Άρθρα

Νέο Βίντεο: Μεγάλοι Κίνδυνοι

Ασφαλιστικές Έννοιες & Ορολογίες… απλά και πρακτικά από τη Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, ΜΒΑ*

Στο 23ο εκπαιδευτικό Video της Μελίνας Τσικογιαννοπούλου, που φιλοξενούμε στην «ασφαλιστική αγορά», θα αποσαφηνίσουμε την έννοια των Μεγάλων Κινδύνων.

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές δεοντολογικής συμπεριφοράς του ν. 4583/2018, όταν ο ασφαλιζόμενος κίνδυνος βρίσκεται στην Ελλάδα ή το κράτος μέλος της ασφαλιστικής υποχρέωσης είναι η Ελλάδα, ή ο ασφαλισμένος ή/και ο λήπτης της ασφάλισης είναι κάτοικος Ελλάδας, η παροχή συμβουλής προς τον πελάτη από τον διανομέα είναι υποχρεωτική κατά τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων όλων των κλάδων ασφάλισης, ΠΛΗΝ της ασφάλισης ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.

Τι είναι όμως οι «Μεγάλοι κίνδυνοι», όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4364/2016;

Αναλυτικότερα, στο video θα δούμε:

  • Από τι εξαιρούνται οι Μεγάλοι Κίνδυνοι και γιατί;
  • Ποιες είναι οι 3 διαφορετικές κατηγορίες Μεγάλων Κινδύνων;
  • Ποιοι Κλάδοι δεν αποτελούν ποτέ Μεγάλους Κινδύνους;
  • Ποιος θεωρείται Μεγάλος Κίνδυνος στον Κλάδο Ζωής;

Οι απαντήσεις δίνονται από τη Μελίνα απλά και με παραστατικά παραδείγματα.

Ποιοι Θεωρούνται Μεγάλοι Κίνδυνοι στην #Ασφάλιση | #Insurance 23 | Melina Tsikogiannopoulou

Επίσης, στο κανάλι του YouTube: Melina Tsikogiannopoulou, μπορείτε να παρακολουθήσετε:

* Η Μελίνα Τσικογιαννοπούλου ασχολείται με την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, πάνω από 30 χρόνια, στην Ασφαλιστική Αγορά. Έχει διεξαγάγει πάνω από 1.200 εκπαιδευτικά σεμινάρια και έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες στελέχη επιχειρήσεων. Είναι καθηγήτρια μεταπτυχιακών MBA (Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων & Ηγεσίας), Συγγραφέας, Συνδημιουργός στο «Οικονομικό Μουσείο» & YouTube Creator


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας