Δυναμική αξιολόγηση ασφαλιστικών απαιτήσεων Υγείας με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Covariance, «Κορυφαία Νεοφυής Επιχείρηση από το Οικοσύστημα» του διαγωνισμού Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας Elevate Greece 2022 και Silver Partner της SAS, με εξειδίκευση και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων για τον ασφαλιστικό κλάδο, παρουσίασε πρόσφατα την πλατφόρμα CO Assess, η οποία βασίζεται στη δυναμική ανάλυση δεδομένων με χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης.

Η πλατφόρμα CO Assess αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου των ασφαλιστικών απαιτήσεων (insurance claims) του κλάδου υγείας, πριν την αποζημίωσή τους. Συγκεκριμένα, αξιολογεί τις απαιτήσεις δυναμικά, εντοπίζοντας δυσμενείς αιτήσεις αποζημίωσης (adverse claims), και ανιχνεύει πιθανές περιπτώσεις σπατάλης ή/και απάτης (waste or/and fraud), αξιοποιώντας μεθόδους μηχανικής μάθησης καθώς και μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων με επίσημα πρότυπα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχρονική παρακολούθηση των απαιτήσεων του κλάδου υγείας, σε κάθε ασφαλιστική εταιρεία.

Δυνατότητες της πλατφόρμας CO Assess

Οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης που ενσωματώνονται στην πλατφόρμα CO Assess αξιοποιούν δομημένα και μη δομημένα δεδομένα από απαιτήσεις (claims) νοσηλειών, για το σύνολο των κατηγοριών δαπανών (όπως, το υγειονομικό υλικό, οι ιατρικές πράξεις και εξετάσεις, οι αμοιβές ιατρών κ.λπ.), αναδεικνύοντας τις περιπτώσεις απαιτήσεων που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου και αξιολόγησης από το αρμόδιο τμήμα της ασφαλιστικής εταιρείας.

Η πλατφόρμα CO Assess διαθέτει δυνατότητες προηγμένης ανάλυσης, σύνθετων ελέγχων και παραγωγής αναφορών (reports), τόσο σε επίπεδο μεμονωμένης νοσηλείας όσο και σε ομάδες νοσηλειών (batches), δηλαδή για σύνολα αιτήσεων αποζημίωσης (claims), αποτελώντας ένα εύχρηστο εργαλείο τεχνολογίας αιχμής για τη διαχρονική και δυναμική παρακολούθηση των claims κάθε ασφαλιστικής εταιρείας, σε ένα περιβάλλον φιλικό για τον χρήστη, με ασφάλεια στη διαχείριση των δεδομένων.

Λειτουργίες της πλατφόρμας CO Assess

Οι κύριες λειτουργίες που ενσωματώνει και προσφέρει, συνολικά ή σπονδυλωτά, η πλατφόρμα CO Assess είναι:

1) Εντοπισμός πιθανών περιπτώσεων νοσηλειών με σημαντικές υπερχρεώσεις, σε batches νοσηλειών που εισέρχονται στο σύστημα ταυτόχρονα, αξιοποιώντας μεθόδους μη επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης.
2) Εντοπισμός πιθανών περιπτώσεων υπερχρεώσεων, σε μεμονωμένες νοσηλείες που εισέρχονται σταδιακά στο σύστημα, αξιοποιώντας μεθόδους επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης.
3) Ανάλυση, έλεγχος και αξιολόγηση κόστους σε μεμονωμένες νοσηλείες που εισέρχονται σταδιακά στο σύστημα, αξιοποιώντας μεθόδους μη επιβλεπόμενης μηχανικής μάθησης και μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων με επίσημα πρότυπα.
4) Εντοπισμός πιθανών περιπτώσεων δικτύων ατόμων ή/και παρόχων υπηρεσιών υγείας με σημαντική επιρροή στο ύψος των απαιτήσεων για νοσήλια, με χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης που βασίζονται σε δίκτυα.

Η πλατφόρμα CO Assess προσφέρεται ως SaaS (Software-as-a-Service), με ετήσια συνδρομή, και δεν απαιτεί περαιτέρω επένδυση από την πλευρά των ασφαλιστικών εταιρειών. Το κόστος της ετήσιας συνδρομής εξαρτάται από τον αριθμό των επιλεγμένων λειτουργιών, τον όγκο των νοσηλειών και τον αριθμό των χρηστών. Δεν απαιτεί πολύπλοκες διαδικασίες εγκατάστασης, ενσωμάτωσης και διασύνδεσης με τα υφιστάμενα συστήματα των ασφαλιστικών εταιρειών, και ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη εφαρμογή της είναι ελάχιστος.

Οφέλη

Η πλατφόρμα CO Assess αποτελεί μια πρωτοποριακή εφαρμογή της Covariance, άμεσα διαθέσιμη στις ασφαλιστικές εταιρείες, με εξαιρετικά υψηλό δείκτη απόδοσης της επένδυσης και αποδεδειγμένα οφέλη, τόσο για τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και τους ασφαλισμένους. Ενδεικτικά, η πλατφόρμα CO Assess υποστηρίζει:

  • τη μείωση του διοικητικού και λειτουργικού κόστους για τις ασφαλιστικές εταιρείες, για τον έλεγχο των νοσηλειών, μέσω της ελαχιστοποίησης του κόστους διαχείρισης των claims.
  • τον πλήρη, διαχρονικό έλεγχο των απαιτήσεων πριν την αποζημίωση.
  • τη δυνατότητα πρόβλεψης του ύψους των μελλοντικών απαιτήσεων.
  • την ανταγωνιστική τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων.
  • τη διαπραγματευτική ικανότητα των ασφαλιστικών εταιρειών, κ.ά.

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροEIOPA & ΤτΕ περιγράφουν τους κινδύνους για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις
Επόμενο άρθροΟδοιπορικό εκτός των Τειχών – 16η στάση: Ιωάννινα, Αλέξανδρος Ιωάννου