Διεθνή

Insurance Europe: Αντίθετη με το σχέδιο της EIOPA για την αντασφάλιση

Η EIOPA δεν πρέπει να υπονομεύει την ικανότητα των ασφαλιστών να χρησιμοποιούν αντασφάλιση για τη διαχείριση του κινδύνου, υποστήριξε η Insurance Europe κατά τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) που αφορούσε το σχέδιο εποπτικής δήλωσης σχετικά με τη χρήση τεχνικών μετριασμού του κινδύνου αντασφάλισης (RMT).

Ενώ η EIOPA έχει αναγνωρίσει την αντασφάλιση ως έναν αποτελεσματικό τρόπο για τον μετριασμό των κινδύνων, που ο ασφαλιστής είτε δεν μπορεί είτε δεν θέλει να αναλάβει μόνος του, οι ασφαλιστές ανησυχούν ότι το σχέδιο εποπτικής δήλωσης θα μπορούσε να περιορίσει την έγκυρη χρήση των RMT.

Επιπλέον, η EIOPA παρέλειψε να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για να δικαιολογήσει ένα πρόσθετο ρυθμιστικό βάρος που σχετίζεται με τη χρήση των RMT. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων, οι άσκοπες αυξήσεις των ρυθμιστικών επιβαρύνσεων ενδέχεται να δυσκολέψουν την πρόσβαση των ασφαλιστών στην αντασφάλιση και, ως εκ τούτου, να αυξήσουν την επικινδυνότητα και το κόστος της ασφάλισης, κάτι που δεν θα ήταν προς το συμφέρον των ασφαλισμένων.

Αντιθέτως, σημειώνει η Insurance Europe, υπάρχει ήδη επαρκής προστασία στο πλαίσιο του Solvency II, που διασφαλίζει ότι τα κεφάλαια παραμένουν σε κατάλληλα επίπεδα για το προφίλ κινδύνου του ασφαλιστή και ότι η εποπτική σύγκλιση έχει ήδη επιτευχθεί. «Η αντασφάλιση, που επιτυγχάνει μεταφορά κινδύνου, θα πρέπει να αναγνωρίζεται στο Solvency II βάσει των τρεχουσών απαιτήσεων και δεν απαιτούνται πρόσθετοι κανόνες από την EIOPA που θα περιορίζουν την αναγνώριση ορισμένων συμβολαίων αντασφάλισης που είναι απαραίτητα», τονίζει η Ομοσπονδία.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας