Μελέτες

ΕΑΕΕ: Η ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων το 2022

Μείωση συμβολαίων, αύξηση ασφαλισμένων κεφαλαίων και μείωση των αποζημιώσεων κατέγραψαν οι ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων, κατά τη διάρκεια του 2022, σύμφωνα με την ΕΑΕΕ.

Στην έρευνα του 2022 περιλαμβάνονται τα στοιχεία 19 ασφαλιστικών επιχειρήσεων με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες εκτιμάται ότι συγκεντρώνουν το 89,1% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλίσεων μεταφερόμενων εμπορευμάτων, εκ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επί του σκέλους του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στα πλήθος εκδοθέντων / ανανεωθέντων συμβολαίων (συμπεριλαμβάνονται οι Πρόσθετες Πράξεις που αφορούν φορτώσεις), καταγράφηκαν 61.744 συμβόλαια κατά τη διάρκεια του 2022, μέρος των οποίων παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2023. Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαίων των ανωτέρω συμβολαίων έφτασε τα €16 δισ.

Κυρίαρχη μορφή διαμεσολάβησης στις ασφαλίσεις μεταφερόμενων εμπορευμάτων ήταν η μη αποκλειστική συνεργασία με πράκτορες (61,1% του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου), ακολουθούμενη από την συνεργασία με τους μεσίτες ασφαλίσεων (26,4% αντίστοιχα).

Για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2022 δηλώθηκαν 1.203 ζημιές εντός του 2022. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις ύψους €1,13 εκατ. εντός του 2022, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2022 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων €3,64 εκατ.

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω δηλωθείσες ζημίες και το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων αφορούν στην αρχική εκτίμηση του πρώτου έτους (έτους έκδοσης ασφαλιστηρίου συμβολαίου 2022). Τόσο το πλήθος των ζημιών όσο και το τελικό ποσό της αποζημίωσης των συμβολαίων αυτών θα αυξηθεί όταν προστεθεί η μεταγενέστερη πληροφόρηση για τα συμβόλαια του συγκεκριμένου έτους που δεν είναι διαθέσιμη κατά την σύνταξη της παρούσας αναφοράς, μέχρι την λήξη όλων των συμβολαίων που είχαν εκδοθεί εντός του έτους.

Αναλυτικά η έρευνα εδώ.

Δείτε το infographic της έρευνας:

ΕΑΕΕ: Η ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων το 2022

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας