Διεθνή

Το 30% των βρετανικών ΜΜΕ ακύρωσαν τα κυβερνοασφαλιστήριά τους λόγω υψηλού κόστους

Παρότι το ενδιαφέρον για κυβερνοασφάλιση αναμφισβήτητα αυξάνεται –καθώς επιτείνονται οι συγκεκριμένοι κίνδυνοι, λόγω της σύγκρουσης Ρωσίας-Ουκρανίας και της τηλεργασίας–, το κόστος της εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό για τις βρετανικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Από έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία δεδομένων και αναλύσεων GlobalData προκύπτει ότι το 38%* αυτών των επιχειρήσεων πιστεύει ότι είναι απίθανο να στοχοποιηθούν, ενώ το 29%* ακύρωσαν τα ασφαλιστήριά τουςτο 2021 λόγω περικοπής δαπανών.

«Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η GlobalData, το 2021, για την ασφάλιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καταδεικνύει ότι οι ΜΜΕ αναγνωρίζουν την απειλή, αλλά δεν πιστεύουν ότι τις αφορά. Αναμένουμε ότι, ενώ το ενδιαφέρον για την κυβερνοασφάλιση θα συνεχίσει να αυξάνεται, το κόστος της θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου στο εγγύς μέλλον», ανέφερε σχετικά ο κ. Ben CareyEvans, επικεφαλής ασφαλιστικός αναλυτής της GlobalData.

Η GlobalData επισημαίνει ότι όσο ο κίνδυνος των επιθέσεων αυξάνει, τόσο θα αυξάνονται και τα ασφάλιστρα. Δεδομένου ότι οι περικοπές δαπανών είναι μία από τις κύριες αιτίες για ακυρώσεις συμβολαίων από μέρους των επιχειρήσεων, αυτό θα αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου ασφάλισης.

«Παρόλο που οι ΜΜΕ του Ηνωμένου Βασιλείου ανησυχούν περισσότερο για την πιθανότητα η επιχείρησή τους να στοχοποιηθεί από κυβερνοεγκληματίες, είναι απίθανο να θελήσουν να πληρώσουν ακόμη υψηλότερα ασφάλιστρα για να προστατευθούν. Αλλά και για τους ασφαλιστές είναι δύσκολο να τιμολογήσουν το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς σε αντίθεση με άλλα προϊόντα, δεν μπορούν να περιορίσουν τον κίνδυνο –οποιαδήποτε ΜΜΕ θα μπορούσε να πληγεί από κυβερνοεπίθεση ανά πάσα στιγμή και το κόστος μπορεί να είναι σημαντικό», επισημαίνει ο κ. CareyEvans.

Ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας έχει απλώς αυξήσει τους πιθανούς κινδύνους στον κυβερνοχώρο. Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (μέρος του GCHQ) συμβούλεψε όλους τους οργανισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο να ενισχύσουν την κυβερνοασφάλειά τους, τον Μάρτιο του 2022, κυρίως λόγω του αυξημένου κινδύνου που ενέχει ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος.

«Καθώς εκδηλώνονται όλο και περισσότερες υψηλού επιπέδου επιθέσεις, η ιδέα ότι οποιοσδήποτε είναι ευάλωτος –ακόμη και οι ΜΜΕ– θα πρέπει να πυροδοτήσει αύξηση των κυβερνοασφαλίσεων. Ωστόσο, το θέμα του κόστους παραμένει, σε μια περίοδο που οι ΜΜΕ ήδη αγωνίζονται σκληρά να τα βγάλουν πέρα μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον», προσθέτει ο κ. Carey-Evans.

*Η Έρευνα της GlobalData, για την Ασφάλιση των ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, πραγματοποιήθηκε από τον Αύγουστο έως τον Σεπτέμβριο 2021 και διερευνά τις συμπεριφορές των ΜΜΕ, τις αγοραστικές προτιμήσεις και στάσεις τους απέναντι στα ασφαλιστικά προϊόντα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των γενικών ασφαλίσεων και των ομαδικών ασφαλίσεων εργαζομένων. Διερευνά, επίσης, τους αναδυόμενους κινδύνους, τις σχέσεις με τους μεσίτες ασφαλίσεων και τις προοπτικές εξέλιξης των υπηρεσιών που διαθέτουν οι ΜΜΕ. Κάθε εταιρεία που συμμετέχει στην έρευνα ταιριάζει με τον ορισμό BEIS (πρόκειται για ένα Σχέδιο Δράσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, που αφορά επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 υπαλλήλους). Οι ερωτηθέντες προέρχονται από έναν διαδικτυακό πίνακα, με 2.001 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα του 2021.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας