Ασφαλιστικές έννοιες

Νέο Βίντεο: Συνυπαίτιος ή Συνυπεύθυνος ;

Νέο Βίντεο: Συνυπαίτιος ή Συνυπεύθυνος ;

Στο 31ο εκπαιδευτικό Video της Μελίνας Τσικογιαννοπούλου, που φιλοξενούμε στην «ασφαλιστική αγορά», θα αποσαφηνίσουμε τις έννοιες του Συνυπαίτιου σε τροχαίο ατύχημα και του Συνυπεύθυνου σε περίπτωση σωματικών βλαβών.
Νέο Βίντεο: Αστική Ευθύνη Claims Made

Νέο Βίντεο: Αστική Ευθύνη Claims Made

Νέο Βίντεο: Αστική Ευθύνη Claims Made. Ασφαλιστικές Έννοιες & Ορολογίες… απλά και πρακτικά από τη Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, ΜΒΑ*
Νέο Βίντεο: Ασφάλιστρο – Ασφαλιστικό Ποσό – Ασφάλισμα

Νέο Βίντεο: Ασφάλιστρο – Ασφαλιστικό Ποσό – Ασφάλισμα

Στο 28ο εκπαιδευτικό Video της Μελίνας Τσικογιαννοπούλου, που φιλοξενούμε στην «ασφαλιστική αγορά», θα αποσαφηνίσουμε τρεις βασικούς ασφαλιστικούς όρους, που είναι το «ασφάλιστρο», το «ασφαλιστικό ποσό» και το «ασφάλισμα».
Νέο Βίντεο: Ποιος Θεωρείται Τρίτος σε Τροχαίο

Νέο Βίντεο: Ποιος Θεωρείται Τρίτος σε Τροχαίο

Στο 27ο εκπαιδευτικό Video της Μελίνας Τσικογιαννοπούλου, που φιλοξενούμε στην «ασφαλιστική αγορά», θα αποσαφηνίσουμε το ποιος θεωρείται «τρίτος», σε ένα τροχαίο ατύχημα, οπότε και αποζημιώνεται από την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης αυτοκινήτου του υπαίτιου οδηγού.
Νέο Βίντεο: Επικουρικό Κεφάλαιο

Νέο Βίντεο: Επικουρικό Κεφάλαιο

Στο 25ο εκπαιδευτικό Video της Μελίνας Τσικογιαννοπούλου, που φιλοξενούμε στην «ασφαλιστική αγορά», θα αποσαφηνίσουμε τον ρόλο του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, όπως επίσης, το πότε και το πώς αποζημιώνει.
Νέο Βίντεο: Αιτιάσεις

Νέο Βίντεο: Αιτιάσεις

Στο 24ο εκπαιδευτικό Video της Μελίνας Τσικογιαννοπούλου, που φιλοξενούμε στην «ασφαλιστική αγορά», θα αποσαφηνίσουμε την έννοια και τη λειτουργία των Αιτιάσεων.
Νέο Βίντεο: Μεγάλοι Κίνδυνοι

Νέο Βίντεο: Μεγάλοι Κίνδυνοι

Στο 23ο εκπαιδευτικό Video της Μελίνας Τσικογιαννοπούλου, που φιλοξενούμε στην «ασφαλιστική αγορά», θα αποσαφηνίσουμε την έννοια των Μεγάλων Κινδύνων.
Νέο Βίντεο: Κίνδυνος Αντεπιλογής

Νέο Βίντεο: Κίνδυνος Αντεπιλογής

Στο 22ο εκπαιδευτικό Video της Μελίνας Τσικογιαννοπούλου, που φιλοξενούμε στην «ασφαλιστική αγορά», θα αποσαφηνίσουμε την έννοια του Κινδύνου Αντεπιλογής.
Νέο Βίντεο: Ανοιχτή Ασφάλιση

Νέο Βίντεο: Ανοιχτή Ασφάλιση

Στο 21ο εκπαιδευτικό Video της Μελίνας Τσικογιαννοπούλου, που φιλοξενούμε στην «ασφαλιστική αγορά», θα αποσαφηνίσουμε την έννοια και τη λειτουργία της Ανοιχτής Ασφάλισης.
Νέο Βίντεο: Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής Δευτερεύουσας Δραστηριότητας

Νέο Βίντεο: Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής Δευτερεύουσας Δραστηριότητας

Στο 19ο εκπαιδευτικό Video της Μελίνας Τσικογιαννοπούλου, που φιλοξενούμε στην «ασφαλιστική αγορά», θα αποσαφηνίσουμε την έννοια του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Δευτερεύουσας Δραστηριότητας και θα αναλύσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές του από τους Ασφαλιστικούς Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων.
Νέο Βίντεο: Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Νέο Βίντεο: Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Στο 18ο εκπαιδευτικό Video της Μελίνας Τσικογιαννοπούλου, που φιλοξενούμε στην «ασφαλιστική αγορά», σε συνέχεια του Δικαιώματος Εναντίωσης σε Παρέκκλιση από την Αίτηση, επεξηγείται τι σημαίνει και πώς λειτουργεί το Δικαίωμα Υπαναχώρησης των αντισυμβαλλομένων (Λήπτη της Ασφάλισης ή/και Ασφαλισμένου).
Νέο Βίντεο: Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Νέο Βίντεο: Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Ασφαλιστικές Έννοιες & Ορολογίες… απλά και πρακτικά από τη Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, ΜΒΑ* Συνεχίζουμε τη στήλη μας, φιλοξενώντας στην «Ασφαλιστική Αγορά» το 12ο  εκπαιδευτικό Video της Μελίνας Τσικογιαννοπούλου. Σε συνέχεια του επεισοδίου «Ασφαλιστικός Πράκτορας VS Μεσίτη Ασφαλίσεων», σε αυτό το επεισόδιο…

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας