Νέο Βίντεο: Αιτιάσεις

3022

Ασφαλιστικές Έννοιες & Ορολογίες… απλά και πρακτικά από τη Μελίνα Τσικογιαννοπούλου, ΜΒΑ*

Στο 24ο εκπαιδευτικό Video της Μελίνας Τσικογιαννοπούλου, που φιλοξενούμε στην «ασφαλιστική αγορά», θα αποσαφηνίσουμε την έννοια και τη λειτουργία των Αιτιάσεων.

Σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 88/2016 της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα οφείλουν να διαθέτουν λειτουργία διαχείρισης αιτιάσεων.

Ως «αιτίαση» νοείται η έγγραφη δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται στην ασφαλιστική επιχείρηση από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ασφαλισμένος – λήπτης ασφάλισης – δικαιούχος ασφαλίσματος).

Αναλυτικότερα, στο video θα δούμε:

  • Ποιος είναι o ορισμός της Αιτίασης;
  • Πότε δεν μπορεί να κάνει κάποιος Αιτίαση;
  • Ποιος ο ρόλος του Επικεφαλής των Αιτιάσεων;
  • Πότε υποχρεούται να απαντήσει η Ασφαλιστική Επιχείρηση;
  • Ποιοι ενημερώνονται και πότε για τις Αιτιάσεις;
  • Πού αλλού μπορεί να στραφεί ο δυσαρεστημένος καταναλωτής;
  • Γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος της διαδικασίας των Αιτιάσεων;

Οι απαντήσεις δίνονται από τη Μελίνα απλά και με παραστατικά παραδείγματα.

Τι Είναι οι Αιτιάσεις και Πότε Γίνονται στις #Ασφαλίσεις | #Insurance 24 | Melina Tsikogiannopoulou

Επίσης, στο κανάλι του YouTube: Melina Tsikogiannopoulou, μπορείτε να παρακολουθήσετε επεισόδια :

* Η Μελίνα Τσικογιαννοπούλου ασχολείται με την Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, πάνω από 30 χρόνια, στην Ασφαλιστική Αγορά. Έχει διεξαγάγει πάνω από 1.200 εκπαιδευτικά σεμινάρια και έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες στελέχη επιχειρήσεων. Είναι καθηγήτρια μεταπτυχιακών MBA (Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων & Ηγεσίας), Συγγραφέας, Συνδημιουργός στο «Οικονομικό Μουσείο» & YouTube Creator.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΓ. Χατζηθεοδοσίου: Οι τράπεζες οφείλουν να μην παρακρατούν τα χρήματα από τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Επόμενο άρθροΙnterlife Α.Α.Ε.Γ.Α.: Υψηλή Κερδοφορία το Α’ εξάμηνο 2023