Το σχέδιο της ΕΕ για τη μείωση των αναφορών κατά 25% δεν ικανοποίησε τους ασφαλιστές, οι οποίοι και διατύπωσαν τις προτάσεις τους απαντώντας σε σχετική πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Insurance Europe εξέφρασε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι, ενώ το πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2024 στοχεύει στη μείωση του φόρτου των επιχειρήσεων και στον εξορθολογισμό των απαιτήσεων όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων, στην πραγματικότητα δεν έχει προταθεί τίποτα που θα εξασφαλίζει ουσιαστικά την επίτευξη του στόχου για μείωση των αναφορών κατά 25% για τους ασφαλιστές.

Η Ομοσπονδία των (αντ)ασφαλιστικών ενώσεων προειδοποιεί ότι οι υπερβολικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις για τους ασφαλιστές «επηρεάζουν αρνητικά τους πελάτες, για παράδειγμα αυξάνοντας το κόστος. Σπαταλάνε τη συχνά σπάνια τεχνογνωσία τους στην υποβολή εκθέσεων και όχι στις βασικές δραστηριότητες, όπως η διαχείριση κινδύνων ή η καινοτομία, θέτοντας έτσι τον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο σε μειονεκτική θέση σε διεθνές επίπεδο».

Στην απάντησή της, η Insurance Europe έδωσε μια συνολική εικόνα των υπερβολικών, κατά τη γνώμη της, αναφορών που καλούνται να υποβάλλουν οι ασφαλιστικές εταιρείες και προσδιόρισε μια σειρά από τομείς στους οποίους οι αναφορές θα μπορούσαν να μειωθούν ή να εξορθολογιστούν, όπως πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ, ο τομέας της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και η βιωσιμότητα.

Η Insurance Europe καλεί, επίσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την παρούσα πρωτοβουλία όχι μόνο για να αναζητήσει τρόπους απλούστευσης και μείωσης του υφιστάμενου φόρτου από την υποβολή εκθέσεων, αλλά και για να συμπεριλάβει τις ακόλουθες προτάσεις σε όλες τις υφιστάμενες, εν εξελίξει και μελλοντικές κανονιστικές πρωτοβουλίες:

  • Αποφυγή περιττών νέων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων. 
  • Διασφάλιση ότι οι αλλαγές που δρομολογούνται από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές εξετάζονται και αξιολογούνται επίσης προσεκτικά.
  • Αποφυγή επικαλύψεων και επαναλήψεων στην υποβολή εκθέσεων.
  • Εξασφάλιση της αναλογικότητας στις απαιτήσεις.
  • Εξασφάλιση επαρκούς χρόνου για την εφαρμογή.
  • Αποφυγή της υποχρεωτικότητας και προώθηση της ευελιξίας. 
  • Εφόσον ζητηθεί από τον κλάδο, παροχή άμεσα των απαραίτητων διευκρινίσεων και απαντήσεων στις ερωτήσεις. 
  • Διεξαγωγή ενδελεχούς δοκιμής από τους καταναλωτές. 
  • Διασφάλιση κατάλληλης και ταχείας διαδικασίας διόρθωσης των σφαλμάτων που εντοπίζονται στα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα (ITS).

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΝέο Βίντεο: Εγγυητικό Κεφάλαιο
Επόμενο άρθροInteramerican: Διοργάνωσε το «Achmea Finance Days 2023» στην Αθήνα