ΤτΕ: €19,1 δις το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το β’ τρίμηνο 2020

1732

Σύμφωνα με τα Στατιστικά Στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε σε 19.086 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020, έναντι 18.419 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 188 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 1.421 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση κατά 70 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 119 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού αυξήθηκε σε 7,4% το β΄ τρίμηνο του 2020, έναντι 6,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 12.153 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020, έναντι 11.756 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που οφείλεται τόσο στην αύξηση των τιμών τους όσο και σε καθαρές αγορές τίτλων εξωτερικού, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από καθαρές πωλήσεις τίτλων εσωτερικού. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 63,7%, έναντι 63,8% κατά το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 2.679 εκατ. ευρώ, έναντι 2.573 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 14,0%. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται στην αύξηση των αποτιμήσεων των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπούς τίτλους μεταβλητής απόδοσης πλην μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε 599 εκατ. ευρώ, έναντι 563 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,1%.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 238 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.114 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2020. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 461 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 14.381 εκατ. ευρώ, λόγω της αύξησης των ασφαλιστικών τεχνικών προβλέψεων ζωής κατά 484 εκατ. ευρώ. Οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά 23 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 3.066 εκατ. ευρώ. Το 72,1% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

Προηγούμενο άρθροΟι πράκτορες κυριάρχησαν στις Τεχνικές Ασφαλίσεις το 2019
Επόμενο άρθροΚέρδη προ φόρων €127 εκατ. ευρώ για την Achmea, το 1ο εξάμηνο