Άνθρωποι και Αριθμοί

«Άνθρωποι & Αριθμοί»: Όλη η ασφαλιστική αγορά σε μία έκδοση

Οι Εκδόσεις Δ. Ρουχωτάς & ΣΙΑ ΟΕ κυκλοφορούν για 27η χρονιά την Ετήσια Έκδοση «Άνθρωποι & Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας».

Μπορείτε να παραγγείλετε το τεύχος σας εδώ

Στις 252 σελίδες της έκδοσης περιλαμβάνονται:

Παραγωγικά μεγέθη ανά κλάδο ασφάλισης 37 ασφαλιστικών εταιρειών (19 εταιρείες ασφαλίσεων Ζωής και 32 ασφαλίσεων κατά Ζημιών) και τα μερίδια αγοράς τους για το 2018.

Οικονομικά στοιχεία 35 ασφαλιστικών εταιρειών.

Ο Κύκλος Εργασιών και τα Κέρδη (Ζημιές) προ φόρων 104 εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Βιογραφικά 43 επικεφαλής ασφαλιστικών εταιρειών και φορέων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

104 Μεσίτες Ασφαλίσεων & 806 Ασφαλιστικοί Πράκτορες, μέλη 21 συλλογικών φορέων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης (ΕΑΔΕ, ΣΕΜΑ, ΠΟΑΔ, ΕΕΑΕ, ΣΑΔΧ, κ.ά.).

Αναλυτική στελέχωση 80 ασφαλιστικών εταιρειών (50 από αυτές δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 30 στην Κύπρο), μέλη επίσης των Ενώσεων, Συνδέσμων και Ομοσπονδιών της ελληνικής και κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς (ΕΑΕΕ, ΣΑΕΚ, Ενώσεις Αναλογιστών, κ.ά.).

Οι Εποπτικοί και άλλοι φορείς της ασφαλιστικής αγοράς (ΤτΕ, Επικουρικό Κεφάλαιο, Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, κ.ά).

Η πιο πρόσφατη ασφαλιστική νομοθεσία.

Ξεφυλλίστε την έκδοση 2018-2019

Αντί προλόγου

27 χρόνια από την πρώτη έκδοση –27 εκδόσεις στις οποίες αποτυπώνεται διαχρονικά η εικόνα του συνόλου της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, καθώς και τα βασικά μεγέθη της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς.

Στη φετινή έκδοση περιλαμβάνονται τα στοιχεία 50 ασφαλιστικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και 30 κυπριακών, καθώς και 21 συλλογικών φορέων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Περιλαμβάνονται, επίσης, οι εποπτικοί φορείς της αγοράς και η ασφαλιστική νομοθεσία που θεσπίστηκε εντός του 2018 και του 2019. Συνολικά στην έκδοση θα βρείτε 1.511 ονόματα επαγγελματιών της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς (ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και φορέων της ασφαλιστικής αγοράς).

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκδοση είναι οι παραγωγικές επιδόσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ανά κλάδο, καθώς και τα οικονομικά τους μεγέθη.

Σε επίπεδο παραγωγής ασφαλίστρων αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για το 2018, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων παρουσιάζει μικρή αύξηση κατά €92,5 εκατ. Τόσο στις Ασφαλίσεις Ζωής όσο και στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, όλοι οι κλάδοι καταγράφουν μικρή αύξηση παραγωγής, πλην των κλάδων: Ι. Ζωής, 9. Λοιπές ζημιές αγαθών και 10. Αστική Ευθύνη Οχημάτων.

Η τριάδα των κορυφαίων εταιρειών σε παραγωγή ασφαλίστρων παραμένει σταθερή: Εθνική, ΝΝ και Eurolife ERB Ζωής. Η πεντάδα συμπληρώνεται από τις MetLife και ERGO.

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι μια αγορά με ενεργό ρόλο στην ελληνική οικονομία. Αποτελεί έναν μεγάλο θεσμικό επενδυτή στη χώρα, με επενδύσεις ύψους €14 δις, και ταυτόχρονα έναν μεγάλο εργοδότη, με 9.700 άμεσα απασχολούμενους και περισσότερους από 20.000 έμμεσα απασχολούμενους.

Σήμερα, ο ασφαλιστικός κλάδος διεκδικεί ρόλο συνομιλητή με την Πολιτεία, για να συνδράμει και να συμμετέχει στις λύσεις και τις απαντήσεις που θα δοθούν σε σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όπως η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, οι φυσικές καταστροφές, η δημογραφική πρόκληση.

Στόχος της έκδοσης «Άνθρωποι και Αριθμοί της Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας» είναι να αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στα χέρια όχι μόνο των επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού κλάδου, αλλά και όσων έχουν επαγγελματικά συμφέροντα συνδεδεμένα με την αγορά και όσων λαμβάνουν αποφάσεις σε επίπεδο πολιτικών και στρατηγικής.

Σε αυτή την προσπάθεια αποτύπωσης των μεγεθών και του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, συνεργάτες μας είναι οι εταιρείες, οι φορείς και οι επαγγελματίες που πιστεύουν και εργάζονται για τη δημιουργία μιας αγοράς με κύρος και εξωστρέφεια.

Θα τους βρείτε όλους μέσα στις σελίδες της φετινής έκδοσης και τους ευχαριστούμε θερμά για τη στήριξή τους για 27η συνεχή χρονιά.

Αμαλία Ρουχωτά
Εκδότης

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας