Μελέτες

ΤτΕ: Στα €19,51 δισ. το ενεργητικό των Ασφαλιστικών στο γ’ τρίμηνο 2020

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε €19.513 εκατ. στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2020, έναντι €19.085 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 23 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 1.399 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2020. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν μείωση κατά 46 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 23 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 7,2% το γ΄ τρίμηνο του 2020, έναντι 7,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 12.437 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2020, έναντι 12.154 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που οφείλεται τόσο στην αύξηση των τιμών τους όσο και σε καθαρές αγορές τίτλων εξωτερικού, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές πωλήσεις τίτλων εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 63,7%, αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2.872 εκατ. ευρώ, έναντι 2.679 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 14,7% έναντι 14,0% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε καθαρές αγορές μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, κυρίως εξωτερικού αλλά και εσωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπούς τίτλους μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων μειώθηκε σε 595 εκατ. ευρώ, έναντι 599 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,0%.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 87 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.201 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2020. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 226 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 14.607 εκατ. ευρώ, λόγω κυρίως της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 190 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών αυξήθηκαν κατά 36 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.102 εκατ. ευρώ. Το 72,3% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Τα πλήρη στατιστικά στοιχεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δημοσιεύονται στην υποενότητα Συγκεντρωτικές λογιστικές καταστάσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας