Άρθρα

Ομαδικές Ασφαλίσεις: Γιατί με τη Eurolife ERB;

Ο Βαγγέλης Χαρατσάρης αναφέρεται στη σημασία της Ομαδικής Ασφάλισης Ανθρώπινου Δυναμικού και αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα της Eurolife ERΒ Ασφαλιστικής στον τομέα αυτό.

Σήμερα, η παροχή Ομαδικής Ασφάλισης Ανθρώπινου Δυναμικού έχει μεγαλύτερη σημασία από κάθε άλλη φορά, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την ίδια την επιχείρηση.

H συρρίκνωση των παροχών κοινωνικής ασφάλισης σε υγεία και σύνταξη δημιουργεί αβεβαιότητα στους εργαζόμενους, ιδίως για τη χρονική περίοδο μετά τη συνταξιοδότηση. Αναπόφευκτα, η κατάσταση αυτή οδηγεί στη δημιουργία ενός συστήματος, στο οποίο θα έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης η επαγγελματική και η ιδιωτική ασφάλιση.

Στη Eurolife ERB πιστεύουμε ότι τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης εξελίσσουν τις εργασιακές σχέσεις και την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης και προάγουν το αίσθημα της σιγουριάς, καθώς έρχονται να συμπληρώσουν και να αναβαθμίσουν τις παροχές της κοινωνικής ασφάλισης.

Ασφαλώς, αυτό είναι κάτι που αποδεικνύεται και από τις τάσεις της αγοράς σήμερα. Τόσο οι Ομαδικές Ασφαλίσεις Ζωής, Ανικανότητας & Υγείας, όσο και τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα βρίσκονται σε φάση ωρίμανσης και ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά τις Ομαδικές Ασφαλίσεις Υγείας, στη Eurolife ERB στόχος μας είναι να εξελίσσουμε προϊόντα και υπηρεσίες, σχεδιάζοντας:

(α) Προγράμματα δευτεροβάθμιας περίθαλψης (προς αντιμετώπιση εξόδων που επιβαρύνουν σημαντικά τον οικογενειακό ή ατομικό προϋπολογισμό του ασφαλισμένου).

(β) Προγράμματα που δίνουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους παρόχους υγείας για τον εξορθολογισμό του κόστους ασφάλισης και

(γ) Υπηρεσίες και διαδικασίες που ελαττώνουν τον χρόνο ενασχόλησης των στελεχών μιας επιχείρησης για τη διαχείριση του εκάστοτε προγράμματος.

Όσον αφορά τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά προγράμματα, παρατηρούμε ότι κινούνται με ρυθμό ανάπτυξης 15% ετησίως τα τελευταία τρία χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε δύο λόγους: αφενός, έρχεται ως απάντηση στην ανασφάλεια του εργαζόμενου για το επίπεδο διαβίωσής του μετά τη συνταξιοδότηση και, αφετέρου, στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία που επιβραβεύει κι ενθαρρύνει την αποταμίευση.

Στοχεύοντας, λοιπόν, στην ολοκληρωμένη κάλυψη των πελατών μας, στη Eurolife ERB οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν καλύψεις Ασφάλισης Ζωής, Ανικανότητας, Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, με έμφαση στις υπηρεσίες διαχείρισης των προγραμμάτων μας.

Xaratsaris Eurolife«Στη Eurolife ERB πιστεύουμε ότι τα προγράμματα Ομαδικής Ασφάλισης εξελίσσουν τις εργασιακές σχέσεις και την παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης και προάγουν το αίσθημα της σιγουριάς», τονίζει ο κ. Βαγγέλης Χαρατσάρης, Group Insurance & Affinities Sales Executive Γενική Δ/νση Πωλήσεων & Εκπαίδευσης Eurolife ERΒ Ασφαλιστική.

Ολόπλευρη υποστήριξη συνεργατών

Τα δίκτυα συνεργατών και διαμεσολαβητών κατέχουν ισχυρή τεχνογνωσία και εμπειρία, καθώς προσφέρουν εδώ και πολλά χρόνια τις παροχές αυτές. Ασφαλώς, οι γνώσεις τους δεν αφορούν μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και οργανισμούς μεσαίου τύπου και συλλόγους εργαζομένων.

Για τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά ασφαλιστήρια, για τα οποία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, υπάρχει έντονη κινητικότητα σήμερα στην αγορά, είναι σαφές ότι απαιτείται επένδυση στην εκπαίδευση των διαμεσολαβούντων.

Η ανάλυση του προφίλ της επιχείρησης, η ορθή αποτύπωση των φορολογικών θεμάτων, η παράθεση και η καταγραφή των διαφορετικών επενδυτικών λύσεων απαιτούν ιδιαιτέρως μεγάλο βαθμό τεχνογνωσίας –κι αυτό είναι κάτι στο οποίο επενδύουμε στη Eurolife ERB.

Διοργανώνουμε τακτικά ημερίδες και ενημερώσεις για το δίκτυο συνεργατών μας, με κριτήριο τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των ικανοτήτων τους. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η εκδήλωση που διοργανώσαμε, με θέμα «Ομαδικά Συνταξιοδοτικά Προγράμματα – Ένας στρατηγικός σύμμαχος για κάθε επιτυχημένη επιχείρηση», την οποία και παρακολούθησαν περισσότεροι από 150 συνεργάτες μας.

Για την εκδήλωση αυτή, συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με εισηγητές τόσο από το ίδιο το ακαδημαϊκό ίδρυμα, όσο και με ειδικούς στο asset management και τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Στη Εurolife ERB ακολουθούμε μια επιτυχημένη πολυκαναλική στρατηγική. Μέσα από τη συνεργασία μας με το δίκτυο της Τράπεζας Eurobank, έχουμε ισχυροποιήσει και εδραιώσει τη θέση μας στον τομέα του bancassurance. Αυτή τη στιγμή, συνεργαζόμαστε με 1.200 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε ολόκληρη την Ελλάδα και στοχεύουμε στη διαρκή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας.

Τα εξειδικευμένα στελέχη των Ομαδικών Ασφαλίσεων της Eurolife ERB αναλαμβάνουν την υποστήριξη των συνεργατών μας και, σε συνεργασία, υλοποιούν τις ακόλουθες δράσεις:

(α) σχεδιασμό των προγραμμάτων σύμφωνα με την κουλτούρα και τις ανάγκες της επιχείρησης και

(β) εκτέλεση ενός σύγχρονου μοντέλου ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους ασφαλισμένους.

Διαφάνεια – Αμεσότητα – Πλήθος επιλογών

Κατά την έναρξη του προγράμματος, δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στη σωστή επικοινωνία των προσφερόμενων παροχών και υπηρεσιών και κατά τη διάρκεια αυτού –ιδιαιτέρως στα Συνταξιοδοτικά Προγράμματα– υπηρετούμε την αρχή της διαφάνειας, μέσω μηνιαίας ενημέρωσης με e-statement για την πορεία του ατομικού λογαριασμού τους.

Ο ασφαλισμένος βρίσκεται πάντα στην αιχμή του δόρατος για εμάς, σε ό,τι κι αν κάνουμε. Στόχος μας είναι να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας, όποια στιγμή χρειαστούν τις υπηρεσίες μας.

Το Eurolife Experience Center λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο, και η ομάδα κατάλληλα εκπαιδευμένων στελεχών είναι στη διάθεση του ασφαλισμένου, τόσο για την ορθή ενημέρωσή του για τις παροχές του προγράμματος όσο και για την απαραίτητη καθοδήγηση, αναφορικά με την εύρυθμη χρήση των παροχών.

Αντίστοιχα, το Δίκτυο Συμβεβλημένων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων που προσφέρουμε στους πελάτες μας περιλαμβάνει όλους τους παρόχους υγείας που προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης, ενώ στους ασφαλισμένους Ομαδικών Ασφαλιστηρίων παρέχουμε διαδικτυακά προγράμματα ασφάλισης Αυτοκινήτου & Κατοικίας (Affinity Platform Eurolife for You).

Οδηγώντας για μια ακόμα φορά τις εξελίξεις στον κλάδο της ασφάλισης, συνεργαστήκαμε με τη Salesforce, την κορυφαία διεθνώς εταιρεία τεχνολογίας, για την ανάπτυξη του πλέον καινοτόμου συστήματος CRM στην ασφαλιστική αγορά –με στόχο, φυσικά, να αναπτύξουμε έναν εντελώς νέο τρόπο επαφής και επικοινωνίας με τους πελάτες μας.

Στη Εurolife ERB, με την ισχυρή κεφαλαιακή βάση που διαθέτουμε ως εταιρεία του Διεθνούς Επενδυτικού Ομίλου Fairfax, παραμένουμε προσηλωμένοι στη δέσμευσή μας για εύρεση ασφαλιστικών λύσεων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών μας και θα αναβαθμίζουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

Είμαστε ο σταθερός σύμμαχος της επιχειρηματικής κοινότητας για την προστασία του σημαντικότερου κεφαλαίου της –τους εργαζομένους.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας