Διεθνή

Solvency II: Πώς βλέπει η Insurance Europe την οριστικοποίηση της αναθεώρησης;

Η συμφωνία της ΕΕ για την οριστικοποίηση της αναθεώρησης της οδηγίας Solvency II, η οποία αποφασίστηκε στις 13 Δεκεμβρίου, θα μπορούσε να συμβάλει στην απελευθέρωση μεγαλύτερων επενδύσεων στην Ευρώπη, εκτιμά η Insurance Europe.

Η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων επικροτεί τις βελτιώσεις που έγιναν από τους συννομοθέτες της ΕΕ (το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο), όσον αφορά τα κεφάλαια, τη μεταβλητότητα και την αναλογικότητα. Οι αλλαγές αυτές, όπως υποστηρίζει η Insurance Europe, μπορούν να βοηθήσουν τους ασφαλιστές να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους πελάτες τους, να ξεκλειδώσουν περισσότερες επενδύσεις για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και να στηρίξουν την πορεία προς την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών της ΕΕ.

Η αναθεώρηση, η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2019, τροποποιεί τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται προληπτικά η ευρωπαϊκή ασφαλιστική και αντασφαλιστική βιομηχανία.

Η Γενική Διευθύντρια της Insurance Europe, κα Michaela Koller, σχολίασε: «Από την πρώτη ημέρα, οι Ευρωπαίοι ασφαλιστές υποστήριξαν τον στόχο της δημιουργίας ενός ρυθμιστικού πλαισίου κατάλληλου για όλους, τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και την Ευρώπη συνολικά. Οι αλλαγές μπορούν να επιτρέψουν στον κλάδο μας να εξυπηρετήσει καλύτερα τους καταναλωτές και να ξεκλειδώσει περισσότερες επενδύσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, υποστηρίζοντας την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η οδηγία Solvency II είναι και θα παραμείνει “ο χρυσός κανόνας” για την προστασία των καταναλωτών».

Η Insurance Europe θεωρεί ικανοποιητικές τις αλλαγές που επιλύουν ορισμένες από τις υπάρχουσες αδυναμίες αξιολόγησης στη SolvencyΙΙ και οι οποίες οδηγούν σε περισσότερο κατάλληλες κεφαλαιακές απαιτήσεις και χαμηλότερη μεταβλητότητα.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Insurance Europe, κ. Olav Jones, δήλωσε: «Οι αλλαγές αυτές μπορούν να μειώσουν τα περιττά κανονιστικά εμπόδια όσον αφορά την προσφορά μακροπρόθεσμων προϊόντων, εγγυήσεων και επενδύσεων που επιθυμούν και χρειάζονται οι καταναλωτές. Μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν τον κλάδο να παραμείνει σημαντικός μακροπρόθεσμος επενδυτής, που λειτουργεί ως σταθεροποιητική δύναμη σε περιόδους αστάθειας της αγοράς».

Παρ’ όλα αυτά, αναφερόμενος στο στάδιο των τεχνικών συζητήσεων “Επιπέδου 2”, που θα ξεκινήσει το επόμενο έτος, ο κ. Jones πρόσθεσε ότι «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες και, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα δυνητικά οφέλη, η πολιτική δέσμευση που συμφωνήθηκε χθες πρέπει να αντανακλάται και στις τεχνικές λεπτομέρειες που θα ακολουθήσουν».

Ο ασφαλιστικός κλάδος υποστηρίζει τη συμπερίληψη περαιτέρω στοιχείων βιωσιμότητας, που βασίζονται σε κινδύνους και δεδομένα, και προσβλέπει στη λεπτομερέστερη εξέταση των προτάσεων των συννομοθετών. Τέλος, η Insurance Europe υποστηρίζει την προσπάθεια για καλύτερη ενσωμάτωσης της αρχής της αναλογικότητας –αυτό αναμένεται να μειώσει τις υπερβολικές επιβαρύνσεις για τις μικρές και μη εξειδικευμένες ασφαλιστικές εταιρείες. Ταυτόχρονα, ο κλάδος εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, για τις περισσότερες εταιρείες, η αναθεώρηση θα σημάνει αύξηση των λειτουργικών επιβαρύνσεων και της υποβολής εκθέσεων, σε αντίθεση με την ευρύτερη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση των αναφορών κατά 25%. 


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας