Η ασθένεια ή το ατύχημα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να συμβούν στον καθένα μας και για την αντιμετώπισή τους ενδέχεται να χρειαστεί να δαπανήσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε (αποταμιεύσεις, πώληση περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και δανεικά).

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συμβολή της Ιδιωτικής Ασφάλισης στη συνολική χρηματοδότηση των δαπανών υγείας είναι ανοδική: από τα €495,1 εκατ. το 2013 στα €578,4 εκατ. το 2017.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη μικρή μεν αλλά ανοδική τάση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στην παραγωγή ασφαλίσεων υγείας, μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο όσοι επιλέγουν την ιδιωτική ασφάλιση για να καλύψουν τις ανάγκες τους στην Υγεία.

Ωστόσο, γεγονός είναι επίσης ότι η συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών μας δεν διαθέτουν ιδιωτική κάλυψη υγείας, όπως μαρτυρούν τα στατιστικά δεδομένα: και το 2017 το ποσό που κατέβαλαν από την τσέπη τους τα νοικοκυριά ανήλθε στο δυσθεώρητο ποσό των €5,04 δις.

Καταστροφικές οι άμεσες δαπάνες υγείας για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά

Για άλλη μια φορά μέσα από την «Ασφαλιστική Αγορά» επισημαίνουμε τον κίνδυνο που ελλοχεύει, κυρίως για τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, να υποβληθούν σε καταστροφικές άμεσες δαπάνες υγείας, αν δεν διαθέτουν ιδιωτική ασφάλιση. Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΠΟΥ, το 2014 ένα στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα υποβλήθηκε σε καταστροφικές άμεσες δαπάνες, αναλογία που ανέρχεται στο ένα στα τρία για τα φτωχότερα νοικοκυριά.

Η ασθένεια ή το ατύχημα μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να συμβούν στον καθένα μας και για την αντιμετώπισή τους ενδέχεται να χρειαστεί να δαπανήσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε (αποταμιεύσεις, πώληση περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και δανεικά). Όμως, αν έχουμε φροντίσει και προνοήσει για ιδιωτική ασφάλιση υγείας, τότε είναι σίγουρο ότι τουλάχιστον τα έξοδα δεν θα μας προβληματίσουν. Κι όχι μόνον αυτό: θα έχουμε τη βεβαιότητα ότι το πρόβλημα υγείας θα αντιμετωπισθεί άμεσα, χωρίς αναμονές, χρονοβόρες διαδικασίες και ταλαιπωρία στις… ουρές των νοσοκομείων.

Στην ελληνική ασφαλιστική αγορά διατίθενται προγράμματα νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ατόμου ή οικογένειας, με προσιτό κόστος. Δεν έχουμε παρά να τα αναζητήσουμε…

 ΕΛΣΤΑΤ: €14,5 δις οι Δαπάνες Υγείας το 2017

  • €8,82 δις η δημόσια χρηματοδότηση

  • €5,04 δις οι ιδιωτικές πληρωμές

  • €578,4 εκατ. οι πληρωμές της ιδιωτικής ασφάλισης

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε στις 29 Μαρτίου 2019 στατιστικά στοιχεία του έτους 2017 για τη χρηματοδότηση των δαπανών Υγείας, σε εθνικό επίπεδο, με βάση το εγχειρίδιο Συστήματος Λογαριασμών Υγείας ΣΛΥ 2011 του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, η συνολική χρηματοδότηση για τις δαπάνες Υγείας ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα για το έτος 2017 ανήλθε στο 8,04% του ΑΕΠ, έναντι 8,28% του έτους 2016. Συγκεκριμένα, η συνολική χρηματοδότηση των δαπανών υγείας ανήλθε το 2017 σε €14.492,2 εκατ., έναντι 14.616,4 εκατ. το 2016 [βλ. πίνακα 1, ο οποίος απεικονίζει τη χρηματοδότηση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Κεντρική Κυβέρνηση, Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης -ΟΚΑ- και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης), των Νοικοκυριών, των Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, των ΜΚΟ και της Αλλοδαπής για δαπάνες υγείας].

Τόσο η συνολική δημόσια χρηματοδότηση όσο και η συνολική ιδιωτική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας παρουσίασαν μείωση το 2017 σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2016, κατά 1,2% και κατά 0,2%, αντίστοιχα.

Η συμβολή του κάθε τομέα, όμως, στη συνολική χρηματοδότηση για δαπάνες υγείας έχει διαφορετικό πρόσημο. Συγκεκριμένα, η συμβολή του δημόσιου τομέα μειώθηκε από 61,1% το 2016 σε 60,8% το έτος 2017, ενώ αντίθετα η συμβολή του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε από 38,5% το έτος 2016 σε 38,7% το έτος 2017 (βλ. πίνακα 2).