Editorial

Ανοιχτή επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη (Editorial, Ιούνιος 2023)

Κύριε Πρόεδρε,

ενόψει της εντολής που προσδοκάτε να λάβετε από την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου, θέτουμε υπόψη σας απόσπασμα συνεντεύξεως που μας είχε παραχωρήσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, μόλις πριν από 46 χρόνια, τον Νοέμβριο του 1977.

Ο Μητσοτάκης, τότε, ως αρχηγός του κόμματος των Νεοφιλελεύθερων, δήλωνε για την ιδιωτική ασφάλιση τα εξής:

«Είναι γεγονός ότι ο θεσμός της Ιδιωτικής Ασφαλίσεως αποτελεί σπουδαίο συντελεστή της κοινωνικοοικονομικής αναπτύξεως κάθε πολιτισμένης χώρας.

Επίσης, είναι γεγονός πως στον τόπο μας ο θεσμός πάσχει και δεν βρήκε ακόμα τη δικαίωσή του και τον δρόμο της σωστής και ολοκληρωμένης επιτεύξεως του προορισμού του.

Παράλληλα με την ύπαρξη των φορέων της Κοινωνικής Ασφαλίσεως, που και σε αυτόν τον τομέα υστερούμε κατά πολύ, σε σύγκριση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, πρέπει η Ασφάλιση να επεκταθεί και να προστατεύσει ολόκληρο τον ελληνικό λαό και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, έτσι ώστε οι κίνδυνοι που απειλούν τους ανθρώπους και τα αγαθά τους να παύσουν να αποτελούν άγχος και καταστροφή με την επέλευσή τους.

Η προστασία της υγείας, η συνταξιοδότηση, ο πρόωρος θάνατος, το ατύχημα, οι συνέπειες της αστικής ευθύνης πρέπει να εξασφαλιστούν για όλους τους Έλληνες.

Μέσα στο πρόγραμμα του κόμματος των Νεοφιλελευθέρων περιλαμβάνεται ειδική μέριμνα για την εξέλιξη και εξάπλωση του θεσμού της Ασφαλίσεως, έτσι ώστε να φτάσουμε στα επίπεδα των χωρών με τις οποίες επιδιώκουμε οικονομική σύμπραξη.

Ακόμα, θεωρούμε αναγκαίο και επείγον το θέμα της εξυγιάνσεως και της τοποθετήσεως του επαγγέλματος στην περιωπή που του ανήκει, ώστε η άσκησή του να ανταποκρίνεται προς τον υψηλό προορισμό που επιτελεί, με τα γνωρίσματα του κοινωνικού λειτουργήματος που διαθέτει και την κατοχύρωσή του από κάθε εκμεταλλευτική διάθεση.

Εν τέλει, φρονούμε πως ο θεσμός έχει ανάγκη της ηθικής συμπαραστάσεως της Πολιτείας, αλλά και της θεσπίσεως κινήτρων υπ’ αυτής, πράγμα που το κόμμα μας είναι διατεθειμένο να παράσχει. Όπως, π.χ. αύξηση φορολογικών απαλλαγών για τους ασφαλιζομένους, μείωση των προμηθειών ιδιαίτερα στον κλάδο αυτοκινήτων, όπου από 1/1/78 θα υπάρξει υποχρεωτική κάλυψη, προς ευθυγράμμιση με τα στην ΕΟΚ συναντώμενα επίπεδα, αλλά και για τη βελτίωση των τεχνικών αποτελεσμάτων του κλάδου και την πρόσκτηση νέων εργασιών, καθώς και την ενθάρρυνση για τη συγχώνευση εταιρειών προς τη δημιουργία υγιών ισχυρών φορέων (…)».

Τι λέτε, κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη;

Μήπως επί των ημερών σας, και ύστερα από μισό αιώνα, κάτι από αυτά που υποστήριζε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τα δικαιούται η ελληνική ασφαλιστική αγορά;

Με σεβασμό

Δημήτρης Ρουχωτάς
1η Ιουνίου 2023


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας