Διεθνή

Insurance Europe: Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει στην ίδια πορεία για την υλοποίηση του Solvency II

Η Insurance Europe κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες σχετικά με τη Solvency II  θα αντικατοπτρίζουν πλήρως την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη τον Δεκέμβριο του 2023.

Η ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων χαιρέτισε τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν από τους συννομοθέτες της ΕΕ, οι οποίες μειώνουν τις τρέχουσες υπερβολικές απαιτήσεις φερεγγυότητας και απελευθερώνουν κεφάλαια. Αυτό αυξάνει την ικανότητα του ασφαλιστικού κλάδου να παρέχει μεγαλύτερη προστασία στους πολίτες και τις επιχειρήσεις και να επενδύει στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Στο έγγραφο θέσης της, με τίτλο «Η επίτευξη των συμφωνημένων στόχων για την αναθεώρηση της Φερεγγυότητας ΙΙ» (”Delivering on the agreed ambitions for the Solvency II review”), που δημοσιεύθηκε λίγο πριν από τη σχετική με το θέμα ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με εισηγητή τον ευρωβουλευτή κ. Markus Ferber, η Insurance Europe περιγράφει τα βασικά μέτρα που απαιτούνται και τα οφέλη τους.

Ο κ. Angus Scorgie, επικεφαλής του Τμήματος Εποπτείας και Διεθνών Υποθέσεων, υπογράμμισε ότι οι αλλαγές μπορούν «να βοηθήσουν τους ασφαλιστές να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες τους, να ξεκλειδώσουν περισσότερες επενδύσεις για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και να υποστηρίξουν την πρόοδο προς την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα το πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας των ασφαλισμένων που προβλέπει το υφιστάμενο πλαίσιο».

Ωστόσο, για να αξιοποιηθούν τα δυνητικά οφέλη, ο κλάδος τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι πρόσθετες τεχνικές εργασίες αντικατοπτρίζουν επακριβώς τους υψηλούς στόχους της πολιτικής συμφωνίας και υποστηρίζουν τη δέσμευση της ΕΕ για μείωση του φόρτου υποβολής εκθέσεων.

Το έγγραφο εξηγεί τα επιχειρήματα και τις προσδοκίες του ασφαλιστικού κλάδου σχετικά με βασικά σημεία, όπως:

  • Αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων εργασιών: Ο κλάδος διατύπωνε συνεχώς ανησυχίες σχετικά με τις υπερβολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και τη μεταβλητότητα που συνδέονται με τα μακροπρόθεσμα προϊόντα. Οι συννομοθέτες της ΕΕ αναγνώρισαν αυτές τις ανησυχίες και συμφώνησαν να τις αντιμετωπίσουν κυρίως μέσω τροποποιήσεων στο περιθώριο κινδύνου και στην προσαρμογή της μεταβλητότητας. Οι τεχνικές λεπτομέρειες που διέπουν αυτούς τους μηχανισμούς και η προεκτίμηση των επιτοκίων μηδενικού κινδύνου θα πρέπει να εξεταστούν, ώστε να αποφευχθεί πρόσθετη μεταβλητότητα στο πλαίσιο.
  • Επένδυση σε μετοχές: Ο κλάδος επικροτεί τη συμπερίληψη εφαρμόσιμων και πιο απλών κριτηρίων για τις μετοχές μακροπρόθεσμης διάρκειας. Αυτά θα πρέπει να συμπληρωθούν με διατάξεις Επιπέδου 2, που θα αντικατοπτρίζουν τους στόχους των συννομοθετών, διασφαλίζοντας την ομαλή και εκτεταμένη χρήση της ταξινόμησης.
  • Αναλογικότητα: Η ενίσχυση της αναλογικότητας ήταν ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της αναθεώρησης. Επιτεύχθηκε εν μέρει για τους πολύ μικρούς ασφαλιστές, με την αύξηση των κατώτατων ορίων για την εφαρμογή της Φερεγγυότητα ΙΙ και τη δυνατότητα σε εκείνους που πληρούν μια σειρά προκαθορισμένων κριτηρίων να επωφελούνται αυτόματα από απλουστεύσεις και μέτρα αναλογικότητας.
  • Υποβολή εκθέσεων και γνωστοποίηση: Δυστυχώς, παρά την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειώσει τον φόρτο υποβολής εκθέσεων κατά 25%, για τους περισσότερους ασφαλιστές θα υπάρξει καθαρή αύξηση των λειτουργικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. Ως εκ τούτου, το Επίπεδο 2 πρέπει να ελαχιστοποιήσει τις πρόσθετες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και άλλες κανονιστικές επιβαρύνσεις.
  • Βιωσιμότητα: Οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες υποστηρίζουν σθεναρά την προσπάθεια για βιωσιμότητα και δηλώνουν διατεθειμένες να αξιοποιήσουν τις τρέχουσες δράσεις τους για να συμβάλουν περαιτέρω στη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη κοινωνία και στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. Ωστόσο, καθώς η Φερεγγυότητα ΙΙ και άλλοι διατομεακοί κανονισμοί καλύπτουν ήδη πολλές πτυχές της βιωσιμότητας, είναι σημαντικό να αποφευχθεί η δημιουργία επικαλύψεων και ασυνεπειών, που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση, περιττό κόστος και λειτουργικό φόρτο. 

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας