Groupama: Απολογισμός 2015, προοπτικές 2016

465

Με κύκλο εργασιών ύψους 138.239 εκ., εκ των οποίων 53,6 στον κλάδο Ζωής και Υγείας και 84,6 εκ. στις γενικές ασφαλίσεις, η Groupama διατήρησε τη θέση της στην αγορά, ενώ κατόρθωσε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στις γενικές ασφαλίσεις, επιτυγχάνοντας βελτίωση των επιδόσεών της σε καίριους κλάδους.

Στον ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο Αυτοκινήτου, η εταιρία διεύρυνε το χαρτοφυλάκιό της, αυξάνοντας το στόλο της κατά 1,6%, καθώς και το μερίδιο αγοράς της, το οποίο διαμορφώνεται στο 5%, έναντι 4,7% το 2014. Γενικότερα, με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, η Groupama Ασφαλιστική επέδειξε καλύτερες αντοχές στις δυσκολίες από την υπόλοιπη αγορά, η οποία κατέγραψε μείωση -13,7% των ασφαλίστρων στην Αστική Ευθύνη, έναντι -10,6% για την εταιρία. Σε ό,τι αφορά τις πρόσθετες καλύψεις του κλάδου Αυτοκινήτου, η Groupama Ασφαλιστική κατέγραψε αύξηση 1,8%, ενώ η υπόλοιπη αγορά σημείωσε μείωση -8,2% κατά μέσο όρο.

Στον κλάδο Πυρός, αυξήθηκε επίσης ελαφρά το μερίδιο αγοράς της εταιρίας (6,5% από 6,2% το 2014) ενώ σημειώθηκε ταυτόχρονα αύξηση των ασφαλίστρων +4,3%, έναντι -1,1% κατά μέσο όρο για την αγορά, με βάση τα στοιχεία της ΕΑΕΕ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη νέα παραγωγή Ζωής και Υγείας, η οποία ανήλθε στα 14,4 εκατ. ευρώ, παρά τη δυσμενή επίδραση των Capital controls, ειδικά στον τομέα των επενδυτικών/ αποταμιευτικών προϊόντων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η παραγωγή Unit Linked είχε ξεκινήσει πολύ δυναμικά κατά το πρώτο εξάμηνο, καθώς ανήλθε σε 11,7 εκ

Στις ασφαλίσεις Υγείας, η εταιρία πέτυχε ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της κατά +8%, έχοντας εμπλουτίσει τη γκάμα προϊόντων της με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές λύσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι θετικό πρόσημο καταγράφει η εταιρία τόσο στα ατομικά συμβόλαια (+8,1%), όσο και στα ομαδικά (+23,5%).

Σημαντική παράμετρο στην συνολική λειτουργία της εταιρίας αποτελεί η συνετή διαχείριση κινδύνων που αποτυπώνεται στον δείκτη ζημιών και εξόδων, ο οποίος κυμάνθηκε και το 2015 σε εξαιρετικά επίπεδα, της τάξης του 82% (combined ratio) στις γενικές ασφαλίσεις.

Παράλληλα, κατά το έτος 2015, η Groupama Ασφαλιστική ενίσχυσε το πελατοκεντρικό χαρακτήρα της, αναδιοργανώνοντας τις εσωτερικές διαδικασίες και εκσυγχρονίζοντας περαιτέρω τα συστήματα μέσω των οποίων εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι της, είτε απευθείας (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών, διαδικτυακός Χώρος Πελατών) – είτε μέσω των πρακτόρων και ασφαλιστικών συμβούλων με τους οποίους συνεργάζεται (Πλατφόρμα Cheetah).

Με 230.000 πελάτες, 292.000 ενεργά συμβόλαια, 950 συνεργαζόμενους Πράκτορες και Μεσίτες, 270 Ασφαλιστικούς Συμβούλους, καταβληθείσες αποζημιώσεις ύψους 98 εκ. για το 2015, η Groupama Ασφαλιστική, η οποία απασχολεί 320 άτομα και καταβάλλει εισφορές ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, δεν διαθέτει μόνο σημαντικό εκτόπισμα στο εγχώριο ασφαλιστικό στερέωμα, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοοικονομική ζωή της χώρας.

Επιπροσθέτως, η εταιρία συνέχισε να αναπτύσσει ενέργειες ΕΚΕ, στηρίζοντας τα Παιδικά Χωρία SOS για όγδοη συνεχή χρονιά, αλλά και χρηματοδοτώντας μια μεγάλη καμπάνια εθελοντικής αιμοδοσίας που συνέβαλε σημαντικά στην  κάλυψη καίριας ανάγκης για την Υγεία.

Προοπτικές 2016

Υπό τη διεύθυνση του κ. Χ. Κάτσιου και με τα γερά θεμέλια που τέθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η Groupama Ασφαλιστική στρέφεται προς το μέλλον με σιγουριά και αισιοδοξία. Το όραμά της είναι, στηριζόμενη στις ψηφιακές εξελίξεις, να καταστεί μια ακόμα πιο φιλική προς τον πελάτη και το συνεργάτη εταιρία, με εύκολες και απλές διαδικασίες, παραμένοντας πολυπροϊοντική και πολυκαναλική.

Στόχος της είναι να ενισχύσει τη θέση της και να διατηρήσει την κερδοφορία της μέσω της συνετής διαχείρισης, αλλά και καινοτόμων προγραμμάτων και λύσεων, προς όφελος των πελατών της.

Χωρίς να παραμελεί τους άλλους κλάδους ασφάλισης (μεταφορές, σκάφη) που όμως εξαρτώνται περισσότερο από μακροοικονομικά μεγέθη, η εταιρία θα συνεχίσει να αναπτύσσει το χαρτοφυλάκιό της στους κλάδους Αυτοκινήτου και Πυρός, αλλά και στις ατομικές ασφαλίσεις Υγείας.

Προς τη κατεύθυνση αυτή, θα προχωρήσει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών και πόρων της μέσω της προσαρμογής στα δεδομένα της των μεγάλων projects του Ομίλου.

Προηγούμενο άρθροΑσφαλιστικό Ερμηνευτικό Λεξικό, Γ. Α. Χριστοφίδη – Τώρα με μειωμένη τιμή
Επόμενο άρθροΑu-revoir, κύριε Woirhaye