Μελέτες

Οι πράκτορες κυριάρχησαν στις Τεχνικές Ασφαλίσεις το 2019

Οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας εισέφεραν το 60,6% της παραγωγής στον κλάδο τεχνικών ασφαλίσεων, το 2019, ακολουθούμενοι από τους μεσίτες ασφαλίσεων το 23,2%, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ.

Από ίδια έρευνα προκύπτει, ότι εντός του 2019, εκδόθηκαν 15.894 συμβόλαια και μέρος αυτών παρέμεινε σε ισχύ και εντός του 2020 (βλ. την κατανομή τους στον πίνακα 1).

Επίσης, ότι δηλώθηκαν 1.631 ζημιές εντός του 2019. Πληρώθηκαν αποζημιώσεις €3 εκατ. εντός του 2019, ενώ σχηματίστηκε στις 31/12/2019 απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων €7,5 εκατ.

Οι πράκτορες κυριάρχησαν στις Τεχνικές Ασφαλίσεις το 2019

Ολόκληρη η έρευνα στο παρακάτω link:
http://www1.eaee.gr/sites/default/files/Review_Technical_2019.pdf

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας