Διαμεσολαβούντες

Το πρόγραμμα εξετάσεων πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για το 2020

Ανακοινώθηκε, στις 31 Οκτωβρίου, από την ΤτΕ το πρόγραμμα εξετάσεων έτους 2020 για την πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής (αντ)ασφαλιστικών προϊόντων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά το έτος 2020, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν ως ακολούθως:

Ημερομηνία Τόπος Πιστοποίηση Επαγγελματικών Γνώσεων
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2020 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020 Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2020 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 11 Aπριλίου 2020 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 12 Aπριλίου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 30 Μαΐου 2020 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 31 Μαΐου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 28 Ιουνίου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 Αθήνα Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2020 Θεσσαλονίκη Ασφαλιστικού Πράκτορα
Κυριακή, 6 Δεκεμβρίου 2020 – Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

– Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας