Γιάννης Βοτσαρίδης: Επενδύουμε στους συνεργάτες μας

5318

«Γιατί ΤΕΑ; Γιατί ΤΕΑ Interlife;» ήταν τα δύο κύρια ερωτήματα που τέθηκαν και απαντήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που πραγματοποίησε η Interlife Ασφαλιστική στις 14 Οκτωβρίου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, παρουσιάζοντας το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που ίδρυσε πρόσφατα.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Γιάννης Βοτσαρίδης, αναφέρθηκε στα πολύ καλά αποτελέσματα που έχει πετύχει η Interlife τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο κερδών και παραγωγής και τόνισε ότι με τον ίδιο αποδοτικό τρόπο θα διαχειριστεί και το Ταμείο που ίδρυσε. «Έχουμε τις προδιαγραφές, ξέρουμε να βγάζουμε κέρδη», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, έκανε την πρόβλεψη ότι πολύ σύντομα τα 20 υπάρχοντα ΤΕΑ θα φτάσουν και θα ξεπεράσουν τα 200.

Ισχυρός ο θεσμός των ΤΕΑ διεθνώς, με προοπτικές στην Ελλάδα

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης αποτελούν ένα δυνατό και ασφαλές εργαλείο αποταμίευσης, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια άνθρωποι διεθνώς.

Οι ενδιαφέρουσες πληροφορίες που έδωσε κατά την ομιλία του ο Δρ Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.) και Πρόεδρος του ΤΕΑ ΥΠΟΙΚ, δείχνουν πόσο έχει αξιοποιηθεί ο θεσμός των επαγγελματικών ταμείων στην Ευρώπη και διεθνώς.

Όπως ανέφερε, μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργούν 155.441 Τ.Ε.Α., τα οποία συνιστούν έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους συμπληρωματικής ασφάλισης.

Παγκοσμίως, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, το διάστημα 2007-2017, έχουν καταφέρει να διπλασιάσουν το ενεργητικό τους, καθώς στα τέλη του 2017 αυτό ανήλθε στα $43,4 τρισ. από $28,2 τρισ. το 2007.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τον Ο.Ο.Σ.A., η συνολική περιουσία των Επαγγελματικών Ταμείων αυξήθηκε γρηγορότερα από το Α.Ε.Π. στις περισσότερες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. Ο σταθμισμένος μέσος όρος του λόγου της περιουσίας των ΤΕΑ ως προς το Α.Ε.Π. ήταν ίσος με 133,4% το 2017. Στην Ελλάδα, ο λόγος αυτός διαμορφώθηκε στο 0,8%, όταν ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ ήταν 50,75%.

Υπάρχει μεγάλος χώρος για ανάπτυξη των ΤΕΑ

Ο θεσμός των ΤΕΑ στη χώρα μας δεν έχει αναπτυχθεί όσο σε άλλες χώρες, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει μια δυναμική. Μια δυναμική που ενισχύεται από τα μεγάλα προβλήματα του αναδιανεμητικού 1ου πυλώνα, που επιτείνονται από την αύξηση του προσδόκιμου ζωής, αφενός, και την υπογεννητικότητα, αφετέρου. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η αγωνία των πολιτών για το πώς θα χρηματοδοτήσουν τα χρόνια μετά την ολοκλήρωση του εργασιακού τους βίου.

Σύμφωνα με τον κ. Νούνη, υπάρχει μεγάλος χώρος για ανάπτυξη των ΤΕΑ στη χώρα μας, ενώ η οδηγία IORPs ΙΙ αναμένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στον θεσμό.

Τα 22 ΤΕΑ (18 προαιρετικά και 4 υποχρεωτικά) που έχουν ιδρυθεί μέχρι σήμερα, αριθμούν συνολικά περίπου 129.000 μέλη (2,7% επί του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας). Η αυξητική τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια –μόνο το 2019 ιδρύθηκαν 4 ταμεία, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να αδειοδοτηθούν δύο ακόμα, το ΤΕΑ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και το ΤΕΑ μεγάλης συστημικής τράπεζας– δείχνει ότι όλο και περισσότερο κερδίζουν έδαφος.

Σε αυτό συντελούν και οι πολύ θετικές αποδόσεις που κατέγραψαν και έχουν να επιδείξουν τα Επαγγελματικά Ταμεία στη χώρα μας τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Βάσει στοιχείων της EIOPA που επεξεργάστηκε η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., οι επενδυτικές αποδόσεις τους το διάστημα 2011-2018 έτρεξαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,4%, ενώ των ευρωπαϊκών, για το χρονικό διάστημα 2004-2017, με 5,1%. Αντίστοιχα εντυπωσιακές είναι οι σωρευτικές μακροχρόνιες αποδόσεις (από την αρχή της διαχείρισης έως τις 31/12/2018) των 5 παλαιότερων ΤΕΑ (ΤΕΑ ΕΛΤΑ, ΤΕΑΓΕ, ΕΤΑΟ, ΤΕΑΑΠΛ, Interamerican), οι οποίες κατά μέσο όρο ανήλθαν στο 31,9%.

Γιατί να συμμετάσχει κάποιος σε ένα Επαγγελματικό Ταμείο

Οι θετικές αποδόσεις των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι ένας σημαντικός λόγος για να συμμετάσχει κάποιος. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο πλεονέκτημα του 2ου πυλώνα ασφάλισης, ο οποίος συνδυάζει τα καλύτερα του 1ου και του 3ου πυλώνα, όπως επεσήμανε ο κ. Χάρης Φύτρος, FHAS, CFA, Phd, Αναλογιστής – Χρημ/κός Αναλυτής & Β’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Η ύπαρξη ατομικών λογαριασμών αποσυνδέει τη σύνταξη από το δημογραφικό πρόβλημα, οι εισφορές και τα εφάπαξ είναι αφορολόγητα και δεν εκχωρούνται ούτε κατάσχονται. Επιπλέον, τα ΤΕΑ διέπονται από ένα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, που δεν επιτρέπει, για παράδειγμα, στους εργοδότες να χρησιμοποιούν τα χρήματα του Ταμείου για άλλους σκοπούς, ενώ μετριάζει τον επενδυτικό κίνδυνο, αφού προβλέπει τόσο διασπορά κεφαλαίων όσο και χρονική διασπορά. Η εποπτεία τους ασκείται από τρεις αρχές, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα που ανέφερε ο κ. Φύτρος.

ΤΕΑ Interlife: Πώς λειτουργεί ποιοι μπορούν να συμμετέχουν

Ας έρθουμε τώρα στο ΤΕΑ Interlife. Το όλο εγχείρημα της οργάνωσης και της διαχείρισης των λειτουργιών του ΤΕΑ έχει ανατεθεί στην εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών Prudential Informatics, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης του κύκλου εργασιών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Ταμείων Ασφάλισης. Ο κ. Απόστολος Δούμας, Δ/νων Σύμβουλος της Prudential, έδωσε χρήσιμες πληροφορίες για το ΤΕΑ Interlife, πώς λειτουργεί και ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν.

Ειδικότερα, στο Ταμείο δικαιούνται να συμμετάσχουν, αφενός, οι εργαζόμενοι και υπό προϋποθέσεις οι δικηγόροι που συνεργάζονται με τις εταιρείες του ομίλου Interlife, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Εταιρειών αυτών, αφετέρου, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές κάθε είδους (φυσικά πρόσωπα), καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι και τα μέλη του ΔΣ εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που συνεργάζονται με την Interlife ΑΑΕΓΑ.

Οι ασφαλισμένοι συνεργάτες δεν υποχρεούνται σε εισφορές, καθώς αυτές θα καταβάλλονται ετησίως από την εταιρεία με βάση το ύψος της παραγωγής τους. Μπορούν, όμως, όπως και η εταιρεία, να καταβάλλουν έκτακτες εισφορές, με ελάχιστο ποσό τα €50 και χωρίς περιορισμό για το ανώτατο ποσό εισφοράς.

Τα έξοδα λειτουργίας του Ταμείου τα αναλαμβάνει εξολοκλήρου η Interlife για τα πρώτα 5 χρόνια.

Προβλέπεται, παράλληλα, παρακράτηση 5% από τις τακτικές εισφορές εργοδότη για τον σχηματισμό αποθέματος ιδίων κεφαλαίων προς κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου. Σε κάθε περίπτωση, όμως, όπως ανέφερε ο κ. Δούμας, τα λειτουργικά έξοδα του Ταμείου μετά το πέρας της πρώτης πενταετίας, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 7% των ετήσιων συνολικών τακτικών εισφορών εργοδότη. Η διαχείριση των επενδύσεων γίνεται από την Alpha Trust.

Παράλληλα, οι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑ Interlife έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση, μέσω ειδικού portal, στον ατομικό συνταξιοδοτικό τους λογαριασμό και μπορούν να ενημερώνονται ανά πάσα στιγμή για την εξέλιξή του. Επιπλέον, μία φορά ετησίως θα λαμβάνουν ενημερωτικό σημείωμα για τις καταβληθείσες εισφορές και τα δικαιώματά τους σε παροχές. Ο ασφαλισμένος μπορεί, επίσης, να ζητήσει τη διαγραφή του από το Ταμείο ή να μεταφέρει το μερίδιό του σε άλλο ΤΕΑ, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού.

Από τις ερωτήσεις που ακολούθησαν μετά το πέρας των ομιλιών φάνηκε να υπάρχει ενδιαφέρον από την πλευρά των συνεργατών της Interlife, να μάθουν πώς λειτουργεί ο θεσμός των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, αλλά και ειδικότερα για τα οφέλη από τη συμμετοχή τους στο ΤΕΑ Interlife.

Γιατί οι επιχειρήσεις στρέφονται στον 2ο πυλώνα;

Οι λόγοι που ένας εργαζόμενος θα ήθελε να συμμετάσχει σε ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι προφανείς. Ποιος είναι, όμως, ο λόγος που όλο και περισσότερες εταιρείες επιλέγουν να προσφέρουν στους εργαζομένους – συνεργάτες τους μια τέτοια συμπληρωματική ασφάλιση και ιδρύουν ΤΕΑ;

Τα φορολογικά οφέλη (100% φοροαπαλλαγή) είναι βεβαίως ένας λόγος, αλλά το πιο σημαντικό, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., είναι ότι τα ΤΕΑ αποτελούν ένα αναπτυξιακό εργαλείο για τις εταιρείες που τα ιδρύουν, που τους επιτρέπει να προσελκύουν υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και βεβαίως να το διατηρήσουν.

Για τον κ. Χαράλαμπο Κατσιπουλάκη, Οικονομικό Δ/ντή της Tsakos Columbia Shipmanagement και Πρόεδρο του ΤΕΑ Ομίλου Τσάκου, ο οποίος μετέφερε την εμπειρία από την ίδρυση του δικού τους ταμείου, ο 2ος πυλώνας αποτελεί μονόδρομο στο ασφαλιστικό μέλλον της χώρας. Για τον όμιλο στον οποίο ανήκει, οι 4.000 εργαζόμενοι είναι το σημαντικότερο περιουσιακό του στοιχείο, όπως τόνισε, και με αυτό το σκεπτικό προχώρησαν στην ίδρυση του ταμείου.

Αντίστοιχα για την Interlife, η ίδρυση του ΤΕΑ είναι ένας τρόπος να δραστηριοποιηθεί σε έναν τομέα που όπως όλα δείχνουν έχει προοπτικές. Επιπλέον, δίνει κίνητρο στους συνεργάτες της να αυξήσουν την παραγωγή τους και παράλληλα ενισχύει περαιτέρω την πολύχρονη σχέση εμπιστοσύνης που διέπει τις σχέσεις της μαζί τους, συμβάλλοντας στη βελτίωση των συνθηκών συνταξιοδότησής τους.

Δήμητρα Καζάντζα

Προηγούμενο άρθροΣωματεία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών: Από Αγρίνιο Γιάννενα με τελικό προορισμό τα Δωδεκάνησα
Επόμενο άρθρο«Άνθρωποι & Αριθμοί»: Όλη η ασφαλιστική αγορά σε μία έκδοση