Το νέο, οικουμενικό τοπίο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Interamerican

1541
Interamerican biosimi anaptyxi
Από αριστερά: Γιάννης Ρούντος (Interamerican), Σταυρούλα Σταματοπούλου (Ernst & Young), Δημήτρης Δανηλάτος (CSR Hellas), Χρυσούλα Εξάρχου (Quality Net Foundation), Χρύσα Ελευθερίου, Σοφία Εμμανουήλ, συντονίστρια, Κιάρα Κόντη (Ernst & Young) και Μιχάλης Σπανός (Global Sustain).

Εκδήλωση με θέμα την Εταιρική Υπευθυνότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη, οργάνωσε η Interamerican για εκπροσώπους των ενδιαφερομένων μερών -θεσμικούς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς, εργαζομένους και συνεργάτες, ανθρώπους της επικοινωνίας- στα κεντρικά γραφεία της στις 18 Δεκεμβρίου.

Κατά το πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας για τα έτη αναφοράς 2016-2017, ενώ κατά το δεύτερο μέρος αναπτύχθηκε συζήτηση αναφορικά με το νέο, οικουμενικό πλαίσιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: συζητήθηκαν οδηγίες, κατευθυντήριοι κώδικες, πρωτοβουλίες, προτεραιότητες και πρότυπα σχετικά με την πληροφόρηση για μη χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος της Interamerican, προλόγισε την παρουσίαση της εταιρικής Έκθεσης, επισημαίνοντας τη σταθερή επιδίωξη της εταιρείας να διατηρεί σταθερή την πορεία της στον δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Όπως τόνισε, «ο δρόμος αυτός χαράσσεται με γνώμονα την μακρά προοπτική του οργανισμού, με βάση αναφοράς τις εταιρικές αξίες, τις κερδοφόρες δραστηριότητες και μια στρατηγική κατεύθυνση που ανταποκρίνεται στη σύγχρονη εποχή, στις μεγάλες και γρήγορες μεταβολές του περιβάλλοντος και στις προβλεπόμενες εξελίξεις ειδικότερα στο ασφαλιστικό περιβάλλον. Είναι σχεδιασμός που υλοποιείται ομαδικά και με συνέπεια απέναντι στον πελάτη, στον οποίο θέλουμε να προσφέρουμε μια νέα εμπειρία μπαίνοντας στην καθημερινότητά του με τρόπους που θα τη βελτιώνουν. Με τον ίδιο τρόπο, όμως, θέλουμε να βελτιώνουμε τις συνθήκες για όλους τους ενδιαφερομένους: τους εργαζομένους, τους συνεργάτες και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς επίσης να αποδίδουμε όφελος στους μετόχους μας που μάς εμπιστεύονται, υποστηρίζοντας σταθερά την επένδυσή τους στη χώρα μας» τόνισε ο επικεφαλής του οργανισμού.

Την Έκθεση παρουσίασε ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και υπευθυνότητας της Interamerican, προτάσσοντας την εξέλιξη της έννοιας, από την Αριστοτελική ερμηνεία της Ηθικής Ευθύνης μέχρι τη σύγχρονη της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ο ομιλητής υπογράμμισε πως «η Έκθεση, η όγδοη στη σειρά από το 2008, εκφράζει ένα ισχυρό συμβόλαιο σχέσης του οργανισμού με τα ενδιαφερόμενα μέρη» και εστίασε ιδιαίτερα στην ενσωμάτωση της Υπευθυνότητας στην εταιρική στρατηγική, στη δομή της διακυβέρνησης, καθώς και στην ανταπόκριση της εταιρείας στις επιταγές της εποχής με ανθρωποκεντρικές επιλογές και πρωτοβουλίες, με σκοπό την ικανοποίηση των ενδιαφερομένων μερών -εντός και εκτός της εταιρείας- και την εκπλήρωση των Ουσιαστικών Θεμάτων που ανέδειξε η διαδικασία του Materiality Analysis.

Κυρίαρχο θέμα ουσιαστικότητας αποτελεί η άμεση και έμμεση συμβολή της εταιρείας στην οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Interamerican διένειμε Κοινωνικό Προϊόν 144,45 εκατ. ευρώ κατά το 2016 και 173,64 εκατ. ευρώ κατά το 2017. Το στέλεχος της εταιρείας αναφέρθηκε και σε άλλα ουσιαστικά θέματα, όπως είναι τα σύγχρονα προϊόντα και οι υπηρεσίες με μοχλό την καινοτομία, τα ζητήματα ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων και βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος, η καταπολέμηση της διαφθοράς κ.λπ.

Τη διαδικασία για την ανάδειξη των Ουσιαστικών Θεμάτων, που ακολούθησε η εταιρεία με τη συμβουλευτική καθοδήγηση της Ernst & Young, ανέπτυξε εκ μέρους της εταιρείας συμβούλων η Σταυρούλα Σταματοπούλου.

Στο κεφάλαιο της δημιουργίας αξίας για την κοινωνία, το ευρύ φάσμα της εταιρικής κοινωνικής συνεισφοράς παρουσίασε η Χρύσα Ελευθερίου, προϊσταμένη εταιρικών σχέσεων και υπευθυνότητας της Interamerican.

Αναδείχθηκαν δράσεις και συνεργασίες με οργανισμούς που εκπληρώνουν -σε διαφορετικό βαθμό κατά περίπτωση- τους περισσότερους από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα: 2 Στόχους που συνδέονται με την Αγορά και την Ασφάλιση, 4 με το Ανθρώπινο Δυναμικό, 14 με την Κοινωνία και 4 με το Περιβάλλον. Όπως δηλώνεται στον Απολογισμό, η Interamerican είναι από τις πρωτοπόρες σε διεθνείς δεσμεύσεις εταιρείες της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και με μοναδικότητες για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, έχοντας δημιουργήσει πρότυπο.

Ειδικότερα για τη σύνταξη της Έκθεσης, συνεργάστηκαν όλοι οι βασικοί τομείς δραστηριοτήτων και λειτουργιών της εταιρείας, ενώ εκπαιδεύθηκαν και πιστοποιήθηκαν για τα GRI Standards, που ακολούθησε η Έκθεση, 17 στελέχη διαφορετικών διευθύνσεων.

Interamerican biosimi anaptyixi
Το πάνελ για την υπευθυνότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Από αριστερά: Δ. Δανηλάτος (CSR Hellas), Χ. Εξάρχου (Quality Net Foundation), Κ. Κόντη (Ernst & Young), Μ. Σπανός (Global Sustain) και Σ. Εμμανουήλ, συντονίστρια.

Κατά το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, με συντονίστρια της συζήτησης τη δημοσιογράφο Σοφία Εμμανουήλ, διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες θέσεις από τους συνομιλητές για το «τί, το πώς και το γιατί» καθώς και για τις σημερινές τάσεις σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη λογοδοσία.

Εκ μέρους του Δικτύου CSR Hellas, ο Δημήτρης Δανηλάτος, εντεταλμένος σύμβουλος διοίκησης, μίλησε για τις εξελίξεις σχετικά με την ίδρυση του νέου φορέα για την τοπική εκπροσώπηση του Global Compact.

Η Μαρία Αλεξίου, πρόεδρος του Δικτύου, με μήνυμά της τόνισε πως «ο διάλογος με τους συμμετόχους πρέπει να αποτελεί μια συνεχή διεργασία αξιολόγησης και εμπλουτισμού της στρατηγικής για υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη κάθε επιχείρησης και οργανισμού».

Η Χρυσούλα Εξάρχου, πρόεδρος  του Quality Net Foundation, τόνισε πως «η υιοθέτηση προτύπων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας βρίσκεται σε άνοδο, με οδηγούς τις μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχοντας υιοθετήσει τις αντίστοιχες πολιτικές επηρεάζουν την αλυσίδα των προμηθευτών/συνεργατών τους».

Ο Μιχάλης Σπανός, διευθύνων σύμβουλος της Global Sustain, της οποίας η Interamerican αποτελεί μέλος, επεσήμανε ότι «η δικτύωση (networking) σε ζητήματα Eταιρικής Yπευθυνότητας και Bιώσιμης Aνάπτυξης έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η σύζευξη και συνεργασία επιχειρήσεων και οργανισμών ενισχύει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και διάδοσης καλών πρακτικών. Στο πλαίσιο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), η δικτύωση αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς είναι προϋπόθεση για την επίτευξή τους».

Η Κιάρα Κόντη, senior manager του τμήματος υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ernst & Young, τόνισε ότι «ο λόγος που η μη χρηματοοικονομική πληροφορία και η επιτυχημένη δημοσιοποίησή της αποκτά ολοένα και αυξανόμενη σημασία, προκύπτει από το γεγονός ότι η δημιουργία αξίας δεν περιορίζεται μόνο στο χρηματοοικονομικό κεφάλαιο. Υπάρχουν πολλαπλές διαστάσεις στις οποίες μπορεί να δημιουργηθεί αξία, από το πνευματικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο, έως το φυσικό και το κοινωνικό. Μολονότι, λοιπόν, περιγράφεται ως “μη χρηματοοικονομική”, η πληροφορία αυτή είναι κατά κανόνα έμμεσα συσχετισμένη με την οικονομική επίδοση και την προοπτική ενός οργανισμού, ειδικά εάν αξιολογηθεί σε βάθος χρόνου».

Προηγούμενο άρθροΠαράρτημα στις ΗΠΑ ίδρυσε το IFAAcademy
Επόμενο άρθροΟμαδικές Ασφαλίσεις: Γιατί με τη Eurolife ERB;