Οικονομικά Μεγέθη

ΤτΕ: +1,83% η αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών το β’ τρίμηνο 2023

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,83% και διαμορφώθηκε στα €19.475 εκατ., έναντι €19.125 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά €217 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €14.167 εκατ., έναντι €13.950 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά €350 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα €19.475 εκατ. στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά €320 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €1.010 εκατ. στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά €23 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €745 εκατ., ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά €297 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €265 εκατ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 5,2% το β΄ τρίμηνο του 2023, έναντι 7,0% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους μειώθηκε στα €10.503 εκατ. στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023, έναντι €10.586 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε ρευστοποιήσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αγορές τίτλων χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 53,9% το β΄ τρίμηνο, έναντι 55,4% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα €4.649 εκατ., έναντι €4.161 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 23,9%, έναντι 21,8% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε αγορές μεριδίων χωρών της ζώνης του ευρώ.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα 925 εκατ. ευρώ, έναντι €879 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε αύξηση των αποτιμήσεων ελληνικών μετοχών. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 4,7% το β’ τρίμηνο από 4,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €3.569 εκατ. στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023, έναντι €3.423 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά €217 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €14.167 εκατ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά €219 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €11.142 εκατ., ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών διαμορφώθηκαν στα €3.025 εκατ. από €3.027 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων το 78,6% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.

ΤτΕ: +1,83% η αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών το β' τρίμηνο 2023
ΤτΕ: +1,83% η αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών το β' τρίμηνο 2023
ΤτΕ: +1,83% η αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών το β' τρίμηνο 2023
ΤτΕ: +1,83% η αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών το β' τρίμηνο 2023

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας