Αύξηση κερδών από την Αγροτική Ασφαλιστική το 2012

275

 

Βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο τα αποτελέσματα της, η Αγροτική Ασφαλιστική παρουσίασε για το 2012 κέρδη προ φόρων ύψους €31,9 εκατ. έναντι ζημιών €265,9 εκατ. προ φόρων της χρήσης 2011. 

Στο σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η εταιρεία υπενθυμίζει ότι η ζημία κατά τη χρήση του 2011 οφείλεται  στις σημαντικές απομειώσεις συνολικού ύψους €310 εκατ. λόγω κυρίως της συμμετοχής της Εταιρείας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI). Επισημαίνει, επίσης, ότι για την κάλυψη των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων συνεπεία της συμμετοχής της Εταιρείας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, η Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιώντας την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.9.2012, προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με το ποσό των €172 εκατ., στις 8.3.2013. 

Ειδικότερα τα αποτελέσματα του 2012 έχουν ως εξής:
Τα μετά φόρων κέρδη της Εταιρείας για το 2012 ανήλθαν στο ύψος των €26,5 εκατ., έναντι ζημιών €235 εκατ. την περυσινή χρήση. 
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων για το  2012 ανήλθε στο ύψος των €150,6 εκατ., έναντι €187,7 εκατ. του 2011, μειωμένη κατά 19,8 %. «Η μείωση της παραγωγής προήλθε κυρίως από τη συγκυρία του μικροοικονομικού περιβάλλοντος, αλλά και από την εξορθολογιστική πολιτική της Εταιρείας στον Κλάδο Αυτοκινήτων», επισημαίνεται σχετικά.
Το σύνολο των αποζημιώσεων ανήλθε για την αναφερόμενη περίοδο στο ύψος των €122,8 εκατ., έναντι €159,5 εκατ. κατά το 2011, μείωση κατά 23 %. 
Οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 27,9% σε σχέση με το 2011 και ανήλθαν στο ύψος των €32,5 εκατ. Ειδικότερα, οι δαπάνες προσωπικού κατά το 2012 μειώθηκαν σε ποσοστό 20%.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου, αντίστοιχα, διαμορφώθηκαν σε κέρδη προ φόρων ύψους €31,9 εκατ., ενώ τα μετά από φόρους σε κέρδη ύψους €26,5 εκατ.

«Με την πρόσφατη κεφαλαιακή ενίσχυση της Εταιρείας και την κερδοφορία που προβλέπεται να συνεχισθεί και κατά το τρέχον έτος, η ΑΤΕ Ασφαλιστική προσυπογράφει τη δυναμική της παρουσία και στη νέα εποχή όπου εισέρχεται η Ασφαλιστική Αγορά. Εποχή στην οποία θα εξακολουθεί να πρωταγωνιστεί με σταθερή συνέπεια, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αναβάθμιση του θεσμού της ασφάλισης, παρέχοντας στους συνεργάτες σταθερές και σύγχρονες υπηρεσίες και στους ασφαλισμένους ολοκληρωμένη και αξιόπιστη προστασία», σημειώνεται εν κατακλείδι στο δελτίο τύπου.

Προηγούμενο άρθροΣΕΣΑΕ: «Διαφάνεια στη διαμεσολάβηση»
Επόμενο άρθροΑΜΚ €15εκατ. για την International Life