότι οι αντασφαλιστές που συμμετέχουν στην αντασφαλιστική ομάδα του International Group of P&I Clubs θα αναλάβουν το μεγαλύτερο μέρος των ασφαλισμένων ζημιών αυτού του συμβάντος.

Οι ιδιοκτήτες των φορτίων του Dali και άλλων πλοίων που παραμένουν στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, εξαιτίας της κατάρρευσης της γέφυρας, θα αποζημιωθούν πιθανότατα βάσει των ασφαλιστηρίων συμβολαίων τους για το φορτίο και βάσει του συμβολαίου αστικής ευθύνης του Dali για τις ζημιές σε ευπαθή προϊόντα και το κόστος εξαιτίας της εκπνοής των προθεσμιών παράδοσης. Εκτός από τις ζημιές σε ευπαθή εμπορεύματα, η ασφάλιση φορτίου δεν παρέχει συνήθως κάλυψη για το κόστος καθυστέρησης της μεταφοράς, το οποίο απαιτεί ξεχωριστή ασφάλιση με πρόσθετα ασφάλιστρα. Παρόλο που η ασφάλιση φορτίου με ενσωματωμένη προστασία για καθυστερήσεις συχνά διαθέτει απαλλαγές τουλάχιστον 7-15 ημερών, αναμένεται ότι αυτού του είδους τα συμβόλαια θα ενεργοποιηθούν, καθώς η εκκαθάριση της πρόσβασης στο λιμάνι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Πηγή: Morningstar DBRS


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας