Νέο Βίντεο: Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής Δευτερεύουσας Δραστηριότητας

2903

Ασφαλιστικές Έννοιες & Ορολογίες… απλά και πρακτικά από τη Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, ΜΒΑ*

Στο 19ο εκπαιδευτικό Video της Μελίνας Τσικογιαννοπούλου, που φιλοξενούμε στην «ασφαλιστική αγορά», θα αποσαφηνίσουμε την έννοια του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Δευτερεύουσας Δραστηριότητας και θα αναλύσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές του από τους Ασφαλιστικούς Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων.

Ορισμός:

Στον ​​τομέα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που ασκούν ως δευτερεύουσα δραστηριότητα την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων ή αγροτικό συνεταιρισμό, που αναλαμβάνει και ασκεί με αμοιβή δραστηριότητες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα του εν λόγω φυσικού ή νομικού προσώπου δεν είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων,
  2. το φυσικό ή νομικό πρόσωπο διανέμει μόνο ορισμένα ασφαλιστικά προϊόντα που συμπληρώνουν ένα αγαθό ή μία υπηρεσία που παρέχει ο διαμεσολαβητής ως την κύρια επαγγελματική δραστηριότητά του, και
  3. τα σχετικά ασφαλιστικά προϊόντα δεν καλύπτουν την ασφάλιση ζωής ή κινδύνους αστικής ευθύνης, εκτός αν η εν λόγω κάλυψη συμπληρώνει το αγαθό ή την υπηρεσία που παρέχει ο διαμεσολαβητής ως την κύρια επαγγελματική δραστηριότητά του.

Αναλυτικότερα, στο video θα δούμε:

  • Ποιοι είναι οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές Δευτερεύουσας Δραστηριότητας;
  • Μπορεί να δώσει Ασφαλιστική Κάλυψη ένα Ταξιδιωτικό Γραφείο;
  • Ποιες οι Διαφορές & οι Ομοιότητες με τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές;
  • Τι ισχύει για τα Πιστωτικά Ιδρύματα (τράπεζες);

Οι απαντήσεις δίνονται από τη Μελίνα απλά και με παραστατικά παραδείγματα.

Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής Δευτερεύουσας Δραστηριότητας | #Insurance 19 | Melina Tsikogiannopoulou

Επίσης, στο κανάλι του YouTube: Melina Tsikogiannopoulou, μπορείτε να παρακολουθήσετε:

* Η Μελίνα Τσικογιαννοπούλου ασχολείται με την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, πάνω από 28 χρόνια, στην Ασφαλιστική Αγορά. Έχει διεξάγει πάνω από 1.200 εκπαιδευτικά σεμινάρια και έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες στελέχη επιχειρήσεων. Είναι καθηγήτρια μεταπτυχιακών MBA (Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων & Ηγεσίας), Συγγραφέας, Συνδημιουργός στο «Οικονομικό Μουσείο» & YouTube Creator.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροInteramerican: Στην ηγετική ομάδα των «The most sustainable companies in Greece 2023»
Επόμενο άρθροΕυρώπη Ασφαλιστική: Αγγελία πρόσληψης